Grįžti...

Katalikų maldos namai

Nr.Pavadinimas
1 Adomynės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
2 Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
3 Akmenės Šv. Onos bažnyčia
4 Akmenio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
5 Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
6 Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
7 Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia
8 Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
9 Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
10 Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
11 Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčia
12 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
13 Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia
14 Alytaus Šv. Liudviko bažnyčia
15 Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
16 Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia
17 Alovės Švč. Trejybės bažnyčia
18 Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
19 Ančiškių Šv. Jokūbo koplyčia
20 Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
21 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
22 Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
23 Antanavo koplyčia
24 Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
25 Antavilių Radziševskių koplyčia
26 Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia
27 Antazavės kapinių koplyčia
28 Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
29 Arnionių koplyčia
30 Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia
31 Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčia
32 Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
33 Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
34 Aušros Vartai
35 Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
36 Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
37 Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
38 Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia
39 Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
40 Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
41 Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčia
42 Barboros koplytėlė
43 Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
44 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
45 Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia
46 Batakių Šv. Onos bažnyčia
47 Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia
48 Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
49 Be pavadinimo
50 Be pavadinimo
51 Be pavadinimo
52 Be pavadinimo
53 Be pavadinimo
54 Be pavadinimo
55 Be pavadinimo
56 Be pavadinimo
57 Be pavadinimo
58 Be pavadinimo
59 Be pavadinimo
60 Be pavadinimo
61 Be pavadinimo
62 Be pavadinimo
63 Be pavadinimo
64 Be pavadinimo
65 Be pavadinimo
66 Be pavadinimo
67 Be pavadinimo
68 Be pavadinimo
69 Be pavadinimo
70 Be pavadinimo
71 Be pavadinimo
72 Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia
73 Bernardinų kapinių koplyčia
74 Bernotiškių koplyčia
75 Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
76 Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčia
77 Bijutiškio Šv. Onos bažnyčia
78 Bikiškių Kristaus Atsimainymo koplyčia
79 Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
80 Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
81 Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
82 Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia
83 Bukantės koplyčia
84 Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus
85 Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
86 Butrimonių Išganytojo bažnyčia
87 Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
88 Būdviečio Jėzaus Nazaretiečio bažnyčia
89 Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
90 Čedasų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
91 Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia
92 Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
93 Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
94 Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
95 Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
96 Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
97 Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
98 Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia
99 Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
100 Daunorių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
101 Degučių Šv. Antano Paduviečio koplyčia
102 Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia
103 Deikiškių Šv. Elenos koplyčia
104 Didvyžių Šv. popiežiaus Leono II bažnyčia
105 Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
106 Dievo Apvaizdos bažnyčia
107 Dievo Gailestingumo šventovė
108 Dilių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
109 Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia
110 Dominikonų vienuolyno koplyčia
111 Dotnuvos g. kapinių kaplyčia
112 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
113 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
114 Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
115 Dubingių Šv. Jurgio bažnyčia
116 Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia
117 Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
118 Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
119 Dūkštų Šv. Onos bažnyčia
120 Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia
121 Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia
122 Eitminiškių koplyčia
123 Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
124 Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia
125 Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčia
126 Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
127 Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
128 Fišerio koplyčia
129 Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
130 Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
131 Gardamo Šv. Roko bažnyčia
132 Gargždelės kaimo kapinių koplyčia
133 Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
134 Garliavos Švc. Trejybės bažnyčia
135 Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
136 Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
137 Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
138 Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
139 Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčia
140 Geležių Šv. Juozapo bažnyčia
141 Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
142 Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
143 Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
144 Germaniškio Šv. Marijos Magdalenos koplyčia
145 Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia
146 Girdiškės Katalikų Bažnyčia
147 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
148 Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia
149 Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
150 Gojaus koplyčia
151 Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
152 Grigiškių šv. Dvasios bažnyčia
153 Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
154 Grybėnų koplyčia
155 Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia
156 Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
157 Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
158 Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
159 Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
160 Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
161 Guronių šv. Juozapo koplyčia
162 Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia
163 Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
164 Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
165 Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
166 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
167 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
168 Ivoškių Šv. Jono Nepomuko koplyčia
169 IV - Slėpinys
170 IV - Slėpinys
171 IV - Slėpinys
172 IV - Slėpinys
173 IV - Slėpinys
174 Ylakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčia
175 Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
176 Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
177 Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia
178 Jasiuliškių Šv. Antano koplyčia
179 Jašiūnų Šv. Onos bažnyčia
180 Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia
181 Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
182 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
183 Jonavos Šv. apaštalo Jono bažnyčia
184 Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia
185 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
186 Juciūnų koplyčia
187 Judrėnų kapinių Prisikėlusio Jėzaus koplyčia
188 Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
189 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
190 Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
191 Juodšilių bažnyčia
192 Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
193 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
194 Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo Bažnyčia
195 Kačerginės Šv. Onos koplyčia
196 Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
197 Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
198 Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia
199 Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra
200 Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
201 Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia
202 Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčia
203 Kaltanėnų bažnyčia
204 Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
205 Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
206 Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia
207 Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
208 Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia
209 Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčia
210 Kapų koplytėlė
211 Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
212 Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
213 Karmėlavos šv. Onos bažnyčia
214 Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
215 Karvio Šv. Juozapo bažnyčia
216 Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia
217 Katyčių Švč. Mergelės Marijos Globos koplyčia
218 Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia
219 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
220 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
221 Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
222 Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
223 Kauno Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia
224 Kauno Šv. Dvasios bažnyčia
225 Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia
226 Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia
227 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
228 Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
229 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
230 Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
231 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
232 Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia
233 Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
234 Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
235 Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
236 Keturnaujienos Dievo Gailestingumo koplyčia
237 Keturvalakių koplyčia
238 Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
239 Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia
240 Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia
241 Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
242 Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia
243 Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
244 Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia
245 Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia
246 Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia
247 Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia
248 Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
249 Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia
250 Klebiškio koplyčia
251 Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
252 Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia
253 Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės bažnyčia
254 Komarų koplyčia
255 Koplyčia
256 Koplyčia
257 Koplyčia
258 Koplyčia
259 Koplyčia
260 Koplyčia
261 Koplytėlė
262 Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
263 Kraštų koplyčia
264 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
265 Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
266 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
267 Kretkampio šv. diakono Stepono bažnyčia
268 Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
269 Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
270 Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia
271 Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
272 Kristaus Gelbėtojo koplyčia-mauzoliejus
273 Kryžių koplyčia
274 Kryžkalnio koplyčia
275 Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
276 Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
277 Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčia
278 Kruopių Šv. Onos bažnyčia
279 Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia
280 Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
281 Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
282 Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
283 Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčia
284 Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
285 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia
286 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
287 Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
288 Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
289 Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
290 Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
291 Kvintiškių koplyčia
292 Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
293 Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčia
294 Lančiūnavos dvaro sodybos bažnyčia
295 Lankeliškių Švč. Trejybės bažnyčia
296 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
297 Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
298 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia
299 Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
300 Lazdijų Šv. Onos bažnyčia
301 Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia
302 Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
303 Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia
304 Lenartavičių koplyčia
305 Lenkimų Šv. Onos bažnyčia
306 Lentvario Račkūnų koplyčia
307 Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
308 Leščių bažnyčia
309 Lėbartų kapinių koplyčia
310 Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
311 Lieplaukės Šv. Jurgio bažnyčia
312 Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia
313 Linkuvos kapinių koplyčia
314 Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
315 Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
316 Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
317 Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia
318 Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia
319 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
320 Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
321 Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia
322 Lomių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
323 Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
324 Luokės koplyčia
325 Luokės Visų Šventųjų bažnyčia
326 Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
327 Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
328 Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika
329 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
330 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
331 Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
332 Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
333 Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia
334 Mergelės Marijos neišsenkančios pagalbos Koplyčia
335 Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
336 Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
337 Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
338 Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
339 Mieleišių Šv. Juozapo ir Švč. Teresės Kūdikėlio Jėzaus koplyčia
340 Milvydžių Šv. Martinijono koplyčia
341 Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
342 Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
343 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
344 Motiejūnų koplyčia
345 Musninkų Švč. Trejybės bažnyčia
346 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia
347 Naujikų koplyčia
348 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia
349 Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
350 Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčia
351 Naujųjų Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia
352 Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčia
353 Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
354 Nemakščių Bažnyčia
355 Nemenčinės kapinių koplyčia
356 Nemenčinės Parčevskių koplyčia
357 Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
358 Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
359 Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
360 Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
361 Nerimdaičių Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
362 Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
363 Niurkonių Šv. Aloyzo koplyčia
364 Norviliškių Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
365 Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
366 Obelių Šv. Onos bažnyčia
367 Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
368 Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
369 Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčia
370 Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
371 Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
372 Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
373 Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia
374 Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų karalienės bažnyčia
375 Pagėgių kapinių koplyčia
376 Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia
377 Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
378 Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
379 Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
380 Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia
381 Pajūrio Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia
382 Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia
383 Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia
384 Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
385 Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
386 Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
387 Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
388 Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
389 Palendrių Aušros Vartų Marijos bažnyčia
390 Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
391 Palėvenės Šv. Domininko bažnyčia
392 Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčia
393 Palomenės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
394 Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
395 Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia
396 Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia
397 Panemunės Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia
398 Panemunio Švč. Trejybės bažnyčia
399 Panerių Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo koplyčia
400 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
401 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
402 Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia
403 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia
404 Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
405 Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
406 Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
407 Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
408 Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
409 Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
410 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
411 Pašaltuonio Katalikų Bažnyčia
412 Pašilės šv. Barboros bažnyčia
413 Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia
414 Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia
415 Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia
416 Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
417 Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčia
418 Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
419 Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
420 Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
421 Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
422 Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia
423 Pilnų namų bendruomenė
424 Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia
425 Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
426 Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia
427 Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
428 Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
429 Porijų Šv. Augustino koplyčia
430 Pošupių kaimo kapinių koplyčia
431 Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
432 Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia
433 Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
434 Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
435 Pusnės Šv. Juozapo Globos bažnyčia
436 Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
437 Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
438 Račkiškės koplyčia
439 Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
440 Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
441 Raseinių kapinių koplyčia
442 Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia
443 Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
444 Raubiškių Kryžius
445 Raubonių koplyčia
446 Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
447 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
448 Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
449 Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
450 Riešės Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčia
451 Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
452 Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia
453 Ryliškių Šv. Monikos bažnyčia
454 Rodų koplyčia
455 Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
456 Rokiškio Šv. Juozapo koplyčia
457 Rozalimo bažnyčios šventoriaus koplyčia
458 Rozalimo kapinių koplyčia
459 Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
460 Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčia
461 Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia
462 Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
463 Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčia
464 Rukainių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
465 Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
466 Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
467 Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčia
468 Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
469 Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
470 Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
471 Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
472 Saločių Šv. Juozapo bažnyčia
473 Salų dvaro sodybos koplyčia
474 Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia
475 Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
476 Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčia
477 Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
478 Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia
479 Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
480 Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
481 Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
482 Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia
483 Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
484 Senoji Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
485 Senoji Sasnavos bažnyčia
486 Senoji švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia
487 Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
488 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia
489 Septynios viltys
490 Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
491 Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
492 Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
493 Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
494 Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia
495 Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
496 Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
497 Skarulių Šv. Onos bažnyčia
498 Skiemonių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
499 Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia
500 Skrebiškių koplyčia
501 Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
502 Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia
503 Skudutiškio koplyčia
504 Skudutiškio Švč. Trejybės bažnyčia
505 Skuodo Švč. Trejybės bažnyčia
506 Skurbutėnų koplyčia
507 Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
508 Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
509 Smilgių Šv. Jurgio bažnyčia
510 Sodelių Šv. Dvasios koplyčia
511 Sorų koplyčia
512 Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
513 Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
514 Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia
515 Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia
516 Stračnių Šv. Povilo koplyčia
517 Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
518 Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčia
519 Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
520 Subartonių kapinių koplyčia
521 Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
522 Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
523 Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
524 Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
525 Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
526 Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčia
527 Svėdasų kapinių koplyčia
528 Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
529 Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
530 Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
531 Šakynos koplyčia
532 Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
533 Šalčininkėlių Šv. Jurgio bažnyčia
534 Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčia
535 Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia
536 Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia
537 Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios pastatų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia
538 Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
539 Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia
540 Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčia
541 Šėtos koplyčia
542 Šėtos Švenčiausios Trejybės Bažnyčia
543 Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
544 Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia
545 Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
546 Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
547 Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia
548 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
549 Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
550 Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
551 Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčia
552 Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
553 Šilų Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia
554 Šimkaičių Bažnyčia
555 Šimonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
556 Širvintų koplyčia
557 Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
558 Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
559 Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčia
560 Šukionių Šv. Mato koplyčia
561 Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
562 Šv. Antano koplyčia
563 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
564 Šv. Antano Paduviečio koplyčia
565 Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
566 Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčia
567 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
568 Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
569 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
570 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
571 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir Dominikonų vienuolynas
572 Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia
573 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
574 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
575 Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
576 Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia
577 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
578 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
579 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
580 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
581 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
582 Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia
583 Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčia
584 Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
585 Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia
586 Šv. diakono Stepono bažnyčia
587 Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
588 Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
589 Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
590 Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
591 Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
592 Šventosios Dvasios bažnyčia
593 Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia
594 Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
595 Šv. Jono Bosko bažnyčia
596 Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
597 Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia
598 Šv. Jonų bažnyčia
599 Šv. Juozapo bažnyčia
600 Šv. Juozapo bažnyčia
601 Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia
602 Šv. Jurgio bažnyčia
603 Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia
604 Šv. Kazimiero bažnyčia
605 Šv. Kazimiero koplyčia
606 Šv. Kotrynos bažnyčia
607 Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
608 Šv. Kryžiaus bažnyčia
609 Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
610 Šv. Lauryno bažnyčia
611 Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
612 Šv. Mikalojaus bažnyčia
613 Šv. Onos bažnyčia
614 Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
615 Šv. Stepono bažnyčia
616 Šv. Teresės bažnyčia
617 šv. Trejybės bažnyčia
618 Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
619 Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia
620 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
621 Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
622 Tenenių Šv. Barboros bažnyčia
623 Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia
624 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
625 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
626 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
627 Trakų Vokės koplyčia
628 Traupio Šv. Onos bažnyčia
629 Tremtinių koplyčia
630 Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia
631 Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia
632 Turgelių kapinių koplyčia
633 Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia
634 Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia
635 Tverų kapinių koplyčia
636 Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
637 Ubiškės Šv. Angelų Sargų bažnyčia
638 Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
639 Ukmergės kapinių koplyčia
640 Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia
641 Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
642 Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
643 Uoginių Šv. Marijos Magdalietės koplyčia
644 Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
645 Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia
646 Usėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų koplyčia
647 Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia
648 Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
649 Utenos Šv. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės koplyčia
650 Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia
651 Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
652 Užvenčio kapinių koplyčia
653 Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
654 Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
655 Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
656 Vadaktų Šv. Agotos bažnyčia
657 Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija
658 Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia
659 Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia
660 Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
661 Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
662 Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
663 Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
664 Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
665 Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia
666 Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
667 Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčia
668 Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia
669 Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
670 Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
671 Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia
672 Vaškų Šv. Juozapo bažnyčia
673 Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia
674 Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia
675 Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
676 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
677 Velžio Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
678 Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia
679 Vidiškių koplyčia
680 Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
681 Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia
682 Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
683 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia
684 Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
685 Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
686 Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
687 Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčia
688 Vievio Šv. Onos bažnyčia
689 Vilijampolės bažnyčia
690 Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra
691 Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčia
692 Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia
693 Vilkyškių Šv. Onos bažnyčia
694 Vilniaus Išganytojo bažnyčia
695 Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
696 Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia
697 Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
698 Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
699 Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
700 Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia
701 Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia
702 Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia
703 Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia
704 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
705 Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
706 Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia
707 Visų Šventųjų bažnyčia
708 Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
709 Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia
710 Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
711 Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia
712 Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
713 Zabielų memorialinė koplyčia
714 Zapyškio Senoji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
715 Zapyškio senųjų kapinių koplyčia
716 Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
717 Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia
718 Žagarės II-oji Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
719 Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
720 Žaiginio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
721 Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia
722 Žaslių Šv. Jurgio bažnyčia
723 Žeimelio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
724 Žeimių Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
725 Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
726 Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
727 Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
728 Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčia
729 Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
730 Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
731 Židikų Šv. Onos koplyčia
732 Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
733 Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
734 Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
735 Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia