Grįžti...

Katalikų maldos namai

Nr.Pavadinimas
1 Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
2 Adomynės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
3 Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
4 Akmenės Šv. Onos bažnyčia
5 Akmenio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
6 Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
7 Akmenynų Šv. Roko bažnyčia
8 Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
9 Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia
10 Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
11 Alėjų Švč. Trejybės bažnyčia
12 Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
13 Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
14 Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčia
15 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
16 Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia
17 Alytaus Šv. Liudviko bažnyčia
18 Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
19 Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia
20 Alovės Švč. Trejybės bažnyčia
21 Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
22 Alvito šv. Onos bažnyčia
23 Anciškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
24 Ančiškių Šv. Jokūbo koplyčia
25 Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
26 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
27 Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
28 Antanavo koplyčia
29 Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
30 Antavilių Radziševskių koplyčia
31 Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia
32 Antazavės kapinių koplyčia
33 Antrasis slėpinys
34 Antupių koplyčia
35 Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
36 Ariogalos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
37 Arnionių koplyčia
38 Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia
39 Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčia
40 Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
41 Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
42 Aušros Vartai
43 Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
44 Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
45 Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
46 Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia
47 Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
48 Balingrado Dievo Apvaizdos bažnyčia
49 Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
50 Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčia
51 Barboros koplytėlė
52 Barklainių koplyčia
53 Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
54 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
55 Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia
56 Batakių Šv. Onos bažnyčia
57 Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia
58 Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
59 Be pavadinimo
60 Be pavadinimo
61 Be pavadinimo
62 Be pavadinimo
63 Be pavadinimo
64 Be pavadinimo
65 Be pavadinimo
66 Be pavadinimo
67 Be pavadinimo
68 Be pavadinimo
69 Be pavadinimo
70 Be pavadinimo
71 Be pavadinimo
72 Be pavadinimo
73 Be pavadinimo
74 Be pavadinimo
75 Be pavadinimo
76 Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia
77 Bernardinų kapinių koplyčia
78 Bernotiškių koplyčia
79 Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
80 Betygalos Šv. Mikalojaus bažnyčia
81 Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčia
82 Bijutiškio Šv. Onos bažnyčia
83 Bikiškių Kristaus Atsimainymo koplyčia
84 Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
85 Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
86 Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
87 Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
88 Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia
89 Bukantės koplyčia
90 Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus
91 Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
92 Butrimonių Išganytojo bažnyčia
93 Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
94 Būdviečio Jėzaus Nazaretiečio bažnyčia
95 Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
96 Čedasų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
97 Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia
98 Čiobiškio šventoriaus II koplyčia
99 Čiobiškio šventoriaus I koplyčia
100 Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
101 Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
102 Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
103 Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
104 Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
105 Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
106 Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia
107 Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
108 Daunorių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
109 Degučių Šv. Antano Paduviečio koplyčia
110 Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia
111 Deikiškių Šv. Elenos koplyčia
112 Deivoniškių koplyčia
113 Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčia
114 Didvyžių Šv. popiežiaus Leono II bažnyčia
115 Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
116 Dievo Gailestingumo šventovė
117 Dilių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
118 Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia
119 Dominikonų vienuolyno koplyčia
120 Dotnuvos g. kapinių kaplyčia
121 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
122 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
123 Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
124 Dubingių Šv. Jurgio bažnyčia
125 Duokiškio Šv. Onos bažnyčia
126 Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia
127 Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
128 Dūkštelių koplyčia
129 Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
130 Dūkštų Šv. Onos bažnyčia
131 Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia
132 Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia
133 Eitminiškių koplyčia
134 Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
135 Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia
136 Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčia
137 Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
138 Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
139 Fišerio koplyčia
140 Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
141 Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
142 Gardamo Šv. Roko bažnyčia
143 Gargždelės kaimo kapinių koplyčia
144 Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
145 Garliavos Švc. Trejybės bažnyčia
146 Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
147 Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
148 Gauronskių koplyčia-mauzoliejus
149 Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
150 Gegrėnų Jėzaus Nazaretiečio bažnyčia
151 Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
152 Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčia
153 Geležių Šv. Juozapo bažnyčia
154 Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
155 Gelvonų kapinių koplyčia
156 Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
157 Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
158 Germaniškio Šv. Marijos Magdalenos koplyčia
159 Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia
160 Girdiškės Katalikų Bažnyčia
161 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
162 Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia
163 Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
164 Gojaus koplyčia
165 Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
166 Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčia
167 Grigiškių Šventosios Dvasios koplyčia
168 Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
169 Grybėnų koplyčia
170 Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia
171 Grūšlaukės kapinių koplyčia
172 Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
173 Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
174 Gudakiemio kapinių koplyčia
175 Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
176 Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
177 Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
178 Guronių šv. Juozapo koplyčia
179 Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia
180 Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
181 Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
182 Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
183 Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
184 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
185 Išlandžių koplyčia
186 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
187 Ivoškių Šv. Jono Nepomuko koplyčia
188 Ylakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčia
189 Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
190 Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
191 Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia
192 Jasiuliškių Šv. Antano koplyčia
193 Jašiūnų Šv. Onos bažnyčia
194 Jėzaus, nešančio kryžių, koplytėlė
195 Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia
196 Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
197 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
198 Jonavos Šv. apaštalo Jono bažnyčia
199 Jonavos tremtinių koplyčia
200 Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia
201 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
202 Juciūnų koplyčia
203 Judrėnų kapinių Prisikėlusio Jėzaus koplyčia
204 Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
205 Jukniškės šv. Augustino koplyčia
206 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
207 Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
208 Juodšilių Palaimintojo Mykolo Sopočkos bažnyčia
209 Juodupės Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
210 Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
211 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
212 Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo Bažnyčia
213 Kačerginės Šv. Onos koplyčia
214 Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
215 Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
216 Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia
217 Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra
218 Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
219 Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia
220 Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčia
221 Kaltanėnų bažnyčia
222 Kaltinėnų koplyčia
223 Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
224 Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
225 Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia
226 Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
227 Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia
228 Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčia
229 Kapų koplytėlė
230 Karčiupio Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos koplyčia
231 Kardokų koplyčia
232 Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
233 Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
234 Karmėlavos šv. Onos bažnyčia
235 Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
236 Karvio Šv. Juozapo bažnyčia
237 Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia
238 Katyčių Švč. Mergelės Marijos Globos koplyčia
239 Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia
240 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
241 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
242 Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
243 Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
244 Kauno Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia
245 Kauno Šv. Dvasios bažnyčia
246 Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia
247 Kauno Šv. Juozapo bažnyčia
248 Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia
249 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
250 Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
251 Kavarsko kapinių koplyčia
252 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
253 Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
254 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
255 Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia
256 Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
257 Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
258 Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
259 Keturnaujienos Dievo Gailestingumo koplyčia
260 Keturvalakių koplyčia
261 Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
262 Ketvirtasis slėpinys
263 Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia
264 Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia
265 Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
266 Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia
267 Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
268 Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
269 Kivylių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
270 Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia
271 Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia
272 Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia
273 Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia
274 Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
275 Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia
276 Klebiškio koplyčia
277 Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
278 Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia
279 Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės bažnyčia
280 Komarų koplyčia
281 Koplyčia
282 Koplyčia
283 Koplyčia
284 Koplyčia
285 Koplyčia
286 Koplyčia
287 Koplytėlė
288 Koplytėlė
289 Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
290 Kraštų koplyčia
291 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
292 Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
293 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
294 Kretkampio šv. diakono Stepono bažnyčia
295 Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
296 Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
297 Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia
298 Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
299 Kristaus Gelbėtojo koplyčia-mauzoliejus
300 Kryžių kalno koplyčia
301 Kryžių koplyčia
302 Kryžkalnio koplyčia
303 Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
304 Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
305 Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčia
306 Kruopių Šv. Onos bažnyčia
307 Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia
308 Kudirkos Naumiesčio katalikų koplyčia
309 Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
310 Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
311 Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
312 Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
313 Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčia
314 Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
315 Kurklių kapinių koplyčia
316 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia
317 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
318 Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
319 Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
320 Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
321 Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
322 Kvintiškių koplyčia
323 Kvyklių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
324 Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
325 Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčia
326 Lančiūnavos šv. Kazimiero bažnyčia
327 Lankeliškių Švč. Trejybės bažnyčia
328 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
329 Laukuvos koplyčia
330 Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
331 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia
332 Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
333 Lazdijų Šv. Onos bažnyčia
334 Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia
335 Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
336 Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia
337 Lenartavičių koplyčia
338 Lenkimų Šv. Onos bažnyčia
339 Lentvario Račkūnų koplyčia
340 Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
341 Leščių bažnyčia
342 Lėbartų kapinių koplyčia
343 Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
344 Lieplaukės Šv. Jurgio bažnyčia
345 Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia
346 Linkuvos kapinių koplyčia
347 Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
348 Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
349 Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
350 Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia
351 Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia
352 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
353 Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
354 Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia
355 Lomių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
356 Lukonių Šv. Teresės koplyčia
357 Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
358 Luokės koplyčia
359 Luokės Visų Šventųjų bažnyčia
360 Lurdas
361 Maironių koplyčia
362 Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
363 Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
364 Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika
365 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
366 Marijos Guodėjos kapinių koplyčia
367 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
368 Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
369 Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
370 Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia
371 Mergelės Marijos neišsenkančios pagalbos Koplyčia
372 Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
373 Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
374 Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
375 Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
376 Mieleišių Šv. Juozapo ir Švč. Teresės Kūdikėlio Jėzaus koplyčia
377 Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia
378 Milvydžių Šv. Martinijono koplyčia
379 Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
380 Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
381 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
382 Motiejūnų koplyčia
383 Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
384 Musninkų Švč. Trejybės bažnyčia
385 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia
386 Naujikų koplyčia
387 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia
388 Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
389 Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčia
390 Naujųjų Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia
391 Naukaimio koplyčia
392 Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčia
393 Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
394 Nemakščių Bažnyčia
395 Nemakščių Švč. Mergelės Marijos Lurdas
396 Nemenčinės kapinių koplyčia
397 Nemenčinės Parčevskių koplyčia
398 Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
399 Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
400 Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
401 Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
402 Nerimdaičių Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
403 Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
404 Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
405 Niurkonių Šv. Aloyzo koplyčia
406 Norviliškių Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
407 Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
408 Obelių Šv. Onos bažnyčia
409 Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
410 Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
411 Pabaisko koplyčia
412 Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčia
413 Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
414 Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
415 Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
416 Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia
417 Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų karalienės bažnyčia
418 Pagėgių kapinių koplyčia
419 Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia
420 Pagirių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
421 Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
422 Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
423 Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
424 Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia
425 Pajūrio Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia
426 Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia
427 Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia
428 Pakapės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia
429 Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
430 Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
431 Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
432 Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
433 Palangos kapinių koplyčia
434 Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
435 Palendrių Aušros Vartų Marijos bažnyčia
436 Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
437 Palėvenės Šv. Domininko bažnyčia
438 Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčia
439 Palomenės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
440 Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
441 Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia
442 Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
443 Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia
444 Panemunės Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia
445 Panemunio Švč. Trejybės bažnyčia
446 Panerių Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo koplyčia
447 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
448 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
449 Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia
450 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia
451 Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
452 Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
453 Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
454 Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
455 Parausių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
456 Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
457 Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
458 Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia
459 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
460 Pašaltuonio Katalikų Bažnyčia
461 Pašilės šv. Barboros bažnyčia
462 Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia
463 Paštuvos Šv. Barboros bažnyčia
464 Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia
465 Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia
466 Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
467 Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčia
468 Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
469 Penktasis slėpinys
470 Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
471 Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
472 Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
473 Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia
474 Pilnų namų bendruomenė
475 Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia
476 Pirmasis slėpinys
477 Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
478 Pliaterių koplyčia
479 Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia
480 Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
481 Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
482 Plungės Visų Šventųjų koplyčia
483 Poklevskių - Kozelų šeimos koplyčia - mauzoliejus
484 Porijų Šv. Augustino koplyčia
485 Pošupių kaimo kapinių koplyčia
486 Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
487 Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia
488 Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
489 Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
490 Pusnės Šv. Juozapo Globos bažnyčia
491 Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
492 Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
493 Račkiškės koplyčia
494 Raguvėlės Šv. diakono Stepono bažnyčia
495 Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
496 Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
497 Raseinių kapinių koplyčia
498 Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia
499 Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
500 Raubiškių Kryžius
501 Raubonių koplyčia
502 Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
503 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
504 Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
505 Rėkyvos dvaro sodybos koplyčia
506 Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
507 Riešės Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčia
508 Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
509 Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia
510 Ryliškių Šv. Monikos bažnyčia
511 Rodų koplyčia
512 Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
513 Rokiškio Šv. Juozapo koplyčia
514 Rozalimo bažnyčios šventoriaus koplyčia
515 Rozalimo kapinių koplyčia
516 Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
517 Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčia
518 Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia
519 Rudesos šv. Jono Krikštytojo koplyčia
520 Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
521 Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčia
522 Rukainių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
523 Rumšiškių Šv. Antano koplyčia
524 Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
525 Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
526 Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčia
527 Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
528 Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
529 Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
530 Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
531 Saločių Šv. Juozapo bažnyčia
532 Salų dvaro sodybos koplyčia
533 Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia
534 Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
535 Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčia
536 Santariškių Dievo Gailestingumo koplyčia
537 Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
538 Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia
539 Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
540 Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
541 Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
542 Semeliškių Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo koplyčia
543 Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia
544 Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
545 Senoji Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
546 Senoji Sasnavos bažnyčia
547 Senoji švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia
548 Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
549 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia
550 Septynios viltys
551 Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
552 Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
553 Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
554 Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
555 Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia
556 Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
557 Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
558 Skarulių Šv. Onos bažnyčia
559 Skiemonių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
560 Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia
561 Skrebiškių koplyčia
562 Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
563 Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia
564 Skudutiškio koplyčia
565 Skudutiškio Švč. Trejybės bažnyčia
566 Skuodo Švč. Trejybės bažnyčia
567 Skurbutėnų koplyčia
568 Slabadų šv. Jono Krikštytojo koplyčia
569 Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
570 Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
571 Smilgių Šv. Jurgio bažnyčia
572 Sodelių Šv. Dvasios koplyčia
573 Sorų koplyčia
574 Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
575 Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
576 Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia
577 Stelmužės Viešpaties Jėzaus Kryžiaus bažnyčia
578 Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia
579 Stračnių Šv. Povilo koplyčia
580 Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
581 Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčia
582 Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
583 Subartonių kapinių koplyčia
584 Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
585 Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
586 Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
587 Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
588 Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
589 Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčia
590 Svėdasų kapinių koplyčia
591 Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
592 Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
593 Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
594 Šakynos koplyčia
595 Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
596 Šalčininkėlių Šv. Jurgio bažnyčia
597 Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčia
598 Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia
599 Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia
600 Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios pastatų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia
601 Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
602 Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia
603 Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčia
604 Šėtos koplyčia
605 Šėtos Švenčiausios Trejybės Bažnyčia
606 Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
607 Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia
608 Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
609 Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
610 Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia
611 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
612 Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
613 Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
614 Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčia
615 Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
616 Šilų Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia
617 Šimkaičių Bažnyčia
618 Šimonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
619 Širvintų koplyčia
620 Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
621 Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
622 Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčia
623 Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
624 Šukionių Šv. Mato koplyčia
625 Šumsko Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
626 Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
627 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
628 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
629 Šv. Antano Paduviečio koplyčia
630 Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
631 Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčia
632 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
633 Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
634 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
635 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
636 Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia
637 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
638 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
639 Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia
640 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
641 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
642 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
643 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
644 Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia
645 Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
646 Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčia
647 Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
648 Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia
649 Šv. diakono Stepono bažnyčia
650 Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
651 Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
652 Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
653 Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
654 Šventaduobė
655 Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
656 Šventosios Dvasios bažnyčia
657 Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia
658 Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
659 Šviesos koplytėlė
660 Šv. Jono Bosko bažnyčia
661 Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia
662 Šv. Jonų bažnyčia
663 Šv. Juozapo bažnyčia
664 Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia
665 Šv. Jurgio bažnyčia
666 Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia
667 Šv. Kazimiero bažnyčia
668 Šv. Kazimiero koplyčia
669 Šv. Kotrynos bažnyčia
670 Šv. Kryžiaus bažnyčia
671 Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
672 Šv. Mikalojaus bažnyčia
673 Šv. Onos bažnyčia
674 Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
675 Šv. Teresės bažnyčia
676 Šv. Teresės koplytėlė
677 šv. Trejybės bažnyčia
678 Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
679 Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia
680 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
681 Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
682 Tenenių Šv. Barboros bažnyčia
683 Tiltagalių šv. Mykolo Arkangelo koplyčia
684 Tilžės Švč. Mergelės Marijos Karalienės bažnyčia
685 Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia
686 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
687 Tytuvėnų kapinių koplyčia
688 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
689 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
690 Trakų Vokės koplyčia
691 Traupio Šv. Onos bažnyčia
692 Trečiasis slėpinys
693 Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia
694 Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia
695 Tulpiakiemio Rudominų koplyčia
696 Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
697 Turgelių Šv. Felikso de Valua koplyčia
698 Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia
699 Tūbinių Šv. Kryžiaus koplyčia
700 Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia
701 Tverų kapinių koplyčia
702 Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
703 Ubiškės Šv. Angelų Sargų bažnyčia
704 Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
705 Ukmergės kapinių koplyčia
706 Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia
707 Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
708 Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
709 Uoginių Šv. Marijos Magdalietės koplyčia
710 Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
711 Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia
712 Usėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų koplyčia
713 Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia
714 Utenos Dievo apvaizdos bažnyčios koplytėlė
715 Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
716 Utenos Šv. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės koplyčia
717 Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia
718 Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
719 Užvenčio kapinių koplyčia
720 Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
721 Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
722 Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
723 Vadaktų Šv. Agotos bažnyčia
724 Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija
725 Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia
726 Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia
727 Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
728 Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
729 Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
730 Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
731 Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
732 Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia
733 Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
734 Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčia
735 Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia
736 Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
737 Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
738 Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia
739 Vaškų Šv. Juozapo bažnyčia
740 Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia
741 Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia
742 Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
743 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
744 Velykių Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia
745 Velžio Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
746 Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia
747 Videniškių Šv. Lauryno bažnyčia
748 Vidiškių koplyčia
749 Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
750 Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia
751 Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
752 Viduklės Jėzaus Nazariečio koplyčia
753 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia
754 Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
755 Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
756 Vienuolyno koplyčia
757 Viesų koplyčia
758 Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
759 Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčia
760 Vievio Šv. Onos bažnyčia
761 Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra
762 Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčia
763 Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia
764 Vilkyškių Šv. Onos bažnyčia
765 Vilniaus Išganytojo bažnyčia
766 Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
767 Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia
768 Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
769 Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
770 Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
771 Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia
772 Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia
773 Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčia
774 Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia
775 Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia
776 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
777 Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
778 Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia
779 Viršužiglio Šv. Onos koplyčia
780 Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
781 Visų Šventųjų bažnyčia
782 Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
783 Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia
784 Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
785 Vytėnų laidojimo koplyčia
786 Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčia
787 Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia
788 Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
789 Zabielų memorialinė koplyčia
790 Zaleskių koplyčia
791 Zapyškio Senoji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
792 Zapyškio senųjų kapinių koplyčia
793 Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
794 Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia
795 Žagarės II-oji Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
796 Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
797 Žaiginio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
798 Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia
799 Žaslių Šv. Jurgio bažnyčia
800 Žeimelio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
801 Žeimių Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
802 Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
803 Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
804 Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
805 Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčia
806 Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
807 Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
808 Židikų Šv. Onos koplyčia
809 Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
810 Žilinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
811 Žiliškių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo koplyčia
812 Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
813 Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
814 Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia