Grįžti...

Katalikų maldos namai

Nr.Pavadinimas
1 Adomynės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
2 Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
3 Akmenės Šv. Onos bažnyčia
4 Akmenio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
5 Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
6 Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
7 Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia
8 Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
9 Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
10 Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
11 Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčia
12 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
13 Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia
14 Alytaus Šv. Liudviko bažnyčia
15 Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
16 Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia
17 Alovės Švč. Trejybės bažnyčia
18 Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
19 Ančiškių Šv. Jokūbo koplyčia
20 Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
21 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
22 Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
23 Antanavo koplyčia
24 Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
25 Antavilių Radziševskių koplyčia
26 Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia
27 Antazavės kapinių koplyčia
28 Antrasis slėpinys
29 Antupių koplyčia
30 Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
31 Arnionių koplyčia
32 Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia
33 Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčia
34 Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
35 Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
36 Aušros Vartai
37 Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
38 Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
39 Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
40 Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia
41 Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
42 Balingrado Dievo Apvaizdos bažnyčia
43 Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
44 Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčia
45 Barboros koplytėlė
46 Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
47 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
48 Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia
49 Batakių Šv. Onos bažnyčia
50 Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia
51 Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
52 Be pavadinimo
53 Be pavadinimo
54 Be pavadinimo
55 Be pavadinimo
56 Be pavadinimo
57 Be pavadinimo
58 Be pavadinimo
59 Be pavadinimo
60 Be pavadinimo
61 Be pavadinimo
62 Be pavadinimo
63 Be pavadinimo
64 Be pavadinimo
65 Be pavadinimo
66 Be pavadinimo
67 Be pavadinimo
68 Be pavadinimo
69 Be pavadinimo
70 Be pavadinimo
71 Be pavadinimo
72 Be pavadinimo
73 Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia
74 Bernardinų kapinių koplyčia
75 Bernotiškių koplyčia
76 Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
77 Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčia
78 Bijutiškio Šv. Onos bažnyčia
79 Bikiškių Kristaus Atsimainymo koplyčia
80 Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
81 Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
82 Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
83 Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia
84 Bukantės koplyčia
85 Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus
86 Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
87 Butrimonių Išganytojo bažnyčia
88 Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
89 Būdviečio Jėzaus Nazaretiečio bažnyčia
90 Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
91 Čedasų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
92 Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia
93 Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
94 Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
95 Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
96 Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
97 Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
98 Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
99 Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia
100 Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
101 Daunorių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
102 Degučių Šv. Antano Paduviečio koplyčia
103 Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia
104 Deikiškių Šv. Elenos koplyčia
105 Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčia
106 Didvyžių Šv. popiežiaus Leono II bažnyčia
107 Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
108 Dievo Gailestingumo šventovė
109 Dilių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
110 Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia
111 Dominikonų vienuolyno koplyčia
112 Dotnuvos g. kapinių kaplyčia
113 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
114 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
115 Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
116 Dubingių Šv. Jurgio bažnyčia
117 Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia
118 Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
119 Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
120 Dūkštų Šv. Onos bažnyčia
121 Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia
122 Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia
123 Eitminiškių koplyčia
124 Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
125 Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia
126 Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčia
127 Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
128 Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
129 Fišerio koplyčia
130 Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
131 Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
132 Gardamo Šv. Roko bažnyčia
133 Gargždelės kaimo kapinių koplyčia
134 Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
135 Garliavos Švc. Trejybės bažnyčia
136 Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
137 Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
138 Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
139 Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
140 Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčia
141 Geležių Šv. Juozapo bažnyčia
142 Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
143 Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
144 Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
145 Germaniškio Šv. Marijos Magdalenos koplyčia
146 Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia
147 Girdiškės Katalikų Bažnyčia
148 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
149 Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia
150 Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
151 Gojaus koplyčia
152 Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
153 Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčia
154 Grigiškių Šventosios Dvasios koplyčia
155 Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
156 Grybėnų koplyčia
157 Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia
158 Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
159 Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
160 Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
161 Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
162 Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
163 Guronių šv. Juozapo koplyčia
164 Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia
165 Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
166 Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
167 Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
168 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
169 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
170 Ivoškių Šv. Jono Nepomuko koplyčia
171 Ylakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčia
172 Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
173 Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
174 Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia
175 Jasiuliškių Šv. Antano koplyčia
176 Jašiūnų Šv. Onos bažnyčia
177 Jėzaus, nešančio kryžių, koplytėlė
178 Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia
179 Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
180 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
181 Jonavos Šv. apaštalo Jono bažnyčia
182 Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia
183 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
184 Juciūnų koplyčia
185 Judrėnų kapinių Prisikėlusio Jėzaus koplyčia
186 Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
187 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
188 Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
189 Juodšilių Palaimintojo Mykolo Sopočkos bažnyčia
190 Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
191 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
192 Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo Bažnyčia
193 Kačerginės Šv. Onos koplyčia
194 Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
195 Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
196 Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia
197 Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra
198 Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
199 Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia
200 Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčia
201 Kaltanėnų bažnyčia
202 Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
203 Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
204 Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia
205 Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
206 Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia
207 Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčia
208 Kapų koplytėlė
209 Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
210 Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
211 Karmėlavos šv. Onos bažnyčia
212 Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
213 Karvio Šv. Juozapo bažnyčia
214 Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia
215 Katyčių Švč. Mergelės Marijos Globos koplyčia
216 Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia
217 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
218 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
219 Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
220 Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
221 Kauno Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia
222 Kauno Šv. Dvasios bažnyčia
223 Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia
224 Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia
225 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
226 Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
227 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
228 Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
229 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
230 Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia
231 Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
232 Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
233 Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
234 Keturnaujienos Dievo Gailestingumo koplyčia
235 Keturvalakių koplyčia
236 Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
237 Ketvirtasis slėpinys
238 Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia
239 Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia
240 Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
241 Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia
242 Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
243 Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia
244 Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia
245 Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia
246 Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia
247 Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
248 Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia
249 Klebiškio koplyčia
250 Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
251 Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia
252 Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės bažnyčia
253 Komarų koplyčia
254 Koplyčia
255 Koplyčia
256 Koplyčia
257 Koplyčia
258 Koplyčia
259 Koplyčia
260 Koplytėlė
261 Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
262 Kraštų koplyčia
263 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
264 Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
265 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
266 Kretkampio šv. diakono Stepono bažnyčia
267 Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
268 Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
269 Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia
270 Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
271 Kristaus Gelbėtojo koplyčia-mauzoliejus
272 Kryžių koplyčia
273 Kryžkalnio koplyčia
274 Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
275 Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
276 Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčia
277 Kruopių Šv. Onos bažnyčia
278 Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia
279 Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
280 Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
281 Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
282 Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčia
283 Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
284 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia
285 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
286 Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
287 Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
288 Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
289 Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
290 Kvintiškių koplyčia
291 Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
292 Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčia
293 Lančiūnavos dvaro sodybos bažnyčia
294 Lankeliškių Švč. Trejybės bažnyčia
295 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
296 Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
297 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia
298 Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
299 Lazdijų Šv. Onos bažnyčia
300 Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia
301 Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
302 Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia
303 Lenartavičių koplyčia
304 Lenkimų Šv. Onos bažnyčia
305 Lentvario Račkūnų koplyčia
306 Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
307 Leščių bažnyčia
308 Lėbartų kapinių koplyčia
309 Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
310 Lieplaukės Šv. Jurgio bažnyčia
311 Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia
312 Linkuvos kapinių koplyčia
313 Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
314 Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
315 Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
316 Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia
317 Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia
318 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
319 Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
320 Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia
321 Lomių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
322 Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
323 Luokės koplyčia
324 Luokės Visų Šventųjų bažnyčia
325 Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
326 Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
327 Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika
328 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
329 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
330 Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
331 Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
332 Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia
333 Mergelės Marijos neišsenkančios pagalbos Koplyčia
334 Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
335 Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
336 Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
337 Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
338 Mieleišių Šv. Juozapo ir Švč. Teresės Kūdikėlio Jėzaus koplyčia
339 Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia
340 Milvydžių Šv. Martinijono koplyčia
341 Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
342 Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
343 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
344 Motiejūnų koplyčia
345 Musninkų Švč. Trejybės bažnyčia
346 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia
347 Naujikų koplyčia
348 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia
349 Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
350 Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčia
351 Naujųjų Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia
352 Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčia
353 Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
354 Nemakščių Bažnyčia
355 Nemenčinės kapinių koplyčia
356 Nemenčinės Parčevskių koplyčia
357 Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
358 Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
359 Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
360 Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
361 Nerimdaičių Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
362 Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
363 Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
364 Niurkonių Šv. Aloyzo koplyčia
365 Norviliškių Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
366 Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
367 Obelių Šv. Onos bažnyčia
368 Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
369 Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
370 Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčia
371 Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
372 Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
373 Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
374 Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia
375 Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų karalienės bažnyčia
376 Pagėgių kapinių koplyčia
377 Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia
378 Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
379 Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
380 Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
381 Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia
382 Pajūrio Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia
383 Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia
384 Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia
385 Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
386 Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
387 Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
388 Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
389 Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
390 Palendrių Aušros Vartų Marijos bažnyčia
391 Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
392 Palėvenės Šv. Domininko bažnyčia
393 Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčia
394 Palomenės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
395 Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
396 Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia
397 Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia
398 Panemunės Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia
399 Panemunio Švč. Trejybės bažnyčia
400 Panerių Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo koplyčia
401 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
402 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
403 Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia
404 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia
405 Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
406 Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
407 Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
408 Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
409 Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
410 Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
411 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
412 Pašaltuonio Katalikų Bažnyčia
413 Pašilės šv. Barboros bažnyčia
414 Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia
415 Paštuvos Šv. Barboros bažnyčia
416 Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia
417 Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia
418 Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
419 Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčia
420 Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
421 Penktasis slėpinys
422 Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
423 Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
424 Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
425 Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia
426 Pilnų namų bendruomenė
427 Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia
428 Pirmasis slėpinys
429 Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
430 Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia
431 Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
432 Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
433 Porijų Šv. Augustino koplyčia
434 Pošupių kaimo kapinių koplyčia
435 Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
436 Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia
437 Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
438 Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
439 Pusnės Šv. Juozapo Globos bažnyčia
440 Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
441 Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
442 Račkiškės koplyčia
443 Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
444 Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
445 Raseinių kapinių koplyčia
446 Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia
447 Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
448 Raubiškių Kryžius
449 Raubonių koplyčia
450 Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
451 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
452 Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
453 Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
454 Riešės Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčia
455 Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
456 Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia
457 Ryliškių Šv. Monikos bažnyčia
458 Rodų koplyčia
459 Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
460 Rokiškio Šv. Juozapo koplyčia
461 Rozalimo bažnyčios šventoriaus koplyčia
462 Rozalimo kapinių koplyčia
463 Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
464 Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčia
465 Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia
466 Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
467 Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčia
468 Rukainių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
469 Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
470 Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
471 Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčia
472 Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
473 Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
474 Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
475 Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
476 Saločių Šv. Juozapo bažnyčia
477 Salų dvaro sodybos koplyčia
478 Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia
479 Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
480 Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčia
481 Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
482 Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia
483 Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
484 Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
485 Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
486 Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia
487 Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
488 Senoji Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
489 Senoji Sasnavos bažnyčia
490 Senoji švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia
491 Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
492 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia
493 Septynios viltys
494 Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
495 Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
496 Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
497 Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
498 Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia
499 Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
500 Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
501 Skarulių Šv. Onos bažnyčia
502 Skiemonių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
503 Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia
504 Skrebiškių koplyčia
505 Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
506 Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia
507 Skudutiškio koplyčia
508 Skudutiškio Švč. Trejybės bažnyčia
509 Skuodo Švč. Trejybės bažnyčia
510 Skurbutėnų koplyčia
511 Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
512 Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
513 Smilgių Šv. Jurgio bažnyčia
514 Sodelių Šv. Dvasios koplyčia
515 Sorų koplyčia
516 Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
517 Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
518 Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia
519 Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia
520 Stračnių Šv. Povilo koplyčia
521 Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
522 Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčia
523 Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
524 Subartonių kapinių koplyčia
525 Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
526 Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
527 Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
528 Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
529 Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
530 Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčia
531 Svėdasų kapinių koplyčia
532 Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
533 Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
534 Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
535 Šakynos koplyčia
536 Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
537 Šalčininkėlių Šv. Jurgio bažnyčia
538 Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčia
539 Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia
540 Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia
541 Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios pastatų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia
542 Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
543 Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia
544 Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčia
545 Šėtos koplyčia
546 Šėtos Švenčiausios Trejybės Bažnyčia
547 Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
548 Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia
549 Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
550 Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
551 Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia
552 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
553 Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
554 Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
555 Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčia
556 Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
557 Šilų Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia
558 Šimkaičių Bažnyčia
559 Šimonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
560 Širvintų koplyčia
561 Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
562 Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
563 Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčia
564 Šukionių Šv. Mato koplyčia
565 Šumsko Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
566 Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
567 Šv. Antano koplyčia
568 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
569 Šv. Antano Paduviečio koplyčia
570 Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
571 Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčia
572 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
573 Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
574 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
575 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
576 Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia
577 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
578 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
579 Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
580 Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia
581 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
582 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
583 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
584 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
585 Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia
586 Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
587 Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčia
588 Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
589 Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia
590 Šv. diakono Stepono bažnyčia
591 Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
592 Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
593 Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
594 Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
595 Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
596 Šventosios Dvasios bažnyčia
597 Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia
598 Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
599 Šv. Jono Bosko bažnyčia
600 Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
601 Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia
602 Šv. Jonų bažnyčia
603 Šv. Juozapo bažnyčia
604 Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia
605 Šv. Jurgio bažnyčia
606 Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia
607 Šv. Kazimiero bažnyčia
608 Šv. Kazimiero koplyčia
609 Šv. Kotrynos bažnyčia
610 Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
611 Šv. Kryžiaus bažnyčia
612 Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
613 Šv. Lauryno bažnyčia
614 Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
615 Šv. Mikalojaus bažnyčia
616 Šv. Onos bažnyčia
617 Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
618 Šv. Stepono bažnyčia
619 Šv. Teresės bažnyčia
620 šv. Trejybės bažnyčia
621 Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
622 Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia
623 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
624 Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
625 Tenenių Šv. Barboros bažnyčia
626 Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia
627 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
628 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
629 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
630 Trakų Vokės koplyčia
631 Traupio Šv. Onos bažnyčia
632 Trečiasis slėpinys
633 Tremtinių koplyčia
634 Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia
635 Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia
636 Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
637 Turgelių Šv. Felikso de Valua koplyčia
638 Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia
639 Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia
640 Tverų kapinių koplyčia
641 Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
642 Ubiškės Šv. Angelų Sargų bažnyčia
643 Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
644 Ukmergės kapinių koplyčia
645 Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia
646 Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
647 Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
648 Uoginių Šv. Marijos Magdalietės koplyčia
649 Uoginių Šv. Marijos Magdalietės koplyčia
650 Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
651 Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia
652 Usėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų koplyčia
653 Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia
654 Utenos Dievo apvaizdos bažnyčios koplytėlė
655 Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
656 Utenos Šv. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės koplyčia
657 Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia
658 Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
659 Užvenčio kapinių koplyčia
660 Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
661 Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
662 Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
663 Vadaktų Šv. Agotos bažnyčia
664 Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija
665 Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia
666 Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia
667 Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
668 Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
669 Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
670 Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
671 Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
672 Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia
673 Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
674 Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčia
675 Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia
676 Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
677 Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
678 Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia
679 Vaškų Šv. Juozapo bažnyčia
680 Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia
681 Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia
682 Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
683 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
684 Velžio Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
685 Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia
686 Vidiškių koplyčia
687 Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
688 Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia
689 Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
690 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia
691 Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
692 Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
693 Vienuolyno koplyčia
694 Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
695 Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčia
696 Vievio Šv. Onos bažnyčia
697 Vilijampolės bažnyčia
698 Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra
699 Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčia
700 Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia
701 Vilkyškių Šv. Onos bažnyčia
702 Vilniaus Išganytojo bažnyčia
703 Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
704 Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia
705 Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
706 Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
707 Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
708 Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia
709 Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia
710 Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčia
711 Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia
712 Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia
713 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
714 Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
715 Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia
716 Visų Šventųjų bažnyčia
717 Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
718 Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia
719 Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
720 Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia
721 Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
722 Zabielų memorialinė koplyčia
723 Zaleskių koplyčia
724 Zapyškio Senoji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
725 Zapyškio senųjų kapinių koplyčia
726 Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
727 Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia
728 Žagarės II-oji Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
729 Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
730 Žaiginio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
731 Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia
732 Žaslių Šv. Jurgio bažnyčia
733 Žeimelio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
734 Žeimių Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
735 Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
736 Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
737 Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
738 Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčia
739 Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
740 Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
741 Židikų Šv. Onos koplyčia
742 Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
743 Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
744 Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
745 Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia