Grįžti...

Katalikų maldos namai

Nr.Pavadinimas
1 Adomynės Švč. M. Marijos Vardo parapija
2 Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
3 Akmenės Šv. Onos bažnyčia
4 Akmenio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
5 Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
6 Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
7 Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia
8 Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
9 Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
10 Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
11 Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčia
12 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
13 Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia
14 Alytaus Šv. Liudviko bažnyčia
15 Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
16 Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia
17 Alovės Švč. Trejybės bažnyčia
18 Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
19 Ančiškių Šv. Jokūbo koplyčia
20 Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
21 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
22 Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
23 Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
24 Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia
25 Antazavės kapinių koplyčia
26 Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
27 Arnionių koplyčia
28 Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia
29 Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčia
30 Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
31 Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
32 Aušros Vartai
33 Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
34 Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
35 Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
36 Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia
37 Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
38 Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
39 Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčia
40 Barboros koplytėlė
41 Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
42 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
43 Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia
44 Batakių Šv. Onos bažnyčia
45 Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia
46 Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
47 Be pavadinimo
48 Be pavadinimo
49 Be pavadinimo
50 Be pavadinimo
51 Be pavadinimo
52 Be pavadinimo
53 Be pavadinimo
54 Be pavadinimo
55 Be pavadinimo
56 Be pavadinimo
57 Be pavadinimo
58 Be pavadinimo
59 Be pavadinimo
60 Be pavadinimo
61 Be pavadinimo
62 Be pavadinimo
63 Be pavadinimo
64 Be pavadinimo
65 Be pavadinimo
66 Be pavadinimo
67 Be pavadinimo
68 Be pavadinimo
69 Be pavadinimo
70 Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia
71 Bernardinų kapinių koplyčia
72 Bernotiškių koplyčia
73 Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
74 Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčia
75 Bijutiškio Šv. Onos bažnyčia
76 Bikiškių Kristaus Atsimainymo koplyčia
77 Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
78 Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
79 Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
80 Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia
81 Bukantės koplyčia
82 Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus
83 Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
84 Butrimonių Išganytojo bažnyčia
85 Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
86 Būdviečio Jėzaus Nazaretiečio bažnyčia
87 Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
88 Čedasų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
89 Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia
90 Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
91 Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
92 Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
93 Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
94 Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
95 Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
96 Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia
97 Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
98 Daunorių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
99 Degučių Šv. Antano Paduviečio koplyčia
100 Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia
101 Deikiškių Šv. Elenos koplyčia
102 Didvyžių Šv. popiežiaus Leono II bažnyčia
103 Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
104 Dievo Apvaizdos bažnyčia
105 Dievo Gailestingumo šventovė
106 Dilių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
107 Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia
108 Dominikonų vienuolyno koplyčia
109 Dotnuvos g. kapinių kaplyčia
110 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
111 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
112 Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
113 Dubingių Šv. Jurgio bažnyčia
114 Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia
115 Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
116 Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
117 Dūkštų Šv. Onos bažnyčia
118 Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia
119 Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia
120 Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
121 Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia
122 Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčia
123 Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
124 Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
125 Fišerio koplyčia
126 Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
127 Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
128 Gardamo Šv. Roko bažnyčia
129 Gargždelės kaimo kapinių koplyčia
130 Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
131 Garliavos Švc. Trejybės bažnyčia
132 Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
133 Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
134 Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
135 Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
136 Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčia
137 Geležių Šv. Juozapo bažnyčia
138 Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
139 Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
140 Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
141 Germaniškio Šv. Marijos Magdalenos koplyčia
142 Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia
143 Girdiškės Katalikų Bažnyčia
144 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
145 Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia
146 Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
147 Gojaus koplyčia
148 Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
149 Grigiškių šv. Dvasios bažnyčia
150 Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
151 Grybėnų koplyčia
152 Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia
153 Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
154 Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
155 Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
156 Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
157 Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
158 Guronių šv. Juozapo koplyčia
159 Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia
160 Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
161 Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
162 Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
163 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
164 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
165 Ivoškių Šv. Jono Nepomuko koplyčia
166 IV - Slėpinys
167 IV - Slėpinys
168 IV - Slėpinys
169 IV - Slėpinys
170 IV - Slėpinys
171 Ylakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčia
172 Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
173 Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
174 Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia
175 Jasiuliškių Šv. Antano koplyčia
176 Jašiūnų Šv. Onos bažnyčia
177 Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia
178 Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
179 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
180 Jonavos Šv. apaštalo Jono bažnyčia
181 Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia
182 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
183 Juciūnų koplyčia
184 Judrėnų kapinių Prisikėlusio Jėzaus koplyčia
185 Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
186 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
187 Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
188 Juodšilių bažnyčia
189 Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
190 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
191 Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo Bažnyčia
192 Kačerginės Šv. Onos koplyčia
193 Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
194 Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
195 Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia
196 Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra
197 Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
198 Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia
199 Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčia
200 Kaltanėnų bažnyčia
201 Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
202 Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
203 Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia
204 Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
205 Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia
206 Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčia
207 Kapų koplytėlė
208 Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
209 Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
210 Karmėlavos šv. Onos bažnyčia
211 Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
212 Karvio Šv. Juozapo bažnyčia
213 Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia
214 Katyčių Švč. Mergelės Marijos Globos koplyčia
215 Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia
216 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
217 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
218 Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
219 Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
220 Kauno Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia
221 Kauno Šv. Dvasios bažnyčia
222 Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia
223 Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia
224 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
225 Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
226 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
227 Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
228 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
229 Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia
230 Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
231 Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
232 Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
233 Keturnaujienos Dievo Gailestingumo koplyčia
234 Keturvalakių koplyčia
235 Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
236 Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia
237 Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia
238 Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
239 Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia
240 Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
241 Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia
242 Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia
243 Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia
244 Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia
245 Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
246 Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia
247 Klebiškio koplyčia
248 Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
249 Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia
250 Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės bažnyčia
251 Komarų koplyčia
252 Koplyčia
253 Koplyčia
254 Koplyčia
255 Koplyčia
256 Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
257 Kraštų koplyčia
258 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
259 Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
260 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
261 Kretkampio šv. diakono Stepono bažnyčia
262 Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
263 Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
264 Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia
265 Kristaus Gelbėtojo koplyčia-mauzoliejus
266 Kryžių koplyčia
267 Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
268 Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
269 Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčia
270 Kruopių Šv. Onos bažnyčia
271 Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia
272 Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
273 Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
274 Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
275 Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčia
276 Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
277 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia
278 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
279 Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
280 Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
281 Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
282 Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
283 Kvintiškių koplyčia
284 Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
285 Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčia
286 Lančiūnavos dvaro sodybos bažnyčia
287 Lankeliškių Švč. Trejybės bažnyčia
288 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
289 Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
290 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia
291 Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
292 Lazdijų Šv. Onos bažnyčia
293 Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia
294 Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
295 Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia
296 Lenkimų Šv. Onos bažnyčia
297 Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
298 Leščių bažnyčia
299 Lėbartų kapinių koplyčia
300 Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
301 Lieplaukės Šv. Jurgio bažnyčia
302 Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia
303 Linkuvos kapinių koplyčia
304 Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
305 Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
306 Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
307 Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia
308 Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia
309 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
310 Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
311 Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia
312 Lomių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
313 Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
314 Luokės koplyčia
315 Luokės Visų Šventųjų bažnyčia
316 Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
317 Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
318 Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika
319 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
320 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
321 Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
322 Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
323 Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia
324 Mergelės Marijos neišsenkančios pagalbos Koplyčia
325 Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
326 Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
327 Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
328 Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
329 Mieleišių Šv. Juozapo ir Švč. Teresės Kūdikėlio Jėzaus koplyčia
330 Milvydžių Šv. Martinijono koplyčia
331 Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
332 Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
333 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
334 Motiejūnų koplyčia
335 Musninkų Švč. Trejybės bažnyčia
336 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia
337 Naujikų koplyčia
338 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia
339 Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
340 Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčia
341 Naujųjų Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia
342 Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčia
343 Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
344 Nemakščių Bažnyčia
345 Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
346 Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
347 Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
348 Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
349 Nerimdaičių Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
350 Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
351 Niurkonių Šv. Aloyzo koplyčia
352 Norviliškių Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
353 Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
354 Obelių Šv. Onos bažnyčia
355 Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
356 Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
357 Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčia
358 Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
359 Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
360 Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
361 Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia
362 Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų karalienės bažnyčia
363 Pagėgių kapinių koplyčia
364 Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia
365 Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
366 Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
367 Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
368 Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia
369 Pajūrio Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia
370 Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia
371 Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia
372 Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
373 Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
374 Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
375 Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
376 Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
377 Palendrių Aušros Vartų Marijos bažnyčia
378 Palėvenės Šv. Domininko bažnyčia
379 Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčia
380 Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
381 Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia
382 Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia
383 Panemunės Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia
384 Panemunio Švč. Trejybės bažnyčia
385 Panerių kapinių koplyčia
386 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
387 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
388 Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia
389 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia
390 Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
391 Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
392 Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
393 Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
394 Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
395 Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
396 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
397 Pašaltuonio Katalikų Bažnyčia
398 Pašilės šv. Barboros bažnyčia
399 Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia
400 Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia
401 Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia
402 Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
403 Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčia
404 Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
405 Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
406 Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
407 Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
408 Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia
409 Pilnų namų bendruomenė
410 Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia
411 Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
412 Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia
413 Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
414 Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
415 Porijų Šv. Augustino koplyčia
416 Pošupių kaimo kapinių koplyčia
417 Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
418 Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia
419 Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
420 Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
421 Pusnės Šv. Juozapo Globos bažnyčia
422 Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
423 Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
424 Račkiškės koplyčia
425 Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
426 Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
427 Raseinių kapinių koplyčia
428 Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia
429 Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
430 Raubiškių Kryžius
431 Raubonių koplyčia
432 Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
433 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
434 Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
435 Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
436 Riešės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
437 Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
438 Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia
439 Ryliškių Šv. Monikos bažnyčia
440 Rodų koplyčia
441 Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
442 Rokiškio Šv. Juozapo koplyčia
443 Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
444 Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia
445 Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
446 Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčia
447 Rukainių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
448 Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
449 Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
450 Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčia
451 Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
452 Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
453 Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
454 Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
455 Saločių Šv. Juozapo bažnyčia
456 Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia
457 Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
458 Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčia
459 Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
460 Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia
461 Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
462 Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
463 Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
464 Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia
465 Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
466 Senoji Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
467 Senoji Sasnavos bažnyčia
468 Senoji švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia
469 Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
470 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia
471 Septynios viltys
472 Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
473 Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
474 Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
475 Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
476 Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia
477 Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
478 Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
479 Skarulių Šv. Onos bažnyčia
480 Skiemonių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
481 Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia
482 Skrebiškių koplyčia
483 Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
484 Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia
485 Skudutiškio koplyčia
486 Skudutiškio Švč. Trejybės bažnyčia
487 Skurbutėnų koplyčia
488 Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
489 Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
490 Smilgių Šv. Jurgio bažnyčia
491 Sodelių Šv. Dvasios koplyčia
492 Sorų koplyčia
493 Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
494 Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
495 Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia
496 Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia
497 Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
498 Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčia
499 Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
500 Subartonių kapinių koplyčia
501 Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
502 Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
503 Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
504 Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
505 Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
506 Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčia
507 Svėdasų kapinių koplyčia
508 Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
509 Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
510 Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
511 Šakynos koplyčia
512 Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
513 Šalčininkėlių Šv. Jurgio bažnyčia
514 Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčia
515 Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia
516 Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia
517 Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios pastatų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia
518 Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
519 Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia
520 Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčia
521 Šėtos koplyčia
522 Šėtos Švenčiausios Trejybės Bažnyčia
523 Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
524 Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia
525 Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
526 Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
527 Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia
528 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
529 Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
530 Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
531 Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčia
532 Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
533 Šilų Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia
534 Šimkaičių Bažnyčia
535 Širvintų koplyčia
536 Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
537 Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
538 Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčia
539 Šukionių Šv. Mato koplyčia
540 Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
541 Šv. Antano koplyčia
542 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
543 Šv. Antano Paduviečio koplyčia
544 Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
545 Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčia
546 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
547 Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
548 Šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčios
549 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
550 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
551 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir Dominikonų vienuolynas
552 Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia
553 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
554 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
555 Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
556 Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia
557 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
558 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
559 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
560 Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčia
561 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
562 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
563 Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia
564 Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčia
565 Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
566 Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia
567 Šv. diakono Stepono bažnyčia
568 Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
569 Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
570 Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
571 Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
572 Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
573 Šventosios Dvasios bažnyčia
574 Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia
575 Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
576 Šv. Jono Bosko bažnyčia
577 Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
578 Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia
579 Šv. Jonų bažnyčia
580 Šv. Juozapo bažnyčia
581 Šv. Juozapo bažnyčia
582 Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia
583 Šv. Jurgio bažnyčia
584 Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia
585 Šv. Kazimiero bažnyčia
586 Šv. Kazimiero koplyčia
587 Šv. Kotrynos bažnyčia
588 Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
589 Šv. Kryžiaus bažnyčia
590 Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
591 Šv. Lauryno bažnyčia
592 Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
593 Šv. Mikalojaus bažnyčia
594 Šv. Onos bažnyčia
595 Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
596 Šv. Stepono bažnyčia
597 Šv. Teresės bažnyčia
598 šv. Trejybės bažnyčia
599 Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
600 Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia
601 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
602 Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
603 Tenenių Šv. Barboros bažnyčia
604 Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia
605 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
606 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
607 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
608 Trakų Vokės koplyčia
609 Traupio Šv. Onos bažnyčia
610 Tremtinių koplyčia
611 Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia
612 Turgelių kapinių koplyčia
613 Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia
614 Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia
615 Tverų kapinių koplyčia
616 Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
617 Ubiškės Šv. Angelų Sargų bažnyčia
618 Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
619 Ukmergės kapinių koplyčia
620 Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia
621 Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
622 Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
623 Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
624 Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia
625 Usėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų koplyčia
626 Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia
627 Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
628 Utenos Šv. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės koplyčia
629 Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia
630 Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
631 Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
632 Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
633 Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
634 Vadaktų Šv. Agotos bažnyčia
635 Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija
636 Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia
637 Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia
638 Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
639 Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
640 Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
641 Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
642 Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
643 Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia
644 Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
645 Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčia
646 Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia
647 Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
648 Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
649 Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia
650 Vaškų Šv. Juozapo bažnyčia
651 Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia
652 Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia
653 Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
654 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
655 Velžio Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
656 Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia
657 Vidiškių koplyčia
658 Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
659 Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia
660 Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
661 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia
662 Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
663 Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
664 Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
665 Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčia
666 Vievio Šv. Onos bažnyčia
667 Vilijampolės bažnyčia
668 Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra
669 Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčia
670 Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia
671 Vilkyškių Šv. Onos bažnyčia
672 Vilniaus Išganytojo bažnyčia
673 Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
674 Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia
675 Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
676 Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
677 Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
678 Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia
679 Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia
680 Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia
681 Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia
682 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
683 Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
684 Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia
685 Visų Šventųjų bažnyčia
686 Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
687 Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia
688 Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
689 Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia
690 Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
691 Zabielų memorialinė koplyčia
692 Zapyškio Senoji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
693 Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
694 Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia
695 Žagarės II-oji Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
696 Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
697 Žaiginio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
698 Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia
699 Žaslių Šv. Jurgio bažnyčia
700 Žeimelio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
701 Žeimių Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
702 Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
703 Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
704 Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
705 Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčia
706 Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
707 Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
708 Židikų Šv. Onos koplyčia
709 Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
710 Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
711 Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
712 Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia