Grįžti...

Katalikų maldos namai

Nr.Pavadinimas
1 Adomynės Švč. M. Marijos Vardo parapija
2 Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
3 Akmenės Šv. Onos bažnyčia
4 Akmenio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
5 Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
6 Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
7 Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia
8 Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
9 Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
10 Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
11 Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčia
12 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
13 Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia
14 Alytaus Šv. Liudviko bažnyčia
15 Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
16 Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia
17 Alovės Švč. Trejybės bažnyčia
18 Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
19 Ančiškių Šv. Jokūbo koplyčia
20 Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
21 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
22 Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
23 Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
24 Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia
25 Antazavės kapinių koplyčia
26 Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
27 Arnionių koplyčia
28 Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia
29 Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčia
30 Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
31 Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
32 Aušros Vartai
33 Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
34 Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
35 Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
36 Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia
37 Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
38 Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
39 Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčia
40 Barboros koplytėlė
41 Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
42 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
43 Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia
44 Batakių Šv. Onos bažnyčia
45 Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia
46 Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
47 Be pavadinimo
48 Be pavadinimo
49 Be pavadinimo
50 Be pavadinimo
51 Be pavadinimo
52 Be pavadinimo
53 Be pavadinimo
54 Be pavadinimo
55 Be pavadinimo
56 Be pavadinimo
57 Be pavadinimo
58 Be pavadinimo
59 Be pavadinimo
60 Be pavadinimo
61 Be pavadinimo
62 Be pavadinimo
63 Be pavadinimo
64 Be pavadinimo
65 Be pavadinimo
66 Be pavadinimo
67 Be pavadinimo
68 Be pavadinimo
69 Be pavadinimo
70 Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia
71 Bernardinų kapinių koplyčia
72 Bernotiškių koplyčia
73 Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
74 Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčia
75 Bijutiškio Šv. Onos bažnyčia
76 Bikiškių Kristaus Atsimainymo koplyčia
77 Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
78 Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
79 Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
80 Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia
81 Bukantės koplyčia
82 Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus
83 Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
84 Butrimonių Išganytojo bažnyčia
85 Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
86 Būdviečio Jėzaus Nazaretiečio bažnyčia
87 Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
88 Čedasų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
89 Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia
90 Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
91 Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
92 Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
93 Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
94 Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
95 Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
96 Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia
97 Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
98 Daunorių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
99 Degučių Šv. Antano Paduviečio koplyčia
100 Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia
101 Deikiškių Šv. Elenos koplyčia
102 Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
103 Dievo Apvaizdos bažnyčia
104 Dievo Gailestingumo šventovė
105 Dilių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
106 Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia
107 Dominikonų vienuolyno koplyčia
108 Dotnuvos g. kapinių kaplyčia
109 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
110 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
111 Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
112 Dubingių Šv. Jurgio bažnyčia
113 Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia
114 Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
115 Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
116 Dūkštų Šv. Onos bažnyčia
117 Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia
118 Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia
119 Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
120 Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia
121 Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčia
122 Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
123 Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
124 Fišerio koplyčia
125 Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
126 Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
127 Gardamo Šv. Roko bažnyčia
128 Gargždelės kaimo kapinių koplyčia
129 Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
130 Garliavos Švc. Trejybės bažnyčia
131 Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
132 Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
133 Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
134 Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
135 Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčia
136 Geležių Šv. Juozapo bažnyčia
137 Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
138 Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
139 Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
140 Germaniškio Šv. Marijos Magdalenos koplyčia
141 Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia
142 Girdiškės Katalikų Bažnyčia
143 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
144 Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia
145 Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
146 Gojaus koplyčia
147 Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
148 Grigiškių šv. Dvasios bažnyčia
149 Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
150 Grybėnų koplyčia
151 Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia
152 Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
153 Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
154 Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
155 Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
156 Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
157 Guronių šv. Juozapo koplyčia
158 Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia
159 Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
160 Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
161 Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
162 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
163 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
164 Ivoškių Šv. Jono Nepomuko koplyčia
165 IV - Slėpinys
166 IV - Slėpinys
167 IV - Slėpinys
168 IV - Slėpinys
169 IV - Slėpinys
170 Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
171 Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
172 Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia
173 Jasiuliškių Šv. Antano koplyčia
174 Jašiūnų Šv. Onos bažnyčia
175 Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia
176 Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
177 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
178 Jonavos Šv. apaštalo Jono bažnyčia
179 Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia
180 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
181 Juciūnų koplyčia
182 Judrėnų kapinių Prisikėlusio Jėzaus koplyčia
183 Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
184 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
185 Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
186 Juodšilių bažnyčia
187 Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
188 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
189 Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo Bažnyčia
190 Kačerginės Šv. Onos koplyčia
191 Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
192 Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
193 Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia
194 Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra
195 Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
196 Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia
197 Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčia
198 Kaltanėnų bažnyčia
199 Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
200 Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
201 Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia
202 Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
203 Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia
204 Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčia
205 Kapų koplytėlė
206 Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
207 Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
208 Karmėlavos šv. Onos bažnyčia
209 Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
210 Karvio Šv. Juozapo bažnyčia
211 Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia
212 Katyčių Švč. Mergelės Marijos Globos koplyčia
213 Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia
214 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
215 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
216 Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
217 Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
218 Kauno Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia
219 Kauno Šv. Dvasios bažnyčia
220 Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia
221 Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia
222 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
223 Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
224 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
225 Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
226 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
227 Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia
228 Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
229 Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
230 Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
231 Keturnaujienos Dievo Gailestingumo koplyčia
232 Keturvalakių koplyčia
233 Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
234 Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia
235 Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia
236 Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
237 Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia
238 Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
239 Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia
240 Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia
241 Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia
242 Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia
243 Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
244 Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia
245 Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
246 Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia
247 Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės bažnyčia
248 Komarų koplyčia
249 Koplyčia
250 Koplyčia
251 Koplyčia
252 Koplyčia
253 Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
254 Kraštų koplyčia
255 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
256 Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
257 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
258 Kretkampio šv. diakono Stepono bažnyčia
259 Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
260 Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
261 Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia
262 Kristaus Gelbėtojo koplyčia-mauzoliejus
263 Kryžių koplyčia
264 Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
265 Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
266 Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčia
267 Kruopių Šv. Onos bažnyčia
268 Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia
269 Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
270 Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
271 Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
272 Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčia
273 Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
274 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia
275 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
276 Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
277 Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
278 Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
279 Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
280 Kvintiškių koplyčia
281 Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
282 Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčia
283 Lančiūnavos dvaro sodybos bažnyčia
284 Lankeliškių Švč. Trejybės bažnyčia
285 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
286 Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
287 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia
288 Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
289 Lazdijų Šv. Onos bažnyčia
290 Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia
291 Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
292 Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia
293 Lenkimų Šv. Onos bažnyčia
294 Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
295 Leščių bažnyčia
296 Lėbartų kapinių koplyčia
297 Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
298 Lieplaukės Šv. Jurgio bažnyčia
299 Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia
300 Linkuvos kapinių koplyčia
301 Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
302 Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
303 Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
304 Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia
305 Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia
306 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
307 Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
308 Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia
309 Lomių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
310 Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
311 Luokės Visų Šventųjų bažnyčia
312 Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
313 Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
314 Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika
315 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
316 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
317 Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
318 Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
319 Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia
320 Mergelės Marijos neišsenkančios pagalbos Koplyčia
321 Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
322 Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
323 Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
324 Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
325 Mieleišių Šv. Juozapo ir Švč. Teresės Kūdikėlio Jėzaus koplyčia
326 Milvydžių Šv. Martinijono koplyčia
327 Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
328 Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
329 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
330 Musninkų Švč. Trejybės bažnyčia
331 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia
332 Naujikų koplyčia
333 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia
334 Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
335 Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčia
336 Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčia
337 Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
338 Nemakščių Bažnyčia
339 Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
340 Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
341 Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
342 Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
343 Nerimdaičių Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
344 Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
345 Niurkonių Šv. Aloyzo koplyčia
346 Norviliškių Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
347 Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
348 Obelių Šv. Onos bažnyčia
349 Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
350 Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
351 Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčia
352 Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
353 Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
354 Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
355 Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia
356 Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų karalienės bažnyčia
357 Pagėgių kapinių koplyčia
358 Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia
359 Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
360 Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
361 Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
362 Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia
363 Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia
364 Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia
365 Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
366 Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
367 Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
368 Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
369 Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
370 Palendrių Aušros Vartų Marijos bažnyčia
371 Palėvenės Šv. Domininko bažnyčia
372 Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčia
373 Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
374 Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia
375 Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia
376 Panemunio Švč. Trejybės bažnyčia
377 Panerių kapinių koplyčia
378 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
379 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
380 Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia
381 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia
382 Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
383 Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
384 Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
385 Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
386 Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
387 Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
388 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
389 Pašaltuonio Katalikų Bažnyčia
390 Pašilės šv. Barboros bažnyčia
391 Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia
392 Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia
393 Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia
394 Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
395 Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčia
396 Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
397 Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
398 Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
399 Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
400 Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia
401 Pilnų namų bendruomenė
402 Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia
403 Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
404 Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia
405 Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
406 Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
407 Pošupių kaimo kapinių koplyčia
408 Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
409 Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia
410 Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
411 Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
412 Pusnės Šv. Juozapo Globos bažnyčia
413 Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
414 Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
415 Račkiškės koplyčia
416 Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
417 Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
418 Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia
419 Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
420 Raubiškių Kryžius
421 Raubonių koplyčia
422 Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
423 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
424 Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
425 Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
426 Riešės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
427 Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
428 Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia
429 Ryliškių Šv. Monikos bažnyčia
430 Rodų koplyčia
431 Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
432 Rokiškio Šv. Juozapo koplyčia
433 Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
434 Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia
435 Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
436 Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčia
437 Rukainių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
438 Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
439 Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
440 Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
441 Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
442 Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
443 Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
444 Saločių Šv. Juozapo bažnyčia
445 Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia
446 Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
447 Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčia
448 Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
449 Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia
450 Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
451 Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
452 Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
453 Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia
454 Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
455 Senoji Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
456 Senoji Sasnavos bažnyčia
457 Senoji švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia
458 Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
459 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia
460 Septynios viltys
461 Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
462 Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
463 Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
464 Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
465 Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia
466 Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
467 Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
468 Skarulių Šv. Onos bažnyčia
469 Skiemonių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
470 Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia
471 Skrebiškių koplyčia
472 Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
473 Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia
474 Skudutiškio koplyčia
475 Skudutiškio Švč. Trejybės bažnyčia
476 Skurbutėnų koplyčia
477 Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
478 Smilgių Šv. Jurgio bažnyčia
479 Sodelių Šv. Dvasios koplyčia
480 Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
481 Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
482 Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia
483 Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia
484 Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
485 Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčia
486 Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
487 Subartonių kapinių koplyčia
488 Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
489 Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
490 Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
491 Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
492 Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
493 Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčia
494 Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
495 Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
496 Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
497 Šakynos koplyčia
498 Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
499 Šalčininkėlių Šv. Jurgio bažnyčia
500 Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčia
501 Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia
502 Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia
503 Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios pastatų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia
504 Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
505 Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia
506 Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčia
507 Šėtos Švenčiausios Trejybės Bažnyčia
508 Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
509 Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia
510 Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
511 Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
512 Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia
513 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
514 Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
515 Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
516 Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčia
517 Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
518 Šilų Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia
519 Šimkaičių Bažnyčia
520 Širvintų koplyčia
521 Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
522 Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
523 Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčia
524 Šukionių Šv. Mato koplyčia
525 Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
526 Šv. Antano koplyčia
527 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
528 Šv. Antano Paduviečio koplyčia
529 Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
530 Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčia
531 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
532 Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
533 Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios
534 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
535 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
536 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir Dominikonų vienuolynas
537 Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia
538 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
539 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
540 Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
541 Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia
542 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
543 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
544 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
545 Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčia
546 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
547 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
548 Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia
549 Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčia
550 Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
551 Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia
552 Švč. Trejybės bažnyčia
553 Šv. diakono Stepono bažnyčia
554 Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
555 Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
556 Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
557 Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
558 Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
559 Šventosios Dvasios bažnyčia
560 Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia
561 Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
562 Šv. Jono Bosko bažnyčia
563 Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
564 Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia
565 Šv. Jonų bažnyčia
566 Šv. Juozapo bažnyčia
567 Šv. Juozapo bažnyčia
568 Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia
569 Šv. Jurgio bažnyčia
570 Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia
571 Šv. Kazimiero bažnyčia
572 Šv. Kazimiero koplyčia
573 Šv. Kotrynos bažnyčia
574 Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
575 Šv. Kryžiaus bažnyčia
576 Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
577 Šv. Lauryno bažnyčia
578 Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
579 Šv. Mikalojaus bažnyčia
580 Šv. Onos bažnyčia
581 Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
582 Šv. Stepono bažnyčia
583 Šv. Teresės bažnyčia
584 šv. Trejybės bažnyčia
585 Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
586 Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia
587 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
588 Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
589 Tenenių Šv. Barboros bažnyčia
590 Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia
591 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
592 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
593 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
594 Traupio Šv. Onos bažnyčia
595 Tremtinių koplyčia
596 Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia
597 Turgelių kapinių koplyčia
598 Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia
599 Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia
600 Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
601 Ubiškės Šv. Angelų Sargų bažnyčia
602 Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
603 Ukmergės kapinių koplyčia
604 Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia
605 Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
606 Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
607 Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
608 Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia
609 Usėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų koplyčia
610 Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia
611 Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
612 Utenos Šv. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės koplyčia
613 Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia
614 Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
615 Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
616 Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
617 Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
618 Vadaktų Šv. Agotos bažnyčia
619 Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija
620 Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia
621 Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia
622 Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
623 Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
624 Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
625 Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
626 Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
627 Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia
628 Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
629 Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčia
630 Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia
631 Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
632 Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
633 Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia
634 Vaškų Šv. Juozapo bažnyčia
635 Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia
636 Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia
637 Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
638 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
639 Velžio Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
640 Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia
641 Vidiškių koplyčia
642 Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
643 Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia
644 Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
645 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia
646 Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
647 Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
648 Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
649 Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčia
650 Vievio Šv. Onos bažnyčia
651 Vilijampolės bažnyčia
652 Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra
653 Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčia
654 Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia
655 Vilkyškių Šv. Onos bažnyčia
656 Vilniaus Išganytojo bažnyčia
657 Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
658 Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia
659 Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
660 Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
661 Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
662 Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia
663 Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia
664 Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia
665 Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia
666 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
667 Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
668 Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia
669 Visų Šventųjų bažnyčia
670 Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
671 Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia
672 Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
673 Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia
674 Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
675 Zabielų memorialinė koplyčia
676 Zapyškio Senoji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
677 Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
678 Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia
679 Žagarės II-oji Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
680 Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
681 Žaiginio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
682 Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia
683 Žaslių Šv. Jurgio bažnyčia
684 Žeimelio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
685 Žeimių Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
686 Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
687 Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
688 Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
689 Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčia
690 Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
691 Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
692 Židikų Šv. Onos koplyčia
693 Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
694 Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
695 Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
696 Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia