Grįžti...

Katalikų maldos namai

Nr.Pavadinimas
1 Adomynės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
2 Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
3 Akmenės Šv. Onos bažnyčia
4 Akmenio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
5 Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
6 Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
7 Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia
8 Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
9 Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
10 Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
11 Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčia
12 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
13 Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia
14 Alytaus Šv. Liudviko bažnyčia
15 Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
16 Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia
17 Alovės Švč. Trejybės bažnyčia
18 Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
19 Ančiškių Šv. Jokūbo koplyčia
20 Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
21 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
22 Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
23 Antanavo koplyčia
24 Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
25 Antavilių Radziševskių koplyčia
26 Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia
27 Antazavės kapinių koplyčia
28 Antrasis slėpinys
29 Antupių koplyčia
30 Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
31 Arnionių koplyčia
32 Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia
33 Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčia
34 Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
35 Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
36 Aušros Vartai
37 Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
38 Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
39 Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
40 Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia
41 Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
42 Balingrado Dievo Apvaizdos bažnyčia
43 Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
44 Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčia
45 Barboros koplytėlė
46 Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
47 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
48 Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia
49 Batakių Šv. Onos bažnyčia
50 Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia
51 Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
52 Be pavadinimo
53 Be pavadinimo
54 Be pavadinimo
55 Be pavadinimo
56 Be pavadinimo
57 Be pavadinimo
58 Be pavadinimo
59 Be pavadinimo
60 Be pavadinimo
61 Be pavadinimo
62 Be pavadinimo
63 Be pavadinimo
64 Be pavadinimo
65 Be pavadinimo
66 Be pavadinimo
67 Be pavadinimo
68 Be pavadinimo
69 Be pavadinimo
70 Be pavadinimo
71 Be pavadinimo
72 Be pavadinimo
73 Be pavadinimo
74 Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia
75 Bernardinų kapinių koplyčia
76 Bernotiškių koplyčia
77 Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
78 Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčia
79 Bijutiškio Šv. Onos bažnyčia
80 Bikiškių Kristaus Atsimainymo koplyčia
81 Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
82 Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
83 Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
84 Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia
85 Bukantės koplyčia
86 Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus
87 Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
88 Butrimonių Išganytojo bažnyčia
89 Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
90 Būdviečio Jėzaus Nazaretiečio bažnyčia
91 Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
92 Čedasų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
93 Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia
94 Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
95 Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
96 Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
97 Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
98 Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
99 Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
100 Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia
101 Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
102 Daunorių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
103 Degučių Šv. Antano Paduviečio koplyčia
104 Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia
105 Deikiškių Šv. Elenos koplyčia
106 Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčia
107 Didvyžių Šv. popiežiaus Leono II bažnyčia
108 Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
109 Dievo Gailestingumo šventovė
110 Dilių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
111 Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia
112 Dominikonų vienuolyno koplyčia
113 Dotnuvos g. kapinių kaplyčia
114 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
115 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
116 Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
117 Dubingių Šv. Jurgio bažnyčia
118 Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia
119 Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
120 Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
121 Dūkštų Šv. Onos bažnyčia
122 Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia
123 Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia
124 Eitminiškių koplyčia
125 Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
126 Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia
127 Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčia
128 Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
129 Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
130 Fišerio koplyčia
131 Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
132 Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
133 Gardamo Šv. Roko bažnyčia
134 Gargždelės kaimo kapinių koplyčia
135 Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
136 Garliavos Švc. Trejybės bažnyčia
137 Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
138 Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
139 Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
140 Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
141 Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčia
142 Geležių Šv. Juozapo bažnyčia
143 Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
144 Gelvonų kapinių koplyčia
145 Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
146 Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
147 Germaniškio Šv. Marijos Magdalenos koplyčia
148 Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia
149 Girdiškės Katalikų Bažnyčia
150 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
151 Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia
152 Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
153 Gojaus koplyčia
154 Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
155 Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčia
156 Grigiškių Šventosios Dvasios koplyčia
157 Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
158 Grybėnų koplyčia
159 Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia
160 Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
161 Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
162 Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
163 Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
164 Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
165 Guronių šv. Juozapo koplyčia
166 Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia
167 Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
168 Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
169 Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
170 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
171 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
172 Ivoškių Šv. Jono Nepomuko koplyčia
173 Ylakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčia
174 Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
175 Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
176 Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia
177 Jasiuliškių Šv. Antano koplyčia
178 Jašiūnų Šv. Onos bažnyčia
179 Jėzaus, nešančio kryžių, koplytėlė
180 Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia
181 Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
182 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
183 Jonavos Šv. apaštalo Jono bažnyčia
184 Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia
185 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
186 Juciūnų koplyčia
187 Judrėnų kapinių Prisikėlusio Jėzaus koplyčia
188 Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
189 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
190 Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
191 Juodšilių Palaimintojo Mykolo Sopočkos bažnyčia
192 Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
193 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
194 Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo Bažnyčia
195 Kačerginės Šv. Onos koplyčia
196 Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
197 Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
198 Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia
199 Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra
200 Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
201 Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia
202 Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčia
203 Kaltanėnų bažnyčia
204 Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
205 Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
206 Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia
207 Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
208 Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia
209 Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčia
210 Kapų koplytėlė
211 Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
212 Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
213 Karmėlavos šv. Onos bažnyčia
214 Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
215 Karvio Šv. Juozapo bažnyčia
216 Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia
217 Katyčių Švč. Mergelės Marijos Globos koplyčia
218 Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia
219 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
220 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
221 Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
222 Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
223 Kauno Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia
224 Kauno Šv. Dvasios bažnyčia
225 Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia
226 Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia
227 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
228 Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
229 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
230 Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
231 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
232 Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia
233 Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
234 Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
235 Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
236 Keturnaujienos Dievo Gailestingumo koplyčia
237 Keturvalakių koplyčia
238 Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
239 Ketvirtasis slėpinys
240 Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia
241 Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia
242 Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
243 Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia
244 Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
245 Kivylių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
246 Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia
247 Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia
248 Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia
249 Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia
250 Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
251 Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia
252 Klebiškio koplyčia
253 Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
254 Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia
255 Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės bažnyčia
256 Komarų koplyčia
257 Koplyčia
258 Koplyčia
259 Koplyčia
260 Koplyčia
261 Koplyčia
262 Koplyčia
263 Koplytėlė
264 Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
265 Kraštų koplyčia
266 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
267 Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
268 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
269 Kretkampio šv. diakono Stepono bažnyčia
270 Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
271 Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
272 Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia
273 Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
274 Kristaus Gelbėtojo koplyčia-mauzoliejus
275 Kryžių kalno koplyčia
276 Kryžių koplyčia
277 Kryžkalnio koplyčia
278 Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
279 Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
280 Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčia
281 Kruopių Šv. Onos bažnyčia
282 Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia
283 Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
284 Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
285 Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
286 Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčia
287 Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
288 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia
289 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
290 Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
291 Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
292 Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
293 Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
294 Kvintiškių koplyčia
295 Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
296 Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčia
297 Lančiūnavos dvaro sodybos bažnyčia
298 Lankeliškių Švč. Trejybės bažnyčia
299 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
300 Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
301 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia
302 Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
303 Lazdijų Šv. Onos bažnyčia
304 Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia
305 Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
306 Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia
307 Lenartavičių koplyčia
308 Lenkimų Šv. Onos bažnyčia
309 Lentvario Račkūnų koplyčia
310 Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
311 Leščių bažnyčia
312 Lėbartų kapinių koplyčia
313 Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
314 Lieplaukės Šv. Jurgio bažnyčia
315 Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia
316 Linkuvos kapinių koplyčia
317 Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
318 Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
319 Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
320 Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia
321 Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia
322 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
323 Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
324 Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia
325 Lomių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
326 Lukonių Šv. Teresės koplyčia
327 Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
328 Luokės koplyčia
329 Luokės Visų Šventųjų bažnyčia
330 Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
331 Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
332 Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika
333 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
334 Marijos Guodėjos kapinių koplyčia
335 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
336 Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
337 Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
338 Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia
339 Mergelės Marijos neišsenkančios pagalbos Koplyčia
340 Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
341 Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
342 Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
343 Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
344 Mieleišių Šv. Juozapo ir Švč. Teresės Kūdikėlio Jėzaus koplyčia
345 Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia
346 Milvydžių Šv. Martinijono koplyčia
347 Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
348 Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
349 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
350 Motiejūnų koplyčia
351 Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
352 Musninkų Švč. Trejybės bažnyčia
353 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia
354 Naujikų koplyčia
355 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia
356 Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
357 Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčia
358 Naujųjų Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia
359 Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčia
360 Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
361 Nemakščių Bažnyčia
362 Nemenčinės kapinių koplyčia
363 Nemenčinės Parčevskių koplyčia
364 Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
365 Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
366 Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
367 Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
368 Nerimdaičių Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
369 Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
370 Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
371 Niurkonių Šv. Aloyzo koplyčia
372 Norviliškių Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
373 Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
374 Obelių Šv. Onos bažnyčia
375 Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
376 Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
377 Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčia
378 Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
379 Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
380 Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
381 Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia
382 Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų karalienės bažnyčia
383 Pagėgių kapinių koplyčia
384 Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia
385 Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
386 Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
387 Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
388 Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia
389 Pajūrio Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia
390 Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia
391 Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia
392 Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
393 Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
394 Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
395 Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
396 Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
397 Palendrių Aušros Vartų Marijos bažnyčia
398 Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
399 Palėvenės Šv. Domininko bažnyčia
400 Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčia
401 Palomenės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
402 Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
403 Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia
404 Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
405 Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia
406 Panemunės Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia
407 Panemunio Švč. Trejybės bažnyčia
408 Panerių Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo koplyčia
409 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
410 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
411 Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia
412 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia
413 Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
414 Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
415 Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
416 Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
417 Parausių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
418 Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
419 Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
420 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
421 Pašaltuonio Katalikų Bažnyčia
422 Pašilės šv. Barboros bažnyčia
423 Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia
424 Paštuvos Šv. Barboros bažnyčia
425 Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia
426 Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia
427 Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
428 Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčia
429 Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
430 Penktasis slėpinys
431 Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
432 Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
433 Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
434 Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia
435 Pilnų namų bendruomenė
436 Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia
437 Pirmasis slėpinys
438 Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
439 Pliaterių koplyčia
440 Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia
441 Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
442 Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
443 Poklevskių - Kozelų šeimos koplyčia - mauzoliejus
444 Porijų Šv. Augustino koplyčia
445 Pošupių kaimo kapinių koplyčia
446 Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
447 Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia
448 Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
449 Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
450 Pusnės Šv. Juozapo Globos bažnyčia
451 Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
452 Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
453 Račkiškės koplyčia
454 Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
455 Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
456 Raseinių kapinių koplyčia
457 Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia
458 Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
459 Raubiškių Kryžius
460 Raubonių koplyčia
461 Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
462 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
463 Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
464 Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
465 Riešės Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčia
466 Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
467 Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia
468 Ryliškių Šv. Monikos bažnyčia
469 Rodų koplyčia
470 Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
471 Rokiškio Šv. Juozapo koplyčia
472 Rozalimo bažnyčios šventoriaus koplyčia
473 Rozalimo kapinių koplyčia
474 Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
475 Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčia
476 Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia
477 Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
478 Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčia
479 Rukainių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
480 Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
481 Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
482 Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčia
483 Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
484 Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
485 Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
486 Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
487 Saločių Šv. Juozapo bažnyčia
488 Salų dvaro sodybos koplyčia
489 Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia
490 Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
491 Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčia
492 Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
493 Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia
494 Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
495 Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
496 Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
497 Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia
498 Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
499 Senoji Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
500 Senoji Sasnavos bažnyčia
501 Senoji švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia
502 Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
503 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia
504 Septynios viltys
505 Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
506 Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
507 Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
508 Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
509 Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia
510 Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
511 Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
512 Skarulių Šv. Onos bažnyčia
513 Skiemonių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
514 Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia
515 Skrebiškių koplyčia
516 Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
517 Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia
518 Skudutiškio koplyčia
519 Skudutiškio Švč. Trejybės bažnyčia
520 Skuodo Švč. Trejybės bažnyčia
521 Skurbutėnų koplyčia
522 Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
523 Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
524 Smilgių Šv. Jurgio bažnyčia
525 Sodelių Šv. Dvasios koplyčia
526 Sorų koplyčia
527 Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
528 Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
529 Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia
530 Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia
531 Stračnių Šv. Povilo koplyčia
532 Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
533 Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčia
534 Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
535 Subartonių kapinių koplyčia
536 Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
537 Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
538 Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
539 Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
540 Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
541 Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčia
542 Svėdasų kapinių koplyčia
543 Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
544 Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
545 Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
546 Šakynos koplyčia
547 Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
548 Šalčininkėlių Šv. Jurgio bažnyčia
549 Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčia
550 Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia
551 Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia
552 Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios pastatų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia
553 Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
554 Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia
555 Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčia
556 Šėtos koplyčia
557 Šėtos Švenčiausios Trejybės Bažnyčia
558 Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
559 Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia
560 Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
561 Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
562 Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia
563 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
564 Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
565 Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
566 Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčia
567 Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
568 Šilų Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia
569 Šimkaičių Bažnyčia
570 Šimonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
571 Širvintų koplyčia
572 Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
573 Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
574 Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčia
575 Šukionių Šv. Mato koplyčia
576 Šumsko Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
577 Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
578 Šv. Antano koplyčia
579 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
580 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
581 Šv. Antano Paduviečio koplyčia
582 Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
583 Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčia
584 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
585 Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
586 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
587 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
588 Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia
589 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
590 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
591 Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
592 Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia
593 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
594 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
595 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
596 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
597 Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia
598 Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
599 Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčia
600 Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
601 Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia
602 Šv. diakono Stepono bažnyčia
603 Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
604 Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
605 Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
606 Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
607 Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
608 Šventosios Dvasios bažnyčia
609 Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia
610 Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
611 Šv. Jono Bosko bažnyčia
612 Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
613 Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia
614 Šv. Jonų bažnyčia
615 Šv. Juozapo bažnyčia
616 Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia
617 Šv. Jurgio bažnyčia
618 Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia
619 Šv. Kazimiero bažnyčia
620 Šv. Kazimiero koplyčia
621 Šv. Kotrynos bažnyčia
622 Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
623 Šv. Kryžiaus bažnyčia
624 Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
625 Šv. Lauryno bažnyčia
626 Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
627 Šv. Mikalojaus bažnyčia
628 Šv. Onos bažnyčia
629 Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
630 Šv. Stepono bažnyčia
631 Šv. Teresės bažnyčia
632 šv. Trejybės bažnyčia
633 Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
634 Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia
635 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
636 Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
637 Tenenių Šv. Barboros bažnyčia
638 Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia
639 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
640 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
641 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
642 Trakų Vokės koplyčia
643 Traupio Šv. Onos bažnyčia
644 Trečiasis slėpinys
645 Tremtinių koplyčia
646 Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia
647 Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia
648 Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
649 Turgelių Šv. Felikso de Valua koplyčia
650 Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia
651 Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia
652 Tverų kapinių koplyčia
653 Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
654 Ubiškės Šv. Angelų Sargų bažnyčia
655 Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
656 Ukmergės kapinių koplyčia
657 Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia
658 Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
659 Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
660 Uoginių Šv. Marijos Magdalietės koplyčia
661 Uoginių Šv. Marijos Magdalietės koplyčia
662 Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
663 Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia
664 Usėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų koplyčia
665 Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia
666 Utenos Dievo apvaizdos bažnyčios koplytėlė
667 Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
668 Utenos Šv. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės koplyčia
669 Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia
670 Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
671 Užvenčio kapinių koplyčia
672 Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
673 Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
674 Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
675 Vadaktų Šv. Agotos bažnyčia
676 Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija
677 Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia
678 Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia
679 Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
680 Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
681 Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
682 Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
683 Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
684 Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia
685 Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
686 Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčia
687 Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia
688 Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
689 Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
690 Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia
691 Vaškų Šv. Juozapo bažnyčia
692 Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia
693 Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia
694 Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
695 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
696 Velžio Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
697 Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia
698 Vidiškių koplyčia
699 Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
700 Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia
701 Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
702 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia
703 Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
704 Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
705 Vienuolyno koplyčia
706 Viesų koplyčia
707 Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
708 Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčia
709 Vievio Šv. Onos bažnyčia
710 Vilijampolės bažnyčia
711 Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra
712 Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčia
713 Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia
714 Vilkyškių Šv. Onos bažnyčia
715 Vilniaus Išganytojo bažnyčia
716 Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
717 Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia
718 Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
719 Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
720 Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
721 Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia
722 Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia
723 Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčia
724 Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia
725 Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia
726 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
727 Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
728 Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia
729 Viršužiglio Šv. Onos koplyčia
730 Visų Šventųjų bažnyčia
731 Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
732 Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia
733 Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
734 Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia
735 Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
736 Zabielų memorialinė koplyčia
737 Zaleskių koplyčia
738 Zapyškio Senoji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
739 Zapyškio senųjų kapinių koplyčia
740 Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
741 Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia
742 Žagarės II-oji Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
743 Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
744 Žaiginio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
745 Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia
746 Žaslių Šv. Jurgio bažnyčia
747 Žeimelio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
748 Žeimių Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
749 Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
750 Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
751 Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
752 Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčia
753 Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
754 Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
755 Židikų Šv. Onos koplyčia
756 Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
757 Žiliškių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo koplyčia
758 Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
759 Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
760 Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia