Grįžti...

Katalikų maldos namai

Nr.Pavadinimas
1 Adomynės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
2 Adutiškio Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
3 Akmenės Šv. Onos bažnyčia
4 Akmenio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
5 Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
6 Alantos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
7 Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia
8 Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
9 Alionių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
10 Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
11 Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčia
12 Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia
13 Alytaus Šv. Kazimiero bažnyčia
14 Alytaus Šv. Liudviko bažnyčia
15 Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
16 Alksninės Kristaus Atsimainymo bažnyčia
17 Alovės Švč. Trejybės bažnyčia
18 Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
19 Ančiškių Šv. Jokūbo koplyčia
20 Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
21 Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
22 Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
23 Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
24 Antavilių Radziševskių koplyčia
25 Antazavės Dievo Apvaizdos bažnyčia
26 Antazavės kapinių koplyčia
27 Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
28 Arnionių koplyčia
29 Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia
30 Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčia
31 Aukštelkės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
32 Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
33 Aušros Vartai
34 Avilių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
35 Babtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
36 Bagotosios Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
37 Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia
38 Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
39 Balninkų Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
40 Baltriškių Šv. Kazimiero bažnyčia
41 Barboros koplytėlė
42 Barstyčių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
43 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
44 Barzdų Kristaus Karaliaus bažnyčia
45 Batakių Šv. Onos bažnyčia
46 Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia
47 Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
48 Be pavadinimo
49 Be pavadinimo
50 Be pavadinimo
51 Be pavadinimo
52 Be pavadinimo
53 Be pavadinimo
54 Be pavadinimo
55 Be pavadinimo
56 Be pavadinimo
57 Be pavadinimo
58 Be pavadinimo
59 Be pavadinimo
60 Be pavadinimo
61 Be pavadinimo
62 Be pavadinimo
63 Be pavadinimo
64 Be pavadinimo
65 Be pavadinimo
66 Be pavadinimo
67 Be pavadinimo
68 Be pavadinimo
69 Be pavadinimo
70 Be pavadinimo
71 Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčia
72 Bernardinų kapinių koplyčia
73 Bernotiškių koplyčia
74 Beržoro Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
75 Bezdonių Švč. Mergelės Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos, bažnyčia
76 Bijutiškio Šv. Onos bažnyčia
77 Bikiškių Kristaus Atsimainymo koplyčia
78 Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
79 Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
80 Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
81 Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčia
82 Bukantės koplyčia
83 Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus
84 Bukonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
85 Butrimonių Išganytojo bažnyčia
86 Butrimonių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
87 Būdviečio Jėzaus Nazaretiečio bažnyčia
88 Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
89 Čedasų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
90 Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia
91 Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
92 Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
93 Darsūniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
94 Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
95 Dauginių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
96 Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
97 Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia
98 Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
99 Daunorių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
100 Degučių Šv. Antano Paduviečio koplyčia
101 Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia
102 Deikiškių Šv. Elenos koplyčia
103 Didvyžių Šv. popiežiaus Leono II bažnyčia
104 Dieveniškių Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
105 Dievo Apvaizdos bažnyčia
106 Dievo Gailestingumo šventovė
107 Dilių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
108 Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčia
109 Dominikonų vienuolyno koplyčia
110 Dotnuvos g. kapinių kaplyčia
111 Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
112 Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
113 Dubičių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
114 Dubingių Šv. Jurgio bažnyčia
115 Dusetų Švč. Trejybės bažnyčia
116 Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
117 Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
118 Dūkštų Šv. Onos bažnyčia
119 Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia
120 Eišiškių Kristaus Karaliaus Žengimo į dangų bažnyčia
121 Eitminiškių koplyčia
122 Eitminiškių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
123 Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčia
124 Endriejavo Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčia
125 Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
126 Ėriškių Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia
127 Fišerio koplyčia
128 Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
129 Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
130 Gardamo Šv. Roko bažnyčia
131 Gargždelės kaimo kapinių koplyčia
132 Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
133 Garliavos Švc. Trejybės bažnyčia
134 Gasčiūnų Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčia
135 Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
136 Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
137 Gegužinės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
138 Geidžiūnų Šv. Angelų Sargų bažnyčia
139 Geležių Šv. Juozapo bažnyčia
140 Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
141 Gelvonų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
142 Gerdašių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
143 Germaniškio Šv. Marijos Magdalenos koplyčia
144 Giedraičių Šv. Baltramiejaus bažnyčia
145 Girdiškės Katalikų Bažnyčia
146 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
147 Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčia
148 Gižų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
149 Gojaus koplyčia
150 Gražiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
151 Grigiškių šv. Dvasios bažnyčia
152 Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
153 Grybėnų koplyčia
154 Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčia
155 Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
156 Grūžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
157 Gudelių Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
158 Gudžiūnų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
159 Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
160 Guronių šv. Juozapo koplyčia
161 Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčia
162 Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
163 Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
164 Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
165 Inturkės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
166 Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
167 Ivoškių Šv. Jono Nepomuko koplyčia
168 IV - Slėpinys
169 IV - Slėpinys
170 IV - Slėpinys
171 IV - Slėpinys
172 IV - Slėpinys
173 Ylakių Šv. Roko išpažinėjo koplyčia
174 Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
175 Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
176 Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia
177 Jasiuliškių Šv. Antano koplyčia
178 Jašiūnų Šv. Onos bažnyčia
179 Jiezno Šv. arkangelo Mykolo ir Jono Krikštytojo bažnyčia
180 Jokūbavo Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
181 Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
182 Jonavos Šv. apaštalo Jono bažnyčia
183 Joniškėlio Švč. Trejybės bažnyčia
184 Joniškio Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
185 Juciūnų koplyčia
186 Judrėnų kapinių Prisikėlusio Jėzaus koplyčia
187 Judrėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
188 Juodaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
189 Juodeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
190 Juodšilių bažnyčia
191 Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
192 Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčia
193 Jūžintų Šv. Arkangelo Mykolo Bažnyčia
194 Kačerginės Šv. Onos koplyčia
195 Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
196 Kaimelio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
197 Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia
198 Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra
199 Kalesninkų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
200 Kalnalio Šv. Lauryno bažnyčia
201 Kalnujų Šv. Viktoro bažnyčia
202 Kaltanėnų bažnyčia
203 Kaltinėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
204 Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
205 Kalvelių Dievo Gailestingumo bažnyčia
206 Kalvių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
207 Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia
208 Kapčiamiesčio Dievo Apvaizdos bažnyčia
209 Kapų koplytėlė
210 Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
211 Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
212 Karmėlavos šv. Onos bažnyčia
213 Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
214 Karvio Šv. Juozapo bažnyčia
215 Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčia
216 Katyčių Švč. Mergelės Marijos Globos koplyčia
217 Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia
218 Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika
219 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
220 Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
221 Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
222 Kauno Švč. M. Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčia
223 Kauno Šv. Dvasios bažnyčia
224 Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia
225 Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčia
226 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
227 Kauno Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
228 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
229 Kazitiškio Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
230 Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
231 Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia
232 Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
233 Kenos Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčia
234 Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
235 Keturnaujienos Dievo Gailestingumo koplyčia
236 Keturvalakių koplyčia
237 Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
238 Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia
239 Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia
240 Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
241 Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia
242 Kintų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
243 Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčia
244 Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios bažnyčia
245 Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčia
246 Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia
247 Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
248 Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčia
249 Klebiškio koplyčia
250 Klykolių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
251 Klovainių Švč. Trejybės bažnyčia
252 Kolainių Švč. Mergelės Marijos, Karmelio kalno karalienės bažnyčia
253 Komarų koplyčia
254 Koplyčia
255 Koplyčia
256 Koplyčia
257 Koplyčia
258 Koplytėlė
259 Krakių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
260 Kraštų koplyčia
261 Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
262 Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
263 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
264 Kretkampio šv. diakono Stepono bažnyčia
265 Kriklinių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
266 Krikštėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
267 Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia
268 Krinčino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
269 Kristaus Gelbėtojo koplyčia-mauzoliejus
270 Kryžių koplyčia
271 Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
272 Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
273 Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, bažnyčia
274 Kruopių Šv. Onos bažnyčia
275 Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia
276 Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
277 Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
278 Kulių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
279 Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
280 Kurklių Šv. Jurgio bažnyčia
281 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
282 Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
283 Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
284 Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
285 Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
286 Kvintiškių koplyčia
287 Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
288 Lamokėlių Šv. Jurgio koplyčia
289 Lančiūnavos dvaro sodybos bažnyčia
290 Lankeliškių Švč. Trejybės bažnyčia
291 Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
292 Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
293 Laukžemės Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčia
294 Lavoriškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
295 Lazdijų Šv. Onos bažnyčia
296 Leckavos Šv. Lauryno bažnyčia
297 Leipalingio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
298 Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčia
299 Lenkimų Šv. Onos bažnyčia
300 Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
301 Leščių bažnyčia
302 Lėbartų kapinių koplyčia
303 Lėno Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
304 Lieplaukės Šv. Jurgio bažnyčia
305 Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčia
306 Linkuvos kapinių koplyčia
307 Linkuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
308 Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
309 Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia
310 Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia
311 Liudvinavo Šv. Liudviko bažnyčia
312 Lyduokių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
313 Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
314 Lygumų Švč. Trejybės bažnyčia
315 Lomių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
316 Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia
317 Luokės koplyčia
318 Luokės Visų Šventųjų bažnyčia
319 Maišiagalos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
320 Marcinkonių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
321 Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo mažoji bazilika
322 Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
323 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
324 Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
325 Mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
326 Medininkų Švč. Trejybės ir Šv. Kazimiero bažnyčia
327 Mergelės Marijos neišsenkančios pagalbos Koplyčia
328 Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
329 Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
330 Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia
331 Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
332 Mieleišių Šv. Juozapo ir Švč. Teresės Kūdikėlio Jėzaus koplyčia
333 Milvydžių Šv. Martinijono koplyčia
334 Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
335 Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
336 Mosėdžio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
337 Motiejūnų koplyčia
338 Musninkų Švč. Trejybės bažnyčia
339 Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Gerojo Ganytojo koplyčia
340 Naujikų koplyčia
341 Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo bažnyčia
342 Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
343 Naujosios Vilnios Šv. Kazimiero bažnyčia
344 Naujųjų Kietaviškių Švč. Trejybės bažnyčia
345 Nedzingės Švč. Trejybės bažnyčia
346 Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
347 Nemakščių Bažnyčia
348 Nemenčinės kapinių koplyčia
349 Nemenčinės Parčevskių koplyčia
350 Nemenčinės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
351 Nemėžio Šv. Rapolo Kalinausko bažnyčia
352 Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
353 Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
354 Nerimdaičių Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
355 Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
356 Niurkonių Šv. Aloyzo koplyčia
357 Norviliškių Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
358 Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
359 Obelių Šv. Onos bažnyčia
360 Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
361 Onuškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
362 Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčia
363 Pabarės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
364 Paberžės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
365 Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
366 Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia
367 Pabradės Švč. Mergelės Marijos Šeimų karalienės bažnyčia
368 Pagėgių kapinių koplyčia
369 Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia
370 Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
371 Paįstrio Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
372 Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
373 Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia
374 Pajūrio Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia
375 Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia
376 Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia
377 Pakražančio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
378 Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
379 Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
380 Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
381 Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
382 Palendrių Aušros Vartų Marijos bažnyčia
383 Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
384 Palėvenės Šv. Domininko bažnyčia
385 Paliepių Šv. Kryžiaus bažnyčia
386 Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
387 Palūšės Šv. Juozapo bažnyčia
388 Panemunėlio Šv. Juozapo Globos bažnyčia
389 Panemunės Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčia
390 Panemunio Švč. Trejybės bažnyčia
391 Panerių kapinių koplyčia
392 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
393 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
394 Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčia
395 Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčia
396 Panoterių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
397 Paparčių Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
398 Papilės Šv. Juozapo bažnyčia
399 Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
400 Paringio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
401 Parudaminio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
402 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
403 Pašaltuonio Katalikų Bažnyčia
404 Pašilės šv. Barboros bažnyčia
405 Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia
406 Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia
407 Pašvitinio Švč. Trejybės bažnyčia
408 Pavilnio Kristaus Karaliaus ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
409 Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčia
410 Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
411 Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
412 Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
413 Pievėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
414 Pikelių Švč. Trejybės bažnyčia
415 Pilnų namų bendruomenė
416 Pilviškių Švč. Trejybės bažnyčia
417 Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
418 Plikių Šv. Šeimos-Jėzaus, Marijos ir Juozapo bažnyčia
419 Plokščių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
420 Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
421 Porijų Šv. Augustino koplyčia
422 Pošupių kaimo kapinių koplyčia
423 Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
424 Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia
425 Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
426 Punios Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
427 Pusnės Šv. Juozapo Globos bažnyčia
428 Pušaloto Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
429 Pūškų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, bažnyčia
430 Račkiškės koplyčia
431 Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
432 Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
433 Raseinių kapinių koplyčia
434 Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia
435 Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
436 Raubiškių Kryžius
437 Raubonių koplyčia
438 Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
439 Raudondvario Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
440 Raudonės Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
441 Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
442 Riešės Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčia
443 Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
444 Rykantų Švč. Trejybės bažnyčia
445 Ryliškių Šv. Monikos bažnyčia
446 Rodų koplyčia
447 Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
448 Rokiškio Šv. Juozapo koplyčia
449 Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
450 Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčia
451 Rudiškių Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
452 Rudnios Švč. Mergelės Marijos, Nuolatinės Globėjos, bažnyčia
453 Rukainių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
454 Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
455 Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
456 Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčia
457 Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
458 Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
459 Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
460 Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
461 Saločių Šv. Juozapo bažnyčia
462 Salų Šv. Kryžiaus bažnyčia
463 Sangrūdos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčia
464 Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčia
465 Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
466 Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia
467 Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
468 Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
469 Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia
470 Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia
471 Senoji Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia
472 Senoji Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
473 Senoji Sasnavos bažnyčia
474 Senoji švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės bažnyčia
475 Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
476 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčia
477 Septynios viltys
478 Seredžiaus Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
479 Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
480 Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
481 Sintautų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
482 Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia
483 Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia
484 Skardupių Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos, bažnyčia
485 Skarulių Šv. Onos bažnyčia
486 Skiemonių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
487 Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčia
488 Skrebiškių koplyčia
489 Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
490 Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia
491 Skudutiškio koplyčia
492 Skudutiškio Švč. Trejybės bažnyčia
493 Skurbutėnų koplyčia
494 Smalvų Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia
495 Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
496 Smilgių Šv. Jurgio bažnyčia
497 Sodelių Šv. Dvasios koplyčia
498 Sorų koplyčia
499 Spraudžio Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčia
500 Stakių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
501 Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia
502 Stirnių Šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo bažnyčia
503 Stračnių Šv. Povilo koplyčia
504 Stulgių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
505 Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčia
506 Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
507 Subartonių kapinių koplyčia
508 Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
509 Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
510 Suginčių Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
511 Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
512 Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
513 Sužionių Šv. Felikso Valua bažnyčia
514 Svėdasų kapinių koplyčia
515 Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
516 Šačių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
517 Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
518 Šakynos koplyčia
519 Šakynos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
520 Šalčininkėlių Šv. Jurgio bažnyčia
521 Šalčininkų Šv. apaštalo Petro bažnyčia
522 Šateikių Šv. evangelisto Morkaus bažnyčia
523 Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčia
524 Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčios pastatų komplekso Švč. Trejybės bažnyčia
525 Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
526 Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia
527 Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčia
528 Šėtos koplyčia
529 Šėtos Švenčiausios Trejybės Bažnyčia
530 Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
531 Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia
532 Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
533 Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
534 Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia
535 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
536 Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
537 Šilėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
538 Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčia
539 Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika
540 Šilų Šv. Jėzaus Vardo bažnyčia
541 Šimkaičių Bažnyčia
542 Širvintų koplyčia
543 Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
544 Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
545 Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčia
546 Šukionių Šv. Mato koplyčia
547 Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
548 Šv. Antano koplyčia
549 Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
550 Šv. Antano Paduviečio koplyčia
551 Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
552 Šv. apaštalo Jono parapijos koplyčia
553 Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
554 Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia
555 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
556 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
557 Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia ir Dominikonų vienuolynas
558 Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia
559 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
560 Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
561 Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
562 Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo koplyčia
563 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
564 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
565 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
566 Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos, bažnyčia
567 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
568 Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
569 Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčia
570 Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčia
571 Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčia
572 Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės bažnyčia
573 Šv. diakono Stepono bažnyčia
574 Švedriškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
575 Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
576 Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia
577 Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia
578 Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčia
579 Šventosios Dvasios bažnyčia
580 Šventosios Švč. Mergelės Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčia
581 Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
582 Šv. Jono Bosko bažnyčia
583 Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
584 Šv. Jono Pauliaus II bažnyčia
585 Šv. Jonų bažnyčia
586 Šv. Juozapo bažnyčia
587 Šv. Juozapo bažnyčia
588 Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia
589 Šv. Jurgio bažnyčia
590 Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia
591 Šv. Kazimiero bažnyčia
592 Šv. Kazimiero koplyčia
593 Šv. Kotrynos bažnyčia
594 Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
595 Šv. Kryžiaus bažnyčia
596 Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
597 Šv. Lauryno bažnyčia
598 Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
599 Šv. Mikalojaus bažnyčia
600 Šv. Onos bažnyčia
601 Šv. Petro ir Povilo bažnyčia
602 Šv. Stepono bažnyčia
603 Šv. Teresės bažnyčia
604 šv. Trejybės bažnyčia
605 Tabariškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
606 Tauragės Švč. Trejybės bažnyčia
607 Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
608 Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
609 Tenenių Šv. Barboros bažnyčia
610 Tirkšlių Kristaus Karaliaus bažnyčia
611 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
612 Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
613 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
614 Trakų Vokės koplyčia
615 Traupio Šv. Onos bažnyčia
616 Tremtinių koplyčia
617 Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia
618 Truskavos Šventosios Dvasios bažnyčia
619 Turgelių kapinių koplyčia
620 Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia
621 Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčia
622 Tverų kapinių koplyčia
623 Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
624 Ubiškės Šv. Angelų Sargų bažnyčia
625 Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
626 Ukmergės kapinių koplyčia
627 Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčia
628 Ukrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
629 Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
630 Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
631 Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčia
632 Usėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų koplyčia
633 Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčia
634 Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia
635 Utenos Šv. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės koplyčia
636 Užpalių Švč. Trejybės bažnyčia
637 Užuguosčio Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
638 Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
639 Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
640 Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažnyčia
641 Vadaktų Šv. Agotos bažnyčia
642 Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies parapija
643 Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčia
644 Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia
645 Vaiguvos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių komplekso Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
646 Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
647 Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia
648 Vajasiškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
649 Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
650 Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia
651 Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
652 Varlaukio Švč. Trejybės bažnyčia
653 Varnių Šv. Aleksandro bažnyčia
654 Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
655 Varputėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
656 Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia
657 Vaškų Šv. Juozapo bažnyčia
658 Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia
659 Veiverių Šv. Liudviko bažnyčia
660 Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
661 Veliuonos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
662 Velžio Švč. Jėzaus Širdies koplyčia
663 Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčia
664 Vidiškių koplyčia
665 Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
666 Vidiškių Švč. Trejybės bažnyčia
667 Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
668 Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia
669 Viekšnalių Švč. Mergelės Marijos Globos bažnyčia
670 Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
671 Viešintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
672 Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčia
673 Vievio Šv. Onos bažnyčia
674 Vilijampolės bažnyčia
675 Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedra
676 Vilkaviškio Šv. Kryžiaus bažnyčia
677 Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčia
678 Vilkyškių Šv. Onos bažnyčia
679 Vilniaus Išganytojo bažnyčia
680 Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
681 Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia
682 Vilniaus Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
683 Vilniaus Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia
684 Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
685 Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia
686 Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčia
687 Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia
688 Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčia
689 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
690 Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
691 Vilniaus Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčia
692 Visų Šventųjų bažnyčia
693 Višakio Rūdos Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia
694 Vištyčio Švč. Trejybės bažnyčia
695 Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
696 Vosiliškio Šv. Juozapo bažnyčia
697 Vosiūnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
698 Zabielų memorialinė koplyčia
699 Zapyškio Senoji Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
700 Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
701 Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia
702 Žagarės II-oji Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
703 Žagarės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
704 Žaiginio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
705 Žalpių Šv. Benedikto bažnyčia
706 Žaslių Šv. Jurgio bažnyčia
707 Žeimelio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
708 Žeimių Šv. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
709 Želvos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia
710 Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika
711 Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
712 Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčia
713 Žemosios Panemunės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
714 Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
715 Židikų Šv. Onos koplyčia
716 Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
717 Žiobiškio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
718 Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
719 Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia