Grįžti...

Katalikų maldos namai

Nr.Pavadinimas
1 Adomynės Švč. M. Marijos Vardo parapija
2 Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
3 Akmenės Šv. Onos bažnyčia
4 Akmenio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
5 Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
6 Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
7 Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia
8 Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
9 Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
10 Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
11 Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčia
12 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
13 Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia
14 Alytaus Šv. Liudviko bažnyčia
15 Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
16 Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia
17 Alovės Švč. Trejybės bažnyčia
18 Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
19 Ančiškių Šv. Jokūbo koplyčia
20 Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
21 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
22 Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
23 Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
24 Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia
25 Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
26 Arnionių koplyčia
27 Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia
28 Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčia
29 Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
30 Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
31 Aušros Vartai
32 Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
33 Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
34 Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
35 Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia
36 Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
37 Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
38 Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčia
39 Barboros koplytėlė
40 Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
41 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
42 Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia
43 Batakių Šv. Onos bažnyčia
44 Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia
45 Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
46 Be pavadinimo
47 Be pavadinimo
48 Be pavadinimo
49 Be pavadinimo
50 Be pavadinimo
51 Be pavadinimo
52 Be pavadinimo
53 Be pavadinimo
54 Be pavadinimo
55 Be pavadinimo
56 Be pavadinimo
57 Be pavadinimo
58 Be pavadinimo
59 Be pavadinimo
60 Be pavadinimo
61 Be pavadinimo
62 Be pavadinimo
63 Be pavadinimo
64 Be pavadinimo
65 Be pavadinimo
66 Be pavadinimo
67 Be pavadinimo
68 Be pavadinimo
69 Be pavadinimo
70 Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia
71 Bernardinų kapinių koplyčia
72 Bernotiškių koplyčia
73 Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
74 Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčia
75 Bijutiškio Šv. Onos bažnyčia
76 Bikiškių Kristaus Atsimainymo koplyčia
77 Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
78 Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
79 Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
80 Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia
81 Bukantės koplyčia
82 Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus
83 Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
84 Butrimonių Išganytojo bažnyčia
85 Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
86 Būdviečio Jėzaus Nazaretiečio bažnyčia
87 Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
88 Čedasų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
89 Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia
90 Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
91 Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
92 Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
93 Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
94 Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
95 Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
96 Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia
97 Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
98 Daunorių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
99 Degučių Šv. Antano Paduviečio koplyčia
100 Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia
101 Deikiškių Šv. Elenos koplyčia
102 Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
103 Dievo Apvaizdos bažnyčia
104 Dievo Gailestingumo šventovė
105 Dilių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
106 Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia
107 Dominikonų vienuolyno koplyčia
108 Dotnuvos g. kapinių kaplyčia
109 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
110 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
111 Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
112 Dubingių Šv. Jurgio bažnyčia
113 Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia
114 Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
115 Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
116 Dūkštų Šv. Onos bažnyčia
117 Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia
118 Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia
119 Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
120 Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia
121 Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčia
122 Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
123 Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
124 Fišerio koplyčia
125 Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
126 Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
127 Gardamo Šv. Roko bažnyčia
128 Gargždelės kaimo kapinių koplyčia
129 Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
130 Garliavos Švc. Trejybės bažnyčia
131 Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
132 Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
133 Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
134 Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
135 Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčia
136 Geležių Šv. Juozapo bažnyčia
137 Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
138 Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
139 Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
140 Germaniškio Šv. Marijos Magdalenos koplyčia
141 Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia
142 Girdiškės Katalikų Bažnyčia
143 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
144 Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia
145 Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
146 Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
147 Grigiškių šv. Dvasios bažnyčia
148 Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
149 Grybėnų koplyčia
150 Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia
151 Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
152 Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
153 Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
154 Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
155 Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
156 Guronių šv. Juozapo koplyčia
157 Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia
158 Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
159 Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
160 Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
161 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
162 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
163 Ivoškių Šv. Jono Nepomuko koplyčia
164 IV - Slėpinys
165 IV - Slėpinys
166 IV - Slėpinys
167 IV - Slėpinys
168 IV - Slėpinys
169 Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
170 Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
171 Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia
172 Jasiuliškių Šv. Antano koplyčia
173 Jašiūnų Šv. Onos bažnyčia
174 Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia
175 Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
176 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
177 Jonavos Šv. apaštalo Jono bažnyčia
178 Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia
179 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
180 Juciūnų koplyčia
181 Judrėnų kapinių Prisikėlusio Jėzaus koplyčia
182 Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
183 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
184 Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
185 Juodšilių bažnyčia
186 Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
187 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
188 Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo Bažnyčia
189 Kačerginės Šv. Onos koplyčia
190 Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
191 Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
192 Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia
193 Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra
194 Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
195 Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia
196 Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčia
197 Kaltanėnų bažnyčia
198 Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
199 Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
200 Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia
201 Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
202 Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia
203 Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčia
204 Kapų koplytėlė
205 Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
206 Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
207 Karmėlavos šv. Onos bažnyčia
208 Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
209 Karvio Šv. Juozapo bažnyčia
210 Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia
211 Katyčių Švč. Mergelės Marijos Globos koplyčia
212 Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia
213 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
214 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
215 Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
216 Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
217 Kauno Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia
218 Kauno Šv. Dvasios bažnyčia
219 Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia
220 Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia
221 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
222 Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
223 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
224 Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
225 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
226 Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia
227 Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
228 Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
229 Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
230 Keturnaujienos Dievo Gailestingumo koplyčia
231 Keturvalakių koplyčia
232 Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
233 Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia
234 Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
235 Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia
236 Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
237 Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia
238 Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia
239 Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia
240 Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia
241 Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
242 Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia
243 Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
244 Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia
245 Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės bažnyčia
246 Komarų koplyčia
247 Koplyčia
248 Koplyčia
249 Koplyčia
250 Koplyčia
251 Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
252 Kraštų koplyčia
253 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
254 Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
255 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
256 Kretkampio šv. diakono Stepono bažnyčia
257 Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
258 Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
259 Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia
260 Kristaus Gelbėtojo koplyčia-mauzoliejus
261 Kryžių koplyčia
262 Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
263 Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
264 Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčia
265 Kruopių Šv. Onos bažnyčia
266 Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia
267 Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
268 Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
269 Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
270 Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčia
271 Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
272 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia
273 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
274 Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
275 Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
276 Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
277 Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
278 Kvintiškių koplyčia
279 Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
280 Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčia
281 Lančiūnavos dvaro sodybos bažnyčia
282 Lankeliškių Švč. Trejybės bažnyčia
283 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
284 Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
285 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia
286 Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
287 Lazdijų Šv. Onos bažnyčia
288 Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia
289 Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
290 Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia
291 Lenkimų Šv. Onos bažnyčia
292 Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
293 Leščių bažnyčia
294 Lėbartų kapinių koplyčia
295 Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
296 Lieplaukės Šv. Jurgio bažnyčia
297 Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia
298 Linkuvos kapinių koplyčia
299 Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
300 Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
301 Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
302 Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia
303 Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia
304 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
305 Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
306 Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia
307 Lomių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
308 Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
309 Luokės Visų Šventųjų bažnyčia
310 Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
311 Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
312 Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika
313 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
314 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
315 Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
316 Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
317 Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia
318 Mergelės Marijos neišsenkančios pagalbos Koplyčia
319 Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
320 Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
321 Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
322 Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
323 Mieleišių Šv. Juozapo ir Švč. Teresės Kūdikėlio Jėzaus koplyčia
324 Milvydžių Šv. Martinijono koplyčia
325 Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
326 Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
327 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
328 Musninkų Švč. Trejybės bažnyčia
329 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia
330 Naujikų koplyčia
331 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia
332 Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
333 Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčia
334 Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčia
335 Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
336 Nemakščių Bažnyčia
337 Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
338 Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
339 Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
340 Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
341 Nerimdaičių Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
342 Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
343 Niurkonių koplyčia
344 Norviliškių Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
345 Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
346 Obelių Šv. Onos bažnyčia
347 Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
348 Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
349 Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčia
350 Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
351 Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
352 Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
353 Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia
354 Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų karalienės bažnyčia
355 Pagėgių kapinių koplyčia
356 Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia
357 Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
358 Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
359 Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
360 Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia
361 Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia
362 Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia
363 Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
364 Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
365 Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
366 Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
367 Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
368 Palendrių Aušros Vartų Marijos bažnyčia
369 Palėvenės Šv. Domininko bažnyčia
370 Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčia
371 Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
372 Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia
373 Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia
374 Panemunio Švč. Trejybės bažnyčia
375 Panerių kapinių koplyčia
376 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
377 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
378 Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia
379 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia
380 Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
381 Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
382 Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
383 Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
384 Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
385 Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
386 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
387 Pašaltuonio Katalikų Bažnyčia
388 Pašilės šv. Barboros bažnyčia
389 Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia
390 Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia
391 Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia
392 Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
393 Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčia
394 Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
395 Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
396 Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
397 Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
398 Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia
399 Pilnų namų bendruomenė
400 Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia
401 Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
402 Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia
403 Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
404 Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
405 Pošupių kaimo kapinių koplyčia
406 Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
407 Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia
408 Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
409 Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
410 Pusnės Šv. Juozapo Globos bažnyčia
411 Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
412 Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
413 Račkiškės koplyčia
414 Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
415 Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
416 Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia
417 Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
418 Raubiškių Kryžius
419 Raubonių koplyčia
420 Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
421 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
422 Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
423 Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
424 Riešės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
425 Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
426 Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia
427 Ryliškių Šv. Monikos bažnyčia
428 Rodų koplyčia
429 Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
430 Rokiškio Šv. Juozapo koplyčia
431 Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
432 Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia
433 Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
434 Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčia
435 Rukainių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
436 Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
437 Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
438 Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
439 Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
440 Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
441 Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
442 Saločių Šv. Juozapo bažnyčia
443 Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia
444 Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
445 Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčia
446 Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
447 Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia
448 Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
449 Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
450 Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
451 Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia
452 Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
453 Senoji Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
454 Senoji Sasnavos bažnyčia
455 Senoji švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia
456 Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
457 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia
458 Septynios viltys
459 Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
460 Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
461 Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
462 Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
463 Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia
464 Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
465 Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
466 Skarulių Šv. Onos bažnyčia
467 Skiemonių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
468 Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia
469 Skrebiškių koplyčia
470 Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
471 Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia
472 Skudutiškio koplyčia
473 Skudutiškio Švč. Trejybės bažnyčia
474 Skurbutėnų koplyčia
475 Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
476 Smilgių Šv. Jurgio bažnyčia
477 Sodelių Šv. Dvasios koplyčia
478 Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
479 Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
480 Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia
481 Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia
482 Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
483 Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčia
484 Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
485 Subartonių kapinių koplyčia
486 Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
487 Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
488 Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
489 Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
490 Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
491 Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčia
492 Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
493 Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
494 Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
495 Šakynos koplyčia
496 Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
497 Šalčininkėlių Šv. Jurgio bažnyčia
498 Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčia
499 Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia
500 Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia
501 Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios pastatų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia
502 Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
503 Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia
504 Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčia
505 Šėtos Švenčiausios Trejybės Bažnyčia
506 Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
507 Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia
508 Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
509 Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
510 Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia
511 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
512 Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
513 Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
514 Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčia
515 Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
516 Šilų Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia
517 Šimkaičių Bažnyčia
518 Širvintų koplyčia
519 Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
520 Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
521 Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčia
522 Šukionių Šv. Mato koplyčia
523 Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
524 Šv. Antano koplyčia
525 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
526 Šv. Antano Paduviečio koplyčia
527 Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
528 Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčia
529 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
530 Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
531 Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios
532 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
533 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
534 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir Dominikonų vienuolynas
535 Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia
536 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
537 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
538 Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
539 Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia
540 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
541 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
542 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
543 Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčia
544 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
545 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
546 Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia
547 Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčia
548 Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
549 Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia
550 Švč. Trejybės bažnyčia
551 Šv. diakono Stepono bažnyčia
552 Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
553 Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
554 Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
555 Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
556 Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
557 Šventosios Dvasios bažnyčia
558 Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia
559 Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
560 Šv. Jono Bosko bažnyčia
561 Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
562 Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia
563 Šv. Jonų bažnyčia
564 Šv. Juozapo bažnyčia
565 Šv. Juozapo bažnyčia
566 Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia
567 Šv. Jurgio bažnyčia
568 Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia
569 Šv. Kazimiero bažnyčia
570 Šv. Kazimiero koplyčia
571 Šv. Kotrynos bažnyčia
572 Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
573 Šv. Kryžiaus bažnyčia
574 Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
575 Šv. Lauryno bažnyčia
576 Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
577 Šv. Mikalojaus bažnyčia
578 Šv. Onos bažnyčia
579 Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
580 Šv. Stepono bažnyčia
581 Šv. Teresės bažnyčia
582 šv. Trejybės bažnyčia
583 Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
584 Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia
585 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
586 Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
587 Tenenių Šv. Barboros bažnyčia
588 Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia
589 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
590 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
591 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
592 Traupio Šv. Onos bažnyčia
593 Tremtinių koplyčia
594 Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia
595 Turgelių kapinių koplyčia
596 Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia
597 Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia
598 Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
599 Ubiškės Šv. Angelų Sargų bažnyčia
600 Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
601 Ukmergės kapinių koplyčia
602 Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia
603 Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
604 Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
605 Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
606 Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia
607 Usėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų koplyčia
608 Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia
609 Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
610 Utenos Šv. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės koplyčia
611 Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia
612 Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
613 Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
614 Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
615 Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
616 Vadaktų Šv. Agotos bažnyčia
617 Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija
618 Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia
619 Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia
620 Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
621 Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
622 Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
623 Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
624 Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
625 Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia
626 Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
627 Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčia
628 Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia
629 Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
630 Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
631 Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia
632 Vaškų Šv. Juozapo bažnyčia
633 Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia
634 Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia
635 Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
636 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
637 Velžio Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
638 Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia
639 Vidiškių koplyčia
640 Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
641 Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia
642 Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
643 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia
644 Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
645 Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
646 Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
647 Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčia
648 Vievio Šv. Onos bažnyčia
649 Vilijampolės bažnyčia
650 Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra
651 Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčia
652 Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia
653 Vilkyškių Šv. Onos bažnyčia
654 Vilniaus Išganytojo bažnyčia
655 Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
656 Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia
657 Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
658 Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
659 Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
660 Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia
661 Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia
662 Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia
663 Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia
664 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
665 Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
666 Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia
667 Visų Šventųjų bažnyčia
668 Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
669 Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia
670 Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
671 Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia
672 Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
673 Zabielų memorialinė koplyčia
674 Zapyškio Senoji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
675 Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
676 Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia
677 Žagarės II-oji Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
678 Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
679 Žaiginio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
680 Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia
681 Žaslių Šv. Jurgio bažnyčia
682 Žeimelio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
683 Žeimių Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
684 Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
685 Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
686 Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
687 Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčia
688 Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
689 Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
690 Židikų Šv. Onos koplyčia
691 Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
692 Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
693 Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
694 Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia