Grįžti...

Kiti istoriniai taškai

Nr.Pavadinimas
1 19 amž. Dujų fabriko dujų saugyklos
2 1 sandėlys
3 Administracinių pastatų komplekso administracinis pastatas
4 Administracinių pastatų komplekso daboklės pastatas
5 Administracinių pastatų komplekso ūkinis pastatas
6 Akmens a. gyvenvietė
7 Alytaus tvirtovės forto liekanos
8 Alkakalnis
9 Alkakalnis
10 Alkakalnis
11 Alkos alkakalnis
12 Alkos kalnas
13 Antakalnio bunkeriai
14 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
15 Antro pasaulinio karo baterija
16 Apleistas bunkeris
17 Apleisti sovietų karių barakai
18 Aukštadvario vienuolynas
19 Aukštutinė pilis
20 Avilčių akmuo su „Žmogaus pėdomis“
21 Baltadvario piliavietė
22 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griūvėsiai
23 Bedančių raketinė bazė
24 Be pavadinimo
25 Be pavadinimo
26 Be pavadinimo
27 Biržų Radvilų pilis
28 Bradeliškių vandens malūno griuvėsiai
29 Bružo alkakalnis
30 Bunkeris
31 Bunkeris – vadavietė
32 Buvęs geležinkelio tiltas per Varėnę
33 Buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas
34 Buvusi ryšių bazė
35 Čedasų dvaras
36 Darinės bunkeris
37 Domeikavos fortas (S662)
38 Dotnuvos vienuolynas
39 Dvaro rūmų liekanos
40 Elena Kondratavičienė
41 Evangelikų kapinės
42 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
43 Gedimino pilis
44 Gedimino pilis
45 Geležinkelio (Palemono) fortas
46 Griuvėsiai
47 I Fortas
48 II Fortas
49 III Fortas
50 IV Fortas
51 IX Fortas
52 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
53 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
54 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
55 Kalnas vad. Koplyčkalniu
56 Kalno Grikštų senovės gyvenvietė
57 Kalnujų bažnyčios griuvėsiai
58 Karmėlavos raketinė bazė
59 Kauno pilis
60 Kauno tvirtovės blindažas (S684)
61 Kernavės senoji bažnyčia
62 Koplyčia
63 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
64 Kukuliškių (Karklės) baterija
65 Kuodžių alkakalnis
66 Kvetkų mokyklos pastatas
67 Lamokėlių alkakalnis
68 Liaukiškių alkakalnis
69 Linkuvos karmelitų vienuolynas
70 Liškiavos Alkakalnis
71 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
72 Margių bunkeris prie šermukšnių takelio
73 Medininkų pilis
74 Mekių malūno griuvėsiai
75 Mergiškių alkakalnis
76 Mičiūnų alkakalnis
77 Mikytų alkakalnis
78 Molėtūno vandens malūnas
79 Molotovo linijos bunkerio vieta. Nepradėtas statyti stebėjimo postas.
80 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris
81 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
82 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
83 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
84 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
85 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
86 Norviliškių pilis
87 Obelių šilo mūšio vieta
88 Pabūklo platforma
89 Pabūklo platforma „Hirschwiese“
90 Paežerių alkakalnis
91 Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
92 Palėvenės dominikonų vienuolynas
93 Panemunės Pilis
94 Paparčių vienuolynas
95 Patrankų liejyklos liekanos
96 Pažaislio vienuolynas
97 Pietinis pilies bokštas
98 R-12 atominių raketų bazė
99 Raudondvario dvaras
100 Raudonės pilis
101 Rytinė pabūklo platforma Fla 24a
102 Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvė
103 Sakelių mauzoliejus Sklepkalnyje
104 Sandėlių kompleksas
105 Saulės mūšio vieta
106 Senoji Kauno miesto siena
107 Senoji Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
108 Senojo geležinkelio platformos likučiai
109 Senojo Peterso tilto liekanos
110 Senosios bažnyčios pamatai
111 Senosios Kryžių koplyčios vieta
112 Seno tilto liekanos
113 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
114 Skrebiškių alkakalnis
115 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
116 Šačių alkakalnis
117 Šaudmenų saugykla Fla 2
118 Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė
119 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
120 Šv. Jono teologo vienuolynas
121 Šv. Jonų bažnyčia
122 Šv. Onos bažnyčia
123 Tauragės pilis
124 Tautodailininko, skulptoriaus, knygnešio Augustino Potockio-Norkaus kapas
125 Tilto atramų liekanos
126 Tilto atramų liekanos
127 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
128 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
129 Trakų pusiasalio pilis
130 Trakų salos pilis
131 Troškūnų vienuolynas
132 Vaineželio naujojo dvaro vieta
133 Vaišvydavos blindažas
134 Valdovų rūmai
135 Varpinės bokštas
136 V Fortas
137 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
138 VI fortas
139 VII fortas
140 VIII Fortas
141 Vilkų alkakalnis
142 Vilniaus aukštutinė pilis
143 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
144 Vilniaus benediktinių vienuolynas
145 Vilniaus dominikonų vienuolynas
146 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
147 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas
148 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
149 Vydūno kapas
150 Watermill ruins
151 XIX a. pilies instaliacija
152 Žalpių alkakalnis