Grįžti...

Katalikų maldos namai

Nr.Pavadinimas
1 Adomynės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
2 Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
3 Akmenės Šv. Onos bažnyčia
4 Akmenio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
5 Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
6 Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
7 Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia
8 Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
9 Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
10 Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
11 Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčia
12 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
13 Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia
14 Alytaus Šv. Liudviko bažnyčia
15 Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
16 Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia
17 Alovės Švč. Trejybės bažnyčia
18 Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
19 Ančiškių Šv. Jokūbo koplyčia
20 Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
21 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
22 Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
23 Antanavo koplyčia
24 Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
25 Antavilių Radziševskių koplyčia
26 Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia
27 Antazavės kapinių koplyčia
28 Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
29 Arnionių koplyčia
30 Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia
31 Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčia
32 Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
33 Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
34 Aušros Vartai
35 Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
36 Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
37 Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
38 Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia
39 Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
40 Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
41 Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčia
42 Barboros koplytėlė
43 Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
44 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
45 Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia
46 Batakių Šv. Onos bažnyčia
47 Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia
48 Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
49 Be pavadinimo
50 Be pavadinimo
51 Be pavadinimo
52 Be pavadinimo
53 Be pavadinimo
54 Be pavadinimo
55 Be pavadinimo
56 Be pavadinimo
57 Be pavadinimo
58 Be pavadinimo
59 Be pavadinimo
60 Be pavadinimo
61 Be pavadinimo
62 Be pavadinimo
63 Be pavadinimo
64 Be pavadinimo
65 Be pavadinimo
66 Be pavadinimo
67 Be pavadinimo
68 Be pavadinimo
69 Be pavadinimo
70 Be pavadinimo
71 Be pavadinimo
72 Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia
73 Bernardinų kapinių koplyčia
74 Bernotiškių koplyčia
75 Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
76 Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčia
77 Bijutiškio Šv. Onos bažnyčia
78 Bikiškių Kristaus Atsimainymo koplyčia
79 Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
80 Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
81 Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
82 Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia
83 Bukantės koplyčia
84 Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus
85 Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
86 Butrimonių Išganytojo bažnyčia
87 Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
88 Būdviečio Jėzaus Nazaretiečio bažnyčia
89 Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
90 Čedasų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
91 Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia
92 Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
93 Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
94 Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
95 Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
96 Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
97 Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
98 Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia
99 Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
100 Daunorių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
101 Degučių Šv. Antano Paduviečio koplyčia
102 Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia
103 Deikiškių Šv. Elenos koplyčia
104 Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčia
105 Didvyžių Šv. popiežiaus Leono II bažnyčia
106 Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
107 Dievo Apvaizdos bažnyčia
108 Dievo Gailestingumo šventovė
109 Dilių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
110 Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia
111 Dominikonų vienuolyno koplyčia
112 Dotnuvos g. kapinių kaplyčia
113 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
114 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
115 Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
116 Dubingių Šv. Jurgio bažnyčia
117 Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia
118 Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
119 Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
120 Dūkštų Šv. Onos bažnyčia
121 Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia
122 Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia
123 Eitminiškių koplyčia
124 Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
125 Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia
126 Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčia
127 Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
128 Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
129 Fišerio koplyčia
130 Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
131 Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
132 Gardamo Šv. Roko bažnyčia
133 Gargždelės kaimo kapinių koplyčia
134 Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
135 Garliavos Švc. Trejybės bažnyčia
136 Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
137 Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
138 Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
139 Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
140 Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčia
141 Geležių Šv. Juozapo bažnyčia
142 Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
143 Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
144 Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
145 Germaniškio Šv. Marijos Magdalenos koplyčia
146 Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia
147 Girdiškės Katalikų Bažnyčia
148 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
149 Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia
150 Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
151 Gojaus koplyčia
152 Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
153 Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčia
154 Grigiškių Šventosios Dvasios koplyčia
155 Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
156 Grybėnų koplyčia
157 Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia
158 Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
159 Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
160 Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
161 Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
162 Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
163 Guronių šv. Juozapo koplyčia
164 Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia
165 Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
166 Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
167 Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
168 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
169 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
170 Ivoškių Šv. Jono Nepomuko koplyčia
171 IV - Slėpinys
172 IV - Slėpinys
173 IV - Slėpinys
174 IV - Slėpinys
175 IV - Slėpinys
176 Ylakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčia
177 Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
178 Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
179 Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia
180 Jasiuliškių Šv. Antano koplyčia
181 Jašiūnų Šv. Onos bažnyčia
182 Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia
183 Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
184 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
185 Jonavos Šv. apaštalo Jono bažnyčia
186 Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia
187 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
188 Juciūnų koplyčia
189 Judrėnų kapinių Prisikėlusio Jėzaus koplyčia
190 Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
191 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
192 Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
193 Juodšilių bažnyčia
194 Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
195 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
196 Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo Bažnyčia
197 Kačerginės Šv. Onos koplyčia
198 Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
199 Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
200 Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia
201 Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra
202 Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
203 Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia
204 Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčia
205 Kaltanėnų bažnyčia
206 Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
207 Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
208 Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia
209 Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
210 Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia
211 Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčia
212 Kapų koplytėlė
213 Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
214 Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
215 Karmėlavos šv. Onos bažnyčia
216 Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
217 Karvio Šv. Juozapo bažnyčia
218 Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia
219 Katyčių Švč. Mergelės Marijos Globos koplyčia
220 Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia
221 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
222 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
223 Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
224 Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
225 Kauno Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia
226 Kauno Šv. Dvasios bažnyčia
227 Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia
228 Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia
229 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
230 Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
231 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
232 Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
233 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
234 Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia
235 Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
236 Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
237 Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
238 Keturnaujienos Dievo Gailestingumo koplyčia
239 Keturvalakių koplyčia
240 Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
241 Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia
242 Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia
243 Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
244 Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia
245 Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
246 Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia
247 Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia
248 Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia
249 Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia
250 Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
251 Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia
252 Klebiškio koplyčia
253 Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
254 Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia
255 Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės bažnyčia
256 Komarų koplyčia
257 Koplyčia
258 Koplyčia
259 Koplyčia
260 Koplyčia
261 Koplyčia
262 Koplyčia
263 Koplytėlė
264 Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
265 Kraštų koplyčia
266 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
267 Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
268 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
269 Kretkampio šv. diakono Stepono bažnyčia
270 Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
271 Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
272 Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia
273 Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
274 Kristaus Gelbėtojo koplyčia-mauzoliejus
275 Kryžių koplyčia
276 Kryžkalnio koplyčia
277 Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
278 Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
279 Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčia
280 Kruopių Šv. Onos bažnyčia
281 Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia
282 Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
283 Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
284 Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
285 Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčia
286 Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
287 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia
288 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
289 Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
290 Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
291 Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
292 Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
293 Kvintiškių koplyčia
294 Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
295 Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčia
296 Lančiūnavos dvaro sodybos bažnyčia
297 Lankeliškių Švč. Trejybės bažnyčia
298 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
299 Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
300 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia
301 Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
302 Lazdijų Šv. Onos bažnyčia
303 Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia
304 Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
305 Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia
306 Lenartavičių koplyčia
307 Lenkimų Šv. Onos bažnyčia
308 Lentvario Račkūnų koplyčia
309 Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
310 Leščių bažnyčia
311 Lėbartų kapinių koplyčia
312 Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
313 Lieplaukės Šv. Jurgio bažnyčia
314 Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia
315 Linkuvos kapinių koplyčia
316 Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
317 Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
318 Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
319 Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia
320 Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia
321 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
322 Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
323 Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia
324 Lomių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
325 Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
326 Luokės koplyčia
327 Luokės Visų Šventųjų bažnyčia
328 Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
329 Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
330 Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika
331 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
332 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
333 Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
334 Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
335 Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia
336 Mergelės Marijos neišsenkančios pagalbos Koplyčia
337 Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
338 Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
339 Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
340 Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
341 Mieleišių Šv. Juozapo ir Švč. Teresės Kūdikėlio Jėzaus koplyčia
342 Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia
343 Milvydžių Šv. Martinijono koplyčia
344 Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
345 Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
346 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
347 Motiejūnų koplyčia
348 Musninkų Švč. Trejybės bažnyčia
349 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia
350 Naujikų koplyčia
351 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia
352 Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
353 Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčia
354 Naujųjų Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia
355 Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčia
356 Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
357 Nemakščių Bažnyčia
358 Nemenčinės kapinių koplyčia
359 Nemenčinės Parčevskių koplyčia
360 Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
361 Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
362 Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
363 Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
364 Nerimdaičių Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
365 Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
366 Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
367 Niurkonių Šv. Aloyzo koplyčia
368 Norviliškių Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
369 Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
370 Obelių Šv. Onos bažnyčia
371 Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
372 Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
373 Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčia
374 Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
375 Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
376 Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
377 Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia
378 Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų karalienės bažnyčia
379 Pagėgių kapinių koplyčia
380 Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia
381 Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
382 Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
383 Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
384 Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia
385 Pajūrio Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia
386 Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia
387 Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia
388 Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
389 Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
390 Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
391 Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
392 Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
393 Palendrių Aušros Vartų Marijos bažnyčia
394 Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
395 Palėvenės Šv. Domininko bažnyčia
396 Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčia
397 Palomenės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
398 Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
399 Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia
400 Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia
401 Panemunės Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia
402 Panemunio Švč. Trejybės bažnyčia
403 Panerių Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo koplyčia
404 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
405 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
406 Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia
407 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia
408 Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
409 Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
410 Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
411 Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
412 Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
413 Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
414 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
415 Pašaltuonio Katalikų Bažnyčia
416 Pašilės šv. Barboros bažnyčia
417 Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia
418 Paštuvos Šv. Barboros bažnyčia
419 Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia
420 Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia
421 Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
422 Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčia
423 Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
424 Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
425 Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
426 Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
427 Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia
428 Pilnų namų bendruomenė
429 Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia
430 Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
431 Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia
432 Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
433 Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
434 Porijų Šv. Augustino koplyčia
435 Pošupių kaimo kapinių koplyčia
436 Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
437 Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia
438 Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
439 Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
440 Pusnės Šv. Juozapo Globos bažnyčia
441 Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
442 Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
443 Račkiškės koplyčia
444 Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
445 Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
446 Raseinių kapinių koplyčia
447 Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia
448 Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
449 Raubiškių Kryžius
450 Raubonių koplyčia
451 Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
452 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
453 Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
454 Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
455 Riešės Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčia
456 Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
457 Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia
458 Ryliškių Šv. Monikos bažnyčia
459 Rodų koplyčia
460 Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
461 Rokiškio Šv. Juozapo koplyčia
462 Rozalimo bažnyčios šventoriaus koplyčia
463 Rozalimo kapinių koplyčia
464 Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
465 Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčia
466 Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia
467 Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
468 Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčia
469 Rukainių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
470 Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
471 Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
472 Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčia
473 Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
474 Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
475 Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
476 Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
477 Saločių Šv. Juozapo bažnyčia
478 Salų dvaro sodybos koplyčia
479 Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia
480 Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
481 Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčia
482 Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
483 Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia
484 Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
485 Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
486 Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
487 Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia
488 Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
489 Senoji Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
490 Senoji Sasnavos bažnyčia
491 Senoji švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia
492 Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
493 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia
494 Septynios viltys
495 Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
496 Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
497 Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
498 Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
499 Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia
500 Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
501 Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
502 Skarulių Šv. Onos bažnyčia
503 Skiemonių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
504 Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia
505 Skrebiškių koplyčia
506 Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
507 Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia
508 Skudutiškio koplyčia
509 Skudutiškio Švč. Trejybės bažnyčia
510 Skuodo Švč. Trejybės bažnyčia
511 Skurbutėnų koplyčia
512 Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
513 Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
514 Smilgių Šv. Jurgio bažnyčia
515 Sodelių Šv. Dvasios koplyčia
516 Sorų koplyčia
517 Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
518 Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
519 Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia
520 Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia
521 Stračnių Šv. Povilo koplyčia
522 Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
523 Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčia
524 Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
525 Subartonių kapinių koplyčia
526 Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
527 Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
528 Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
529 Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
530 Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
531 Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčia
532 Svėdasų kapinių koplyčia
533 Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
534 Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
535 Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
536 Šakynos koplyčia
537 Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
538 Šalčininkėlių Šv. Jurgio bažnyčia
539 Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčia
540 Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia
541 Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia
542 Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios pastatų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia
543 Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
544 Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia
545 Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčia
546 Šėtos koplyčia
547 Šėtos Švenčiausios Trejybės Bažnyčia
548 Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
549 Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia
550 Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
551 Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
552 Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia
553 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
554 Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
555 Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
556 Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčia
557 Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
558 Šilų Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia
559 Šimkaičių Bažnyčia
560 Šimonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
561 Širvintų koplyčia
562 Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
563 Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
564 Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčia
565 Šukionių Šv. Mato koplyčia
566 Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
567 Šv. Antano koplyčia
568 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
569 Šv. Antano Paduviečio koplyčia
570 Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
571 Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčia
572 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
573 Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
574 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
575 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
576 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir Dominikonų vienuolynas
577 Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia
578 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
579 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
580 Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
581 Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia
582 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
583 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
584 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
585 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
586 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
587 Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia
588 Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčia
589 Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
590 Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia
591 Šv. diakono Stepono bažnyčia
592 Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
593 Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
594 Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
595 Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
596 Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
597 Šventosios Dvasios bažnyčia
598 Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia
599 Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
600 Šv. Jono Bosko bažnyčia
601 Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
602 Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia
603 Šv. Jonų bažnyčia
604 Šv. Juozapo bažnyčia
605 Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia
606 Šv. Jurgio bažnyčia
607 Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia
608 Šv. Kazimiero bažnyčia
609 Šv. Kazimiero koplyčia
610 Šv. Kotrynos bažnyčia
611 Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
612 Šv. Kryžiaus bažnyčia
613 Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
614 Šv. Lauryno bažnyčia
615 Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
616 Šv. Mikalojaus bažnyčia
617 Šv. Onos bažnyčia
618 Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
619 Šv. Stepono bažnyčia
620 Šv. Teresės bažnyčia
621 šv. Trejybės bažnyčia
622 Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
623 Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia
624 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
625 Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
626 Tenenių Šv. Barboros bažnyčia
627 Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia
628 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
629 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
630 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
631 Trakų Vokės koplyčia
632 Traupio Šv. Onos bažnyčia
633 Tremtinių koplyčia
634 Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia
635 Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia
636 Turgelių kapinių koplyčia
637 Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia
638 Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia
639 Tverų kapinių koplyčia
640 Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
641 Ubiškės Šv. Angelų Sargų bažnyčia
642 Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
643 Ukmergės kapinių koplyčia
644 Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia
645 Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
646 Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
647 Uoginių Šv. Marijos Magdalietės koplyčia
648 Uoginių Šv. Marijos Magdalietės koplyčia
649 Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
650 Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia
651 Usėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų koplyčia
652 Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia
653 Utenos Dievo apvaizdos bažnyčios koplytėlė
654 Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
655 Utenos Šv. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės koplyčia
656 Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia
657 Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
658 Užvenčio kapinių koplyčia
659 Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
660 Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
661 Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
662 Vadaktų Šv. Agotos bažnyčia
663 Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija
664 Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia
665 Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia
666 Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
667 Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
668 Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
669 Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
670 Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
671 Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia
672 Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
673 Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčia
674 Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia
675 Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
676 Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
677 Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia
678 Vaškų Šv. Juozapo bažnyčia
679 Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia
680 Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia
681 Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
682 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
683 Velžio Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
684 Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia
685 Vidiškių koplyčia
686 Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
687 Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia
688 Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
689 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia
690 Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
691 Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
692 Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
693 Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčia
694 Vievio Šv. Onos bažnyčia
695 Vilijampolės bažnyčia
696 Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra
697 Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčia
698 Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia
699 Vilkyškių Šv. Onos bažnyčia
700 Vilniaus Išganytojo bažnyčia
701 Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
702 Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia
703 Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
704 Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
705 Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
706 Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia
707 Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia
708 Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčia
709 Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia
710 Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia
711 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
712 Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
713 Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia
714 Visų Šventųjų bažnyčia
715 Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
716 Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia
717 Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
718 Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia
719 Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
720 Zabielų memorialinė koplyčia
721 Zaleskių koplyčia
722 Zapyškio Senoji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
723 Zapyškio senųjų kapinių koplyčia
724 Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
725 Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia
726 Žagarės II-oji Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
727 Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
728 Žaiginio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
729 Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia
730 Žaslių Šv. Jurgio bažnyčia
731 Žeimelio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
732 Žeimių Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
733 Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
734 Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
735 Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
736 Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčia
737 Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
738 Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
739 Židikų Šv. Onos koplyčia
740 Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
741 Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
742 Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
743 Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia