Grįžti...

Katalikų maldos namai

Nr.Pavadinimas
1 Adomynės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
2 Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
3 Akmenės Šv. Onos bažnyčia
4 Akmenio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
5 Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
6 Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
7 Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia
8 Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
9 Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
10 Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
11 Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčia
12 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
13 Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia
14 Alytaus Šv. Liudviko bažnyčia
15 Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
16 Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia
17 Alovės Švč. Trejybės bažnyčia
18 Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
19 Ančiškių Šv. Jokūbo koplyčia
20 Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
21 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
22 Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
23 Antanavo koplyčia
24 Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
25 Antavilių Radziševskių koplyčia
26 Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia
27 Antazavės kapinių koplyčia
28 Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
29 Arnionių koplyčia
30 Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia
31 Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčia
32 Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
33 Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
34 Aušros Vartai
35 Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
36 Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
37 Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
38 Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia
39 Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
40 Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
41 Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčia
42 Barboros koplytėlė
43 Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
44 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
45 Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia
46 Batakių Šv. Onos bažnyčia
47 Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia
48 Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
49 Be pavadinimo
50 Be pavadinimo
51 Be pavadinimo
52 Be pavadinimo
53 Be pavadinimo
54 Be pavadinimo
55 Be pavadinimo
56 Be pavadinimo
57 Be pavadinimo
58 Be pavadinimo
59 Be pavadinimo
60 Be pavadinimo
61 Be pavadinimo
62 Be pavadinimo
63 Be pavadinimo
64 Be pavadinimo
65 Be pavadinimo
66 Be pavadinimo
67 Be pavadinimo
68 Be pavadinimo
69 Be pavadinimo
70 Be pavadinimo
71 Be pavadinimo
72 Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia
73 Bernardinų kapinių koplyčia
74 Bernotiškių koplyčia
75 Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
76 Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčia
77 Bijutiškio Šv. Onos bažnyčia
78 Bikiškių Kristaus Atsimainymo koplyčia
79 Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
80 Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
81 Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
82 Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia
83 Bukantės koplyčia
84 Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus
85 Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
86 Butrimonių Išganytojo bažnyčia
87 Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
88 Būdviečio Jėzaus Nazaretiečio bažnyčia
89 Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
90 Čedasų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
91 Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia
92 Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
93 Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
94 Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
95 Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
96 Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
97 Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
98 Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia
99 Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
100 Daunorių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
101 Degučių Šv. Antano Paduviečio koplyčia
102 Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia
103 Deikiškių Šv. Elenos koplyčia
104 Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčia
105 Didvyžių Šv. popiežiaus Leono II bažnyčia
106 Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
107 Dievo Apvaizdos bažnyčia
108 Dievo Gailestingumo šventovė
109 Dilių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
110 Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia
111 Dominikonų vienuolyno koplyčia
112 Dotnuvos g. kapinių kaplyčia
113 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
114 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
115 Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
116 Dubingių Šv. Jurgio bažnyčia
117 Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia
118 Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
119 Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
120 Dūkštų Šv. Onos bažnyčia
121 Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia
122 Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia
123 Eitminiškių koplyčia
124 Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
125 Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia
126 Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčia
127 Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
128 Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
129 Fišerio koplyčia
130 Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
131 Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
132 Gardamo Šv. Roko bažnyčia
133 Gargždelės kaimo kapinių koplyčia
134 Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
135 Garliavos Švc. Trejybės bažnyčia
136 Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
137 Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
138 Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
139 Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
140 Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčia
141 Geležių Šv. Juozapo bažnyčia
142 Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
143 Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
144 Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
145 Germaniškio Šv. Marijos Magdalenos koplyčia
146 Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia
147 Girdiškės Katalikų Bažnyčia
148 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
149 Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia
150 Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
151 Gojaus koplyčia
152 Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
153 Grigiškių šv. Dvasios bažnyčia
154 Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
155 Grybėnų koplyčia
156 Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia
157 Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
158 Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
159 Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
160 Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
161 Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
162 Guronių šv. Juozapo koplyčia
163 Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia
164 Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
165 Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
166 Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
167 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
168 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
169 Ivoškių Šv. Jono Nepomuko koplyčia
170 IV - Slėpinys
171 IV - Slėpinys
172 IV - Slėpinys
173 IV - Slėpinys
174 IV - Slėpinys
175 Ylakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčia
176 Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
177 Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
178 Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia
179 Jasiuliškių Šv. Antano koplyčia
180 Jašiūnų Šv. Onos bažnyčia
181 Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia
182 Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
183 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
184 Jonavos Šv. apaštalo Jono bažnyčia
185 Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia
186 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
187 Juciūnų koplyčia
188 Judrėnų kapinių Prisikėlusio Jėzaus koplyčia
189 Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
190 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
191 Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
192 Juodšilių bažnyčia
193 Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
194 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
195 Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo Bažnyčia
196 Kačerginės Šv. Onos koplyčia
197 Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
198 Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
199 Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia
200 Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra
201 Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
202 Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia
203 Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčia
204 Kaltanėnų bažnyčia
205 Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
206 Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
207 Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia
208 Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
209 Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia
210 Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčia
211 Kapų koplytėlė
212 Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
213 Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
214 Karmėlavos šv. Onos bažnyčia
215 Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
216 Karvio Šv. Juozapo bažnyčia
217 Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia
218 Katyčių Švč. Mergelės Marijos Globos koplyčia
219 Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia
220 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
221 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
222 Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
223 Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
224 Kauno Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia
225 Kauno Šv. Dvasios bažnyčia
226 Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia
227 Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia
228 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
229 Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
230 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
231 Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
232 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
233 Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia
234 Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
235 Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
236 Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
237 Keturnaujienos Dievo Gailestingumo koplyčia
238 Keturvalakių koplyčia
239 Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
240 Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia
241 Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia
242 Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
243 Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia
244 Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
245 Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia
246 Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia
247 Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia
248 Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia
249 Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
250 Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia
251 Klebiškio koplyčia
252 Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
253 Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia
254 Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės bažnyčia
255 Komarų koplyčia
256 Koplyčia
257 Koplyčia
258 Koplyčia
259 Koplyčia
260 Koplyčia
261 Koplyčia
262 Koplytėlė
263 Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
264 Kraštų koplyčia
265 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
266 Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
267 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
268 Kretkampio šv. diakono Stepono bažnyčia
269 Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
270 Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
271 Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia
272 Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
273 Kristaus Gelbėtojo koplyčia-mauzoliejus
274 Kryžių koplyčia
275 Kryžkalnio koplyčia
276 Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
277 Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
278 Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčia
279 Kruopių Šv. Onos bažnyčia
280 Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia
281 Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
282 Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
283 Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
284 Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčia
285 Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
286 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia
287 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
288 Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
289 Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
290 Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
291 Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
292 Kvintiškių koplyčia
293 Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
294 Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčia
295 Lančiūnavos dvaro sodybos bažnyčia
296 Lankeliškių Švč. Trejybės bažnyčia
297 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
298 Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
299 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia
300 Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
301 Lazdijų Šv. Onos bažnyčia
302 Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia
303 Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
304 Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia
305 Lenartavičių koplyčia
306 Lenkimų Šv. Onos bažnyčia
307 Lentvario Račkūnų koplyčia
308 Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
309 Leščių bažnyčia
310 Lėbartų kapinių koplyčia
311 Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
312 Lieplaukės Šv. Jurgio bažnyčia
313 Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia
314 Linkuvos kapinių koplyčia
315 Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
316 Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
317 Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
318 Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia
319 Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia
320 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
321 Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
322 Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia
323 Lomių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
324 Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
325 Luokės koplyčia
326 Luokės Visų Šventųjų bažnyčia
327 Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
328 Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
329 Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika
330 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
331 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
332 Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
333 Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
334 Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia
335 Mergelės Marijos neišsenkančios pagalbos Koplyčia
336 Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
337 Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
338 Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
339 Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
340 Mieleišių Šv. Juozapo ir Švč. Teresės Kūdikėlio Jėzaus koplyčia
341 Milvydžių Šv. Martinijono koplyčia
342 Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
343 Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
344 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
345 Motiejūnų koplyčia
346 Musninkų Švč. Trejybės bažnyčia
347 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia
348 Naujikų koplyčia
349 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia
350 Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
351 Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčia
352 Naujųjų Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia
353 Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčia
354 Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
355 Nemakščių Bažnyčia
356 Nemenčinės kapinių koplyčia
357 Nemenčinės Parčevskių koplyčia
358 Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
359 Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
360 Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
361 Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
362 Nerimdaičių Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
363 Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
364 Niurkonių Šv. Aloyzo koplyčia
365 Norviliškių Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
366 Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
367 Obelių Šv. Onos bažnyčia
368 Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
369 Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
370 Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčia
371 Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
372 Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
373 Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
374 Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia
375 Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų karalienės bažnyčia
376 Pagėgių kapinių koplyčia
377 Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia
378 Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
379 Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
380 Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
381 Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia
382 Pajūrio Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia
383 Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia
384 Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia
385 Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
386 Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
387 Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
388 Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
389 Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
390 Palendrių Aušros Vartų Marijos bažnyčia
391 Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
392 Palėvenės Šv. Domininko bažnyčia
393 Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčia
394 Palomenės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
395 Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
396 Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia
397 Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia
398 Panemunės Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia
399 Panemunio Švč. Trejybės bažnyčia
400 Panerių Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo koplyčia
401 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
402 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
403 Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia
404 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia
405 Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
406 Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
407 Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
408 Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
409 Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
410 Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
411 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
412 Pašaltuonio Katalikų Bažnyčia
413 Pašilės šv. Barboros bažnyčia
414 Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia
415 Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia
416 Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia
417 Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
418 Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčia
419 Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
420 Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
421 Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
422 Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
423 Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia
424 Pilnų namų bendruomenė
425 Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia
426 Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
427 Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia
428 Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
429 Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
430 Porijų Šv. Augustino koplyčia
431 Pošupių kaimo kapinių koplyčia
432 Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
433 Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia
434 Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
435 Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
436 Pusnės Šv. Juozapo Globos bažnyčia
437 Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
438 Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
439 Račkiškės koplyčia
440 Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
441 Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
442 Raseinių kapinių koplyčia
443 Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia
444 Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
445 Raubiškių Kryžius
446 Raubonių koplyčia
447 Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
448 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
449 Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
450 Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
451 Riešės Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčia
452 Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
453 Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia
454 Ryliškių Šv. Monikos bažnyčia
455 Rodų koplyčia
456 Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
457 Rokiškio Šv. Juozapo koplyčia
458 Rozalimo bažnyčios šventoriaus koplyčia
459 Rozalimo kapinių koplyčia
460 Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
461 Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčia
462 Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia
463 Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
464 Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčia
465 Rukainių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
466 Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
467 Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
468 Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčia
469 Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
470 Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
471 Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
472 Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
473 Saločių Šv. Juozapo bažnyčia
474 Salų dvaro sodybos koplyčia
475 Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia
476 Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
477 Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčia
478 Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
479 Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia
480 Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
481 Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
482 Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
483 Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia
484 Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
485 Senoji Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
486 Senoji Sasnavos bažnyčia
487 Senoji švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia
488 Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
489 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia
490 Septynios viltys
491 Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
492 Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
493 Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
494 Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
495 Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia
496 Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
497 Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
498 Skarulių Šv. Onos bažnyčia
499 Skiemonių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
500 Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia
501 Skrebiškių koplyčia
502 Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
503 Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia
504 Skudutiškio koplyčia
505 Skudutiškio Švč. Trejybės bažnyčia
506 Skuodo Švč. Trejybės bažnyčia
507 Skurbutėnų koplyčia
508 Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
509 Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
510 Smilgių Šv. Jurgio bažnyčia
511 Sodelių Šv. Dvasios koplyčia
512 Sorų koplyčia
513 Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
514 Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
515 Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia
516 Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia
517 Stračnių Šv. Povilo koplyčia
518 Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
519 Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčia
520 Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
521 Subartonių kapinių koplyčia
522 Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
523 Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
524 Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
525 Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
526 Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
527 Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčia
528 Svėdasų kapinių koplyčia
529 Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
530 Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
531 Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
532 Šakynos koplyčia
533 Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
534 Šalčininkėlių Šv. Jurgio bažnyčia
535 Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčia
536 Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia
537 Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia
538 Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios pastatų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia
539 Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
540 Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia
541 Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčia
542 Šėtos koplyčia
543 Šėtos Švenčiausios Trejybės Bažnyčia
544 Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
545 Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia
546 Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
547 Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
548 Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia
549 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
550 Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
551 Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
552 Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčia
553 Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
554 Šilų Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia
555 Šimkaičių Bažnyčia
556 Šimonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
557 Širvintų koplyčia
558 Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
559 Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
560 Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčia
561 Šukionių Šv. Mato koplyčia
562 Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
563 Šv. Antano koplyčia
564 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
565 Šv. Antano Paduviečio koplyčia
566 Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
567 Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčia
568 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
569 Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
570 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
571 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
572 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir Dominikonų vienuolynas
573 Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia
574 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
575 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
576 Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
577 Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia
578 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
579 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
580 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
581 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
582 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
583 Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia
584 Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčia
585 Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
586 Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia
587 Šv. diakono Stepono bažnyčia
588 Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
589 Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
590 Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
591 Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
592 Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
593 Šventosios Dvasios bažnyčia
594 Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia
595 Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
596 Šv. Jono Bosko bažnyčia
597 Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
598 Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia
599 Šv. Jonų bažnyčia
600 Šv. Juozapo bažnyčia
601 Šv. Juozapo bažnyčia
602 Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia
603 Šv. Jurgio bažnyčia
604 Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia
605 Šv. Kazimiero bažnyčia
606 Šv. Kazimiero koplyčia
607 Šv. Kotrynos bažnyčia
608 Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
609 Šv. Kryžiaus bažnyčia
610 Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
611 Šv. Lauryno bažnyčia
612 Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
613 Šv. Mikalojaus bažnyčia
614 Šv. Onos bažnyčia
615 Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
616 Šv. Stepono bažnyčia
617 Šv. Teresės bažnyčia
618 šv. Trejybės bažnyčia
619 Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
620 Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia
621 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
622 Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
623 Tenenių Šv. Barboros bažnyčia
624 Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia
625 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
626 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
627 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
628 Trakų Vokės koplyčia
629 Traupio Šv. Onos bažnyčia
630 Tremtinių koplyčia
631 Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia
632 Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia
633 Turgelių kapinių koplyčia
634 Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia
635 Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia
636 Tverų kapinių koplyčia
637 Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
638 Ubiškės Šv. Angelų Sargų bažnyčia
639 Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
640 Ukmergės kapinių koplyčia
641 Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia
642 Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
643 Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
644 Uoginių Šv. Marijos Magdalietės koplyčia
645 Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
646 Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia
647 Usėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų koplyčia
648 Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia
649 Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
650 Utenos Šv. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės koplyčia
651 Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia
652 Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
653 Užvenčio kapinių koplyčia
654 Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
655 Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
656 Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
657 Vadaktų Šv. Agotos bažnyčia
658 Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija
659 Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia
660 Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia
661 Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
662 Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
663 Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
664 Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
665 Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
666 Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia
667 Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
668 Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčia
669 Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia
670 Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
671 Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
672 Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia
673 Vaškų Šv. Juozapo bažnyčia
674 Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia
675 Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia
676 Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
677 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
678 Velžio Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
679 Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia
680 Vidiškių koplyčia
681 Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
682 Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia
683 Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
684 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia
685 Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
686 Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
687 Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
688 Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčia
689 Vievio Šv. Onos bažnyčia
690 Vilijampolės bažnyčia
691 Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra
692 Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčia
693 Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia
694 Vilkyškių Šv. Onos bažnyčia
695 Vilniaus Išganytojo bažnyčia
696 Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
697 Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia
698 Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
699 Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
700 Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
701 Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia
702 Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia
703 Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčia
704 Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia
705 Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia
706 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
707 Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
708 Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia
709 Visų Šventųjų bažnyčia
710 Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
711 Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia
712 Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
713 Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia
714 Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
715 Zabielų memorialinė koplyčia
716 Zapyškio Senoji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
717 Zapyškio senųjų kapinių koplyčia
718 Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
719 Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia
720 Žagarės II-oji Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
721 Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
722 Žaiginio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
723 Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia
724 Žaslių Šv. Jurgio bažnyčia
725 Žeimelio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
726 Žeimių Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
727 Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
728 Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
729 Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
730 Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčia
731 Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
732 Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
733 Židikų Šv. Onos koplyčia
734 Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
735 Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
736 Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
737 Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia