Grįžti...

Katalikų maldos namai

Nr.Pavadinimas
1 Adomynės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
2 Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
3 Akmenės Šv. Onos bažnyčia
4 Akmenio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
5 Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
6 Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
7 Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia
8 Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
9 Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
10 Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
11 Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčia
12 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
13 Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia
14 Alytaus Šv. Liudviko bažnyčia
15 Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
16 Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia
17 Alovės Švč. Trejybės bažnyčia
18 Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
19 Ančiškių Šv. Jokūbo koplyčia
20 Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
21 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
22 Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
23 Antanavo koplyčia
24 Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
25 Antavilių Radziševskių koplyčia
26 Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia
27 Antazavės kapinių koplyčia
28 Antrasis slėpinys
29 Antupių koplyčia
30 Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
31 Arnionių koplyčia
32 Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia
33 Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčia
34 Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
35 Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
36 Aušros Vartai
37 Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
38 Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
39 Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
40 Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia
41 Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
42 Balingrado Dievo Apvaizdos bažnyčia
43 Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
44 Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčia
45 Barboros koplytėlė
46 Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
47 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
48 Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia
49 Batakių Šv. Onos bažnyčia
50 Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia
51 Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
52 Be pavadinimo
53 Be pavadinimo
54 Be pavadinimo
55 Be pavadinimo
56 Be pavadinimo
57 Be pavadinimo
58 Be pavadinimo
59 Be pavadinimo
60 Be pavadinimo
61 Be pavadinimo
62 Be pavadinimo
63 Be pavadinimo
64 Be pavadinimo
65 Be pavadinimo
66 Be pavadinimo
67 Be pavadinimo
68 Be pavadinimo
69 Be pavadinimo
70 Be pavadinimo
71 Be pavadinimo
72 Be pavadinimo
73 Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia
74 Bernardinų kapinių koplyčia
75 Bernotiškių koplyčia
76 Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
77 Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčia
78 Bijutiškio Šv. Onos bažnyčia
79 Bikiškių Kristaus Atsimainymo koplyčia
80 Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
81 Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
82 Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
83 Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia
84 Bukantės koplyčia
85 Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus
86 Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
87 Butrimonių Išganytojo bažnyčia
88 Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
89 Būdviečio Jėzaus Nazaretiečio bažnyčia
90 Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
91 Čedasų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
92 Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia
93 Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
94 Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
95 Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
96 Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
97 Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
98 Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
99 Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia
100 Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
101 Daunorių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
102 Degučių Šv. Antano Paduviečio koplyčia
103 Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia
104 Deikiškių Šv. Elenos koplyčia
105 Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčia
106 Didvyžių Šv. popiežiaus Leono II bažnyčia
107 Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
108 Dievo Gailestingumo šventovė
109 Dilių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
110 Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia
111 Dominikonų vienuolyno koplyčia
112 Dotnuvos g. kapinių kaplyčia
113 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
114 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
115 Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
116 Dubingių Šv. Jurgio bažnyčia
117 Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia
118 Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
119 Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
120 Dūkštų Šv. Onos bažnyčia
121 Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia
122 Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia
123 Eitminiškių koplyčia
124 Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
125 Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia
126 Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčia
127 Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
128 Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
129 Fišerio koplyčia
130 Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
131 Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
132 Gardamo Šv. Roko bažnyčia
133 Gargždelės kaimo kapinių koplyčia
134 Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
135 Garliavos Švc. Trejybės bažnyčia
136 Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
137 Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
138 Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
139 Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
140 Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčia
141 Geležių Šv. Juozapo bažnyčia
142 Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
143 Gelvonų kapinių koplyčia
144 Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
145 Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
146 Germaniškio Šv. Marijos Magdalenos koplyčia
147 Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia
148 Girdiškės Katalikų Bažnyčia
149 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
150 Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia
151 Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
152 Gojaus koplyčia
153 Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
154 Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčia
155 Grigiškių Šventosios Dvasios koplyčia
156 Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
157 Grybėnų koplyčia
158 Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia
159 Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
160 Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
161 Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
162 Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
163 Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
164 Guronių šv. Juozapo koplyčia
165 Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia
166 Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
167 Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
168 Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
169 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
170 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
171 Ivoškių Šv. Jono Nepomuko koplyčia
172 Ylakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčia
173 Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
174 Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
175 Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia
176 Jasiuliškių Šv. Antano koplyčia
177 Jašiūnų Šv. Onos bažnyčia
178 Jėzaus, nešančio kryžių, koplytėlė
179 Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia
180 Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
181 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
182 Jonavos Šv. apaštalo Jono bažnyčia
183 Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia
184 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
185 Juciūnų koplyčia
186 Judrėnų kapinių Prisikėlusio Jėzaus koplyčia
187 Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
188 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
189 Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
190 Juodšilių Palaimintojo Mykolo Sopočkos bažnyčia
191 Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
192 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
193 Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo Bažnyčia
194 Kačerginės Šv. Onos koplyčia
195 Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
196 Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
197 Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia
198 Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra
199 Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
200 Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia
201 Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčia
202 Kaltanėnų bažnyčia
203 Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
204 Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
205 Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia
206 Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
207 Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia
208 Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčia
209 Kapų koplytėlė
210 Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
211 Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
212 Karmėlavos šv. Onos bažnyčia
213 Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
214 Karvio Šv. Juozapo bažnyčia
215 Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia
216 Katyčių Švč. Mergelės Marijos Globos koplyčia
217 Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika
218 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
219 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
220 Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
221 Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
222 Kauno Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia
223 Kauno Šv. Dvasios bažnyčia
224 Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia
225 Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia
226 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
227 Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
228 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
229 Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
230 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
231 Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia
232 Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
233 Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
234 Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
235 Keturnaujienos Dievo Gailestingumo koplyčia
236 Keturvalakių koplyčia
237 Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
238 Ketvirtasis slėpinys
239 Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia
240 Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia
241 Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
242 Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia
243 Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
244 Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia
245 Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia
246 Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia
247 Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia
248 Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
249 Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia
250 Klebiškio koplyčia
251 Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
252 Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia
253 Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės bažnyčia
254 Komarų koplyčia
255 Koplyčia
256 Koplyčia
257 Koplyčia
258 Koplyčia
259 Koplyčia
260 Koplyčia
261 Koplytėlė
262 Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
263 Kraštų koplyčia
264 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
265 Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
266 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
267 Kretkampio šv. diakono Stepono bažnyčia
268 Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
269 Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
270 Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia
271 Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
272 Kristaus Gelbėtojo koplyčia-mauzoliejus
273 Kryžių kalno koplyčia
274 Kryžių koplyčia
275 Kryžkalnio koplyčia
276 Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
277 Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
278 Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčia
279 Kruopių Šv. Onos bažnyčia
280 Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia
281 Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
282 Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
283 Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
284 Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčia
285 Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
286 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia
287 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
288 Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
289 Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
290 Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
291 Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
292 Kvintiškių koplyčia
293 Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
294 Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčia
295 Lančiūnavos dvaro sodybos bažnyčia
296 Lankeliškių Švč. Trejybės bažnyčia
297 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
298 Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
299 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia
300 Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
301 Lazdijų Šv. Onos bažnyčia
302 Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia
303 Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
304 Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia
305 Lenartavičių koplyčia
306 Lenkimų Šv. Onos bažnyčia
307 Lentvario Račkūnų koplyčia
308 Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
309 Leščių bažnyčia
310 Lėbartų kapinių koplyčia
311 Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
312 Lieplaukės Šv. Jurgio bažnyčia
313 Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia
314 Linkuvos kapinių koplyčia
315 Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
316 Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
317 Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
318 Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia
319 Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia
320 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
321 Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
322 Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia
323 Lomių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
324 Lukonių Šv. Teresės koplyčia
325 Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
326 Luokės koplyčia
327 Luokės Visų Šventųjų bažnyčia
328 Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
329 Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
330 Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika
331 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
332 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
333 Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
334 Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
335 Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia
336 Mergelės Marijos neišsenkančios pagalbos Koplyčia
337 Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
338 Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
339 Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
340 Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
341 Mieleišių Šv. Juozapo ir Švč. Teresės Kūdikėlio Jėzaus koplyčia
342 Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia
343 Milvydžių Šv. Martinijono koplyčia
344 Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
345 Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
346 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
347 Motiejūnų koplyčia
348 Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
349 Musninkų Švč. Trejybės bažnyčia
350 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia
351 Naujikų koplyčia
352 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia
353 Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
354 Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčia
355 Naujųjų Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia
356 Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčia
357 Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
358 Nemakščių Bažnyčia
359 Nemenčinės kapinių koplyčia
360 Nemenčinės Parčevskių koplyčia
361 Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
362 Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
363 Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
364 Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
365 Nerimdaičių Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
366 Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
367 Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
368 Niurkonių Šv. Aloyzo koplyčia
369 Norviliškių Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
370 Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
371 Obelių Šv. Onos bažnyčia
372 Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
373 Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
374 Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčia
375 Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
376 Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
377 Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
378 Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia
379 Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų karalienės bažnyčia
380 Pagėgių kapinių koplyčia
381 Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia
382 Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
383 Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
384 Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
385 Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia
386 Pajūrio Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia
387 Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia
388 Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia
389 Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
390 Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
391 Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
392 Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
393 Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
394 Palendrių Aušros Vartų Marijos bažnyčia
395 Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
396 Palėvenės Šv. Domininko bažnyčia
397 Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčia
398 Palomenės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
399 Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
400 Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia
401 Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia
402 Panemunės Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia
403 Panemunio Švč. Trejybės bažnyčia
404 Panerių Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo koplyčia
405 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
406 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
407 Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia
408 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia
409 Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
410 Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
411 Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
412 Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
413 Parausių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
414 Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
415 Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
416 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
417 Pašaltuonio Katalikų Bažnyčia
418 Pašilės šv. Barboros bažnyčia
419 Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia
420 Paštuvos Šv. Barboros bažnyčia
421 Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia
422 Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia
423 Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
424 Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčia
425 Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
426 Penktasis slėpinys
427 Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
428 Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
429 Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
430 Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia
431 Pilnų namų bendruomenė
432 Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia
433 Pirmasis slėpinys
434 Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
435 Pliaterių koplyčia
436 Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia
437 Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
438 Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
439 Porijų Šv. Augustino koplyčia
440 Pošupių kaimo kapinių koplyčia
441 Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
442 Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia
443 Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
444 Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
445 Pusnės Šv. Juozapo Globos bažnyčia
446 Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
447 Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
448 Račkiškės koplyčia
449 Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
450 Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
451 Raseinių kapinių koplyčia
452 Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia
453 Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
454 Raubiškių Kryžius
455 Raubonių koplyčia
456 Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
457 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
458 Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
459 Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
460 Riešės Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčia
461 Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
462 Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia
463 Ryliškių Šv. Monikos bažnyčia
464 Rodų koplyčia
465 Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
466 Rokiškio Šv. Juozapo koplyčia
467 Rozalimo bažnyčios šventoriaus koplyčia
468 Rozalimo kapinių koplyčia
469 Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
470 Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčia
471 Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia
472 Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
473 Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčia
474 Rukainių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
475 Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
476 Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
477 Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčia
478 Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
479 Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
480 Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
481 Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
482 Saločių Šv. Juozapo bažnyčia
483 Salų dvaro sodybos koplyčia
484 Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia
485 Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
486 Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčia
487 Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
488 Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia
489 Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
490 Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
491 Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
492 Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia
493 Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
494 Senoji Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
495 Senoji Sasnavos bažnyčia
496 Senoji švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia
497 Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
498 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia
499 Septynios viltys
500 Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
501 Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
502 Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
503 Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
504 Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia
505 Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
506 Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
507 Skarulių Šv. Onos bažnyčia
508 Skiemonių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
509 Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia
510 Skrebiškių koplyčia
511 Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
512 Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia
513 Skudutiškio koplyčia
514 Skudutiškio Švč. Trejybės bažnyčia
515 Skuodo Švč. Trejybės bažnyčia
516 Skurbutėnų koplyčia
517 Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
518 Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
519 Smilgių Šv. Jurgio bažnyčia
520 Sodelių Šv. Dvasios koplyčia
521 Sorų koplyčia
522 Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
523 Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
524 Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia
525 Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia
526 Stračnių Šv. Povilo koplyčia
527 Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
528 Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčia
529 Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
530 Subartonių kapinių koplyčia
531 Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
532 Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
533 Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
534 Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
535 Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
536 Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčia
537 Svėdasų kapinių koplyčia
538 Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
539 Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
540 Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
541 Šakynos koplyčia
542 Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
543 Šalčininkėlių Šv. Jurgio bažnyčia
544 Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčia
545 Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia
546 Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia
547 Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios pastatų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia
548 Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
549 Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia
550 Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčia
551 Šėtos koplyčia
552 Šėtos Švenčiausios Trejybės Bažnyčia
553 Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
554 Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia
555 Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
556 Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
557 Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia
558 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
559 Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
560 Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
561 Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčia
562 Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
563 Šilų Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia
564 Šimkaičių Bažnyčia
565 Šimonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
566 Širvintų koplyčia
567 Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
568 Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
569 Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčia
570 Šukionių Šv. Mato koplyčia
571 Šumsko Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
572 Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
573 Šv. Antano koplyčia
574 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
575 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
576 Šv. Antano Paduviečio koplyčia
577 Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
578 Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčia
579 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
580 Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
581 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
582 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
583 Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia
584 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
585 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
586 Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
587 Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia
588 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
589 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
590 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
591 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
592 Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia
593 Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
594 Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčia
595 Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
596 Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia
597 Šv. diakono Stepono bažnyčia
598 Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
599 Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
600 Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
601 Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
602 Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
603 Šventosios Dvasios bažnyčia
604 Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia
605 Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
606 Šv. Jono Bosko bažnyčia
607 Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
608 Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia
609 Šv. Jonų bažnyčia
610 Šv. Juozapo bažnyčia
611 Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia
612 Šv. Jurgio bažnyčia
613 Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia
614 Šv. Kazimiero bažnyčia
615 Šv. Kazimiero koplyčia
616 Šv. Kotrynos bažnyčia
617 Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
618 Šv. Kryžiaus bažnyčia
619 Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
620 Šv. Lauryno bažnyčia
621 Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
622 Šv. Mikalojaus bažnyčia
623 Šv. Onos bažnyčia
624 Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
625 Šv. Stepono bažnyčia
626 Šv. Teresės bažnyčia
627 šv. Trejybės bažnyčia
628 Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
629 Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia
630 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
631 Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
632 Tenenių Šv. Barboros bažnyčia
633 Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia
634 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
635 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
636 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
637 Trakų Vokės koplyčia
638 Traupio Šv. Onos bažnyčia
639 Trečiasis slėpinys
640 Tremtinių koplyčia
641 Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia
642 Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia
643 Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
644 Turgelių Šv. Felikso de Valua koplyčia
645 Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia
646 Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia
647 Tverų kapinių koplyčia
648 Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
649 Ubiškės Šv. Angelų Sargų bažnyčia
650 Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
651 Ukmergės kapinių koplyčia
652 Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia
653 Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
654 Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
655 Uoginių Šv. Marijos Magdalietės koplyčia
656 Uoginių Šv. Marijos Magdalietės koplyčia
657 Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
658 Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia
659 Usėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų koplyčia
660 Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia
661 Utenos Dievo apvaizdos bažnyčios koplytėlė
662 Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
663 Utenos Šv. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės koplyčia
664 Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia
665 Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
666 Užvenčio kapinių koplyčia
667 Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
668 Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
669 Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
670 Vadaktų Šv. Agotos bažnyčia
671 Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija
672 Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia
673 Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia
674 Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
675 Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
676 Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
677 Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
678 Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
679 Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia
680 Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
681 Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčia
682 Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia
683 Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
684 Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
685 Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia
686 Vaškų Šv. Juozapo bažnyčia
687 Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia
688 Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia
689 Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
690 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
691 Velžio Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
692 Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia
693 Vidiškių koplyčia
694 Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
695 Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia
696 Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
697 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia
698 Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
699 Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
700 Vienuolyno koplyčia
701 Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
702 Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčia
703 Vievio Šv. Onos bažnyčia
704 Vilijampolės bažnyčia
705 Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra
706 Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčia
707 Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia
708 Vilkyškių Šv. Onos bažnyčia
709 Vilniaus Išganytojo bažnyčia
710 Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
711 Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia
712 Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
713 Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
714 Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
715 Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia
716 Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia
717 Vilniaus Šv. Juozapo bažnyčia
718 Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia
719 Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia
720 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
721 Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
722 Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia
723 Viršužiglio Šv. Onos koplyčia
724 Visų Šventųjų bažnyčia
725 Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
726 Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia
727 Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
728 Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia
729 Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
730 Zabielų memorialinė koplyčia
731 Zaleskių koplyčia
732 Zapyškio Senoji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
733 Zapyškio senųjų kapinių koplyčia
734 Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
735 Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia
736 Žagarės II-oji Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
737 Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
738 Žaiginio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
739 Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia
740 Žaslių Šv. Jurgio bažnyčia
741 Žeimelio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
742 Žeimių Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
743 Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
744 Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
745 Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
746 Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčia
747 Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
748 Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
749 Židikų Šv. Onos koplyčia
750 Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
751 Žiliškių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo koplyčia
752 Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
753 Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
754 Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia