Grįžti...

Kiti istoriniai taškai

Nr.Pavadinimas
1 19 amž. Dujų fabriko dujų saugyklos
2 1 sandėlys
3 Aiseto tiltas/keltas
4 Akmens a. gyvenvietė
5 Alytaus tvirtovės forto liekanos
6 Alkakalnis
7 Alkakalnis
8 Alkakalnis
9 Alkos alkakalnis
10 Alkos kalnas
11 Antakalnio bunkeriai
12 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
13 Antro pasaulinio karo baterija
14 Apleistas bunkeris
15 Apleisti sovietų karių barakai
16 Arklidės liekanos
17 Artezinis šulinys
18 Aukštadvario vienuolynas
19 Aukštutinė pilis
20 Avilčių akmuo su „Žmogaus pėdomis“
21 Baltadvario piliavietė
22 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griūvėsiai
23 Bedančių raketinė bazė
24 Be pavadinimo
25 Be pavadinimo
26 Be pavadinimo
27 Be pavadinimo
28 Be pavadinimo
29 Be pavadinimo
30 Biržų Radvilų pilis
31 Bradeliškių vandens malūno griuvėsiai
32 Bružo alkakalnis
33 Bunkeris
34 Bunkeris – vadavietė
35 Buvęs geležinkelio tiltas per Varėnę
36 Buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas
37 Buvusi ryšių bazė
38 Čedasų dvaras
39 Darinės bunkeris
40 Domeikavos fortas (S662)
41 Dominikonų vienuolynas
42 Dominikonų vienuolyno vartai
43 Dotnuvos vienuolynas
44 Dvaro rūmų liekanos
45 Elena Kondratavičienė
46 Evangelikų kapinės
47 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
48 Gedimino pilis
49 Gedimino pilis
50 Geležinkelio (Palemono) fortas
51 Griuvėsiai
52 Guronių alkakalnis
53 I Fortas
54 II Fortas
55 III Fortas
56 IV Fortas
57 IX Fortas
58 Jano Frydricho Niškovskio koplyčia-mauzoliejus
59 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
60 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
61 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
62 Kalnas vad. Koplyčkalniu
63 Kalno Grikštų senovės gyvenvietė
64 Kalnujų bažnyčios griuvėsiai
65 Karmėlavos raketinė bazė
66 Kauno pilis
67 Kauno tvirtovės blindažas (S684)
68 Kernavės senoji bažnyčia
69 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
70 Kukuliškių (Karklės) baterija
71 Kuodžių alkakalnis
72 Kvetkų mokyklos pastatas
73 Lamokėlių alkakalnis
74 Liaukiškių alkakalnis
75 Linkuvos karmelitų vienuolynas
76 Liškiavos Alkakalnis
77 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
78 Margių bunkeris prie šermukšnių takelio
79 Marimonto vandens malūno liekanos
80 Mauzoliejus
81 Medininkų pilis
82 Mekių malūno griuvėsiai
83 Mergiškių alkakalnis
84 Mičiūnų alkakalnis
85 Mikytų alkakalnis
86 Molėtūno vandens malūnas
87 Molotovo linijos bunkerio vieta. Nepradėtas statyti stebėjimo postas.
88 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris
89 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
90 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
91 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
92 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
93 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
94 Norviliškių pilis
95 Obelių šilo mūšio vieta
96 Oficinos liekanos
97 Pabiržės senovės gyvenvietė
98 Pabūklo platforma
99 Pabūklo platforma „Hirschwiese“
100 Paežerių alkakalnis
101 Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
102 Palėvenės dominikonų vienuolynas
103 Panemunės Pilis
104 Paparčių kolumbariumas
105 Paparčių vienuolynas
106 Paskendusios lėktuvo nuolaužos
107 Patrankų liejyklos liekanos
108 Pavandenės alkakalnis - Sklepkalnis
109 Pažaislio vienuolynas
110 Pietinis pilies bokštas
111 R-12 atominių raketų bazė
112 Raudondvario dvaras
113 Raudonės pilis
114 Rytinė pabūklo platforma Fla 24a
115 Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvė
116 Rūmų liekanos
117 Sakelių kolumbariumas Sklepkalnyje
118 Sandėlių kompleksas
119 Saulės mūšio vieta
120 Senoji Kauno miesto siena
121 Senoji Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
122 Senojo geležinkelio platformos likučiai
123 Senojo Peterso tilto liekanos
124 Senosios bažnyčios pamatai
125 Senosios Kryžių koplyčios vieta
126 Seno tilto liekanos
127 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
128 Siručių šeimos antkapis
129 Skrebiškių alkakalnis
130 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
131 Šačių alkakalnis
132 Šaudmenų saugykla Fla 2
133 Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė
134 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
135 Šv. Jono teologo vienuolynas
136 Šv. Jonų bažnyčia
137 Šv. Onos bažnyčia
138 Tauragės pilis
139 Tautodailininko, skulptoriaus, knygnešio Augustino Potockio-Norkaus kapas
140 Tilto atramų liekanos
141 Tilto atramų liekanos
142 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
143 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
144 Trakų pusiasalio pilis
145 Trakų salos pilis
146 Troškūnų vienuolynas
147 Tu2
148 Vaineželio naujojo dvaro vieta
149 Vaišvydavos blindažas
150 Valdovų rūmai
151 Varėnos sinagoga
152 Varpinės bokštas
153 V Fortas
154 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
155 VI fortas
156 VII fortas
157 VIII Fortas
158 Vilkų alkakalnis
159 Vilniaus aukštutinė pilis
160 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
161 Vilniaus benediktinių vienuolynas
162 Vilniaus dominikonų vienuolynas
163 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
164 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas
165 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
166 Vydūno kapas
167 Watermill ruins
168 XIX a. pilies instaliacija
169 Žalpių alkakalnis