Grįžti...

Katalikų maldos namai

Nr.Pavadinimas
1 Adomynės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
2 Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
3 Akmenės Šv. Onos bažnyčia
4 Akmenio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
5 Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
6 Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
7 Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia
8 Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
9 Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
10 Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
11 Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčia
12 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
13 Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia
14 Alytaus Šv. Liudviko bažnyčia
15 Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
16 Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia
17 Alovės Švč. Trejybės bažnyčia
18 Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
19 Ančiškių Šv. Jokūbo koplyčia
20 Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
21 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
22 Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
23 Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
24 Antavilių Radziševskių koplyčia
25 Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia
26 Antazavės kapinių koplyčia
27 Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
28 Arnionių koplyčia
29 Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia
30 Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčia
31 Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
32 Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
33 Aušros Vartai
34 Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
35 Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
36 Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
37 Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia
38 Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
39 Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
40 Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčia
41 Barboros koplytėlė
42 Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
43 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
44 Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia
45 Batakių Šv. Onos bažnyčia
46 Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia
47 Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
48 Be pavadinimo
49 Be pavadinimo
50 Be pavadinimo
51 Be pavadinimo
52 Be pavadinimo
53 Be pavadinimo
54 Be pavadinimo
55 Be pavadinimo
56 Be pavadinimo
57 Be pavadinimo
58 Be pavadinimo
59 Be pavadinimo
60 Be pavadinimo
61 Be pavadinimo
62 Be pavadinimo
63 Be pavadinimo
64 Be pavadinimo
65 Be pavadinimo
66 Be pavadinimo
67 Be pavadinimo
68 Be pavadinimo
69 Be pavadinimo
70 Be pavadinimo
71 Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia
72 Bernardinų kapinių koplyčia
73 Bernotiškių koplyčia
74 Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
75 Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčia
76 Bijutiškio Šv. Onos bažnyčia
77 Bikiškių Kristaus Atsimainymo koplyčia
78 Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
79 Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
80 Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
81 Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia
82 Bukantės koplyčia
83 Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus
84 Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
85 Butrimonių Išganytojo bažnyčia
86 Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
87 Būdviečio Jėzaus Nazaretiečio bažnyčia
88 Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
89 Čedasų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
90 Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia
91 Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
92 Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
93 Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
94 Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
95 Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
96 Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
97 Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia
98 Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
99 Daunorių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
100 Degučių Šv. Antano Paduviečio koplyčia
101 Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia
102 Deikiškių Šv. Elenos koplyčia
103 Didvyžių Šv. popiežiaus Leono II bažnyčia
104 Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
105 Dievo Apvaizdos bažnyčia
106 Dievo Gailestingumo šventovė
107 Dilių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
108 Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia
109 Dominikonų vienuolyno koplyčia
110 Dotnuvos g. kapinių kaplyčia
111 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
112 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
113 Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
114 Dubingių Šv. Jurgio bažnyčia
115 Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia
116 Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
117 Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
118 Dūkštų Šv. Onos bažnyčia
119 Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia
120 Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia
121 Eitminiškių koplyčia
122 Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
123 Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia
124 Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčia
125 Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
126 Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
127 Fišerio koplyčia
128 Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
129 Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
130 Gardamo Šv. Roko bažnyčia
131 Gargždelės kaimo kapinių koplyčia
132 Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
133 Garliavos Švc. Trejybės bažnyčia
134 Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
135 Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
136 Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
137 Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
138 Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčia
139 Geležių Šv. Juozapo bažnyčia
140 Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
141 Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
142 Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
143 Germaniškio Šv. Marijos Magdalenos koplyčia
144 Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia
145 Girdiškės Katalikų Bažnyčia
146 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
147 Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia
148 Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
149 Gojaus koplyčia
150 Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
151 Grigiškių šv. Dvasios bažnyčia
152 Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
153 Grybėnų koplyčia
154 Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia
155 Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
156 Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
157 Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
158 Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
159 Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
160 Guronių šv. Juozapo koplyčia
161 Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia
162 Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
163 Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
164 Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
165 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
166 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
167 Ivoškių Šv. Jono Nepomuko koplyčia
168 IV - Slėpinys
169 IV - Slėpinys
170 IV - Slėpinys
171 IV - Slėpinys
172 IV - Slėpinys
173 Ylakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčia
174 Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
175 Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
176 Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia
177 Jasiuliškių Šv. Antano koplyčia
178 Jašiūnų Šv. Onos bažnyčia
179 Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia
180 Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
181 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
182 Jonavos Šv. apaštalo Jono bažnyčia
183 Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia
184 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
185 Juciūnų koplyčia
186 Judrėnų kapinių Prisikėlusio Jėzaus koplyčia
187 Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
188 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
189 Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
190 Juodšilių bažnyčia
191 Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
192 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
193 Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo Bažnyčia
194 Kačerginės Šv. Onos koplyčia
195 Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
196 Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
197 Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia
198 Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra
199 Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
200 Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia
201 Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčia
202 Kaltanėnų bažnyčia
203 Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
204 Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
205 Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia
206 Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
207 Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia
208 Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčia
209 Kapų koplytėlė
210 Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
211 Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
212 Karmėlavos šv. Onos bažnyčia
213 Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
214 Karvio Šv. Juozapo bažnyčia
215 Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia
216 Katyčių Švč. Mergelės Marijos Globos koplyčia
217 Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia
218 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
219 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
220 Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
221 Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
222 Kauno Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia
223 Kauno Šv. Dvasios bažnyčia
224 Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia
225 Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia
226 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
227 Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
228 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
229 Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
230 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
231 Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia
232 Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
233 Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
234 Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
235 Keturnaujienos Dievo Gailestingumo koplyčia
236 Keturvalakių koplyčia
237 Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
238 Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia
239 Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia
240 Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
241 Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia
242 Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
243 Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia
244 Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia
245 Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia
246 Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia
247 Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
248 Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia
249 Klebiškio koplyčia
250 Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
251 Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia
252 Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės bažnyčia
253 Komarų koplyčia
254 Koplyčia
255 Koplyčia
256 Koplyčia
257 Koplyčia
258 Koplyčia
259 Koplytėlė
260 Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
261 Kraštų koplyčia
262 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
263 Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
264 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
265 Kretkampio šv. diakono Stepono bažnyčia
266 Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
267 Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
268 Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia
269 Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
270 Kristaus Gelbėtojo koplyčia-mauzoliejus
271 Kryžių koplyčia
272 Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
273 Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
274 Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčia
275 Kruopių Šv. Onos bažnyčia
276 Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia
277 Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
278 Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
279 Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
280 Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčia
281 Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
282 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia
283 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
284 Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
285 Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
286 Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
287 Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
288 Kvintiškių koplyčia
289 Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
290 Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčia
291 Lančiūnavos dvaro sodybos bažnyčia
292 Lankeliškių Švč. Trejybės bažnyčia
293 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
294 Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
295 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia
296 Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
297 Lazdijų Šv. Onos bažnyčia
298 Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia
299 Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
300 Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia
301 Lenkimų Šv. Onos bažnyčia
302 Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
303 Leščių bažnyčia
304 Lėbartų kapinių koplyčia
305 Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
306 Lieplaukės Šv. Jurgio bažnyčia
307 Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia
308 Linkuvos kapinių koplyčia
309 Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
310 Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
311 Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
312 Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia
313 Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia
314 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
315 Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
316 Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia
317 Lomių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
318 Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
319 Luokės koplyčia
320 Luokės Visų Šventųjų bažnyčia
321 Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
322 Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
323 Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika
324 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
325 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
326 Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
327 Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
328 Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia
329 Mergelės Marijos neišsenkančios pagalbos Koplyčia
330 Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
331 Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
332 Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
333 Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
334 Mieleišių Šv. Juozapo ir Švč. Teresės Kūdikėlio Jėzaus koplyčia
335 Milvydžių Šv. Martinijono koplyčia
336 Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
337 Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
338 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
339 Motiejūnų koplyčia
340 Musninkų Švč. Trejybės bažnyčia
341 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia
342 Naujikų koplyčia
343 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia
344 Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
345 Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčia
346 Naujųjų Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia
347 Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčia
348 Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
349 Nemakščių Bažnyčia
350 Nemenčinės kapinių koplyčia
351 Nemenčinės Parčevskių koplyčia
352 Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
353 Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
354 Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
355 Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
356 Nerimdaičių Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
357 Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
358 Niurkonių Šv. Aloyzo koplyčia
359 Norviliškių Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
360 Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
361 Obelių Šv. Onos bažnyčia
362 Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
363 Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
364 Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčia
365 Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
366 Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
367 Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
368 Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia
369 Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų karalienės bažnyčia
370 Pagėgių kapinių koplyčia
371 Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia
372 Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
373 Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
374 Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
375 Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia
376 Pajūrio Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia
377 Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia
378 Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia
379 Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
380 Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
381 Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
382 Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
383 Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
384 Palendrių Aušros Vartų Marijos bažnyčia
385 Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
386 Palėvenės Šv. Domininko bažnyčia
387 Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčia
388 Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
389 Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia
390 Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia
391 Panemunės Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia
392 Panemunio Švč. Trejybės bažnyčia
393 Panerių kapinių koplyčia
394 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
395 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
396 Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia
397 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia
398 Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
399 Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
400 Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
401 Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
402 Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
403 Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
404 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
405 Pašaltuonio Katalikų Bažnyčia
406 Pašilės šv. Barboros bažnyčia
407 Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia
408 Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia
409 Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia
410 Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
411 Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčia
412 Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
413 Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
414 Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
415 Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
416 Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia
417 Pilnų namų bendruomenė
418 Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia
419 Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
420 Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia
421 Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
422 Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
423 Porijų Šv. Augustino koplyčia
424 Pošupių kaimo kapinių koplyčia
425 Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
426 Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia
427 Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
428 Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
429 Pusnės Šv. Juozapo Globos bažnyčia
430 Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
431 Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
432 Račkiškės koplyčia
433 Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
434 Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
435 Raseinių kapinių koplyčia
436 Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia
437 Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
438 Raubiškių Kryžius
439 Raubonių koplyčia
440 Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
441 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
442 Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
443 Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
444 Riešės Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčia
445 Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
446 Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia
447 Ryliškių Šv. Monikos bažnyčia
448 Rodų koplyčia
449 Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
450 Rokiškio Šv. Juozapo koplyčia
451 Rozalimo kapinių koplyčia
452 Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
453 Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčia
454 Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia
455 Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
456 Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčia
457 Rukainių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
458 Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
459 Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
460 Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčia
461 Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
462 Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
463 Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
464 Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
465 Saločių Šv. Juozapo bažnyčia
466 Salų dvaro sodybos koplyčia
467 Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia
468 Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
469 Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčia
470 Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
471 Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia
472 Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
473 Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
474 Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
475 Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia
476 Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
477 Senoji Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
478 Senoji Sasnavos bažnyčia
479 Senoji švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia
480 Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
481 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia
482 Septynios viltys
483 Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
484 Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
485 Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
486 Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
487 Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia
488 Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
489 Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
490 Skarulių Šv. Onos bažnyčia
491 Skiemonių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
492 Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia
493 Skrebiškių koplyčia
494 Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
495 Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia
496 Skudutiškio koplyčia
497 Skudutiškio Švč. Trejybės bažnyčia
498 Skuodo Švč. Trejybės bažnyčia
499 Skurbutėnų koplyčia
500 Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
501 Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
502 Smilgių Šv. Jurgio bažnyčia
503 Sodelių Šv. Dvasios koplyčia
504 Sorų koplyčia
505 Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
506 Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
507 Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia
508 Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia
509 Stračnių Šv. Povilo koplyčia
510 Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
511 Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčia
512 Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
513 Subartonių kapinių koplyčia
514 Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
515 Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
516 Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
517 Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
518 Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
519 Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčia
520 Svėdasų kapinių koplyčia
521 Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
522 Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
523 Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
524 Šakynos koplyčia
525 Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
526 Šalčininkėlių Šv. Jurgio bažnyčia
527 Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčia
528 Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia
529 Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia
530 Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios pastatų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia
531 Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
532 Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia
533 Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčia
534 Šėtos koplyčia
535 Šėtos Švenčiausios Trejybės Bažnyčia
536 Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
537 Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia
538 Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
539 Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
540 Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia
541 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
542 Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
543 Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
544 Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčia
545 Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
546 Šilų Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia
547 Šimkaičių Bažnyčia
548 Šimonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
549 Širvintų koplyčia
550 Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
551 Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
552 Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčia
553 Šukionių Šv. Mato koplyčia
554 Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
555 Šv. Antano koplyčia
556 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
557 Šv. Antano Paduviečio koplyčia
558 Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
559 Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčia
560 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
561 Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
562 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
563 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
564 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir Dominikonų vienuolynas
565 Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia
566 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
567 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
568 Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
569 Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia
570 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
571 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
572 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
573 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
574 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
575 Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia
576 Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčia
577 Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
578 Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia
579 Šv. diakono Stepono bažnyčia
580 Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
581 Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
582 Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
583 Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
584 Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
585 Šventosios Dvasios bažnyčia
586 Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia
587 Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
588 Šv. Jono Bosko bažnyčia
589 Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
590 Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia
591 Šv. Jonų bažnyčia
592 Šv. Juozapo bažnyčia
593 Šv. Juozapo bažnyčia
594 Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia
595 Šv. Jurgio bažnyčia
596 Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia
597 Šv. Kazimiero bažnyčia
598 Šv. Kazimiero koplyčia
599 Šv. Kotrynos bažnyčia
600 Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
601 Šv. Kryžiaus bažnyčia
602 Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
603 Šv. Lauryno bažnyčia
604 Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
605 Šv. Mikalojaus bažnyčia
606 Šv. Onos bažnyčia
607 Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
608 Šv. Stepono bažnyčia
609 Šv. Teresės bažnyčia
610 šv. Trejybės bažnyčia
611 Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
612 Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia
613 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
614 Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
615 Tenenių Šv. Barboros bažnyčia
616 Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia
617 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
618 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
619 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
620 Trakų Vokės koplyčia
621 Traupio Šv. Onos bažnyčia
622 Tremtinių koplyčia
623 Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia
624 Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia
625 Turgelių kapinių koplyčia
626 Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia
627 Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia
628 Tverų kapinių koplyčia
629 Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
630 Ubiškės Šv. Angelų Sargų bažnyčia
631 Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
632 Ukmergės kapinių koplyčia
633 Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia
634 Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
635 Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
636 Uoginių Šv. Marijos Magdalietės koplyčia
637 Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
638 Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia
639 Usėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų koplyčia
640 Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia
641 Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
642 Utenos Šv. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės koplyčia
643 Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia
644 Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
645 Užvenčio kapinių koplyčia
646 Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
647 Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
648 Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
649 Vadaktų Šv. Agotos bažnyčia
650 Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija
651 Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia
652 Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia
653 Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
654 Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
655 Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
656 Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
657 Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
658 Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia
659 Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
660 Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčia
661 Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia
662 Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
663 Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
664 Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia
665 Vaškų Šv. Juozapo bažnyčia
666 Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia
667 Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia
668 Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
669 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
670 Velžio Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
671 Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia
672 Vidiškių koplyčia
673 Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
674 Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia
675 Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
676 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia
677 Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
678 Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
679 Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
680 Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčia
681 Vievio Šv. Onos bažnyčia
682 Vilijampolės bažnyčia
683 Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra
684 Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčia
685 Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia
686 Vilkyškių Šv. Onos bažnyčia
687 Vilniaus Išganytojo bažnyčia
688 Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
689 Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia
690 Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
691 Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
692 Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
693 Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia
694 Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia
695 Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia
696 Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia
697 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
698 Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
699 Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia
700 Visų Šventųjų bažnyčia
701 Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
702 Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia
703 Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
704 Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia
705 Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
706 Zabielų memorialinė koplyčia
707 Zapyškio Senoji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
708 Zapyškio senųjų kapinių koplyčia
709 Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
710 Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia
711 Žagarės II-oji Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
712 Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
713 Žaiginio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
714 Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia
715 Žaslių Šv. Jurgio bažnyčia
716 Žeimelio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
717 Žeimių Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
718 Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
719 Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
720 Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
721 Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčia
722 Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
723 Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
724 Židikų Šv. Onos koplyčia
725 Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
726 Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
727 Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
728 Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia