Grįžti...

Kiti istoriniai taškai

Nr.Pavadinimas
1 19 amž. Dujų fabriko dujų saugyklos
2 1 sandėlys
3 Akmens a. gyvenvietė
4 Alytaus tvirtovės forto liekanos
5 Alkakalnis
6 Alkakalnis
7 Alkakalnis
8 Alkos alkakalnis
9 Alkos kalnas
10 Antakalnio bunkeriai
11 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
12 Antro pasaulinio karo baterija
13 Apleistas bunkeris
14 Apleisti sovietų karių barakai
15 Aukštadvario vienuolynas
16 Aukštutinė pilis
17 Avilčių akmuo su „Žmogaus pėdomis“
18 Baltadvario piliavietė
19 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griūvėsiai
20 Bedančių raketinė bazė
21 Be pavadinimo
22 Be pavadinimo
23 Be pavadinimo
24 Biržų Radvilų pilis
25 Bradeliškių vandens malūno griuvėsiai
26 Bružo alkakalnis
27 Bunkeris
28 Bunkeris – vadavietė
29 Buvęs geležinkelio tiltas per Varėnę
30 Buvusi ryšių bazė
31 Čedasų dvaras
32 Darinės bunkeris
33 Domeikavos fortas (S662)
34 Dotnuvos vienuolynas
35 Dvaro rūmų liekanos
36 Elena Kondratavičienė
37 Evangelikų kapinės
38 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
39 Gedimino pilis
40 Gedimino pilis
41 Geležinkelio (Palemono) fortas
42 Griuvėsiai
43 I Fortas
44 II Fortas
45 III Fortas
46 IV Fortas
47 IX Fortas
48 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
49 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
50 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
51 Kalnas vad. Koplyčkalniu
52 Kalno Grikštų senovės gyvenvietė
53 Kalnujų bažnyčios griuvėsiai
54 Karmėlavos raketinė bazė
55 Kauno pilis
56 Kauno tvirtovės blindažas (S684)
57 Kernavės senoji bažnyčia
58 Koplyčia
59 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
60 Kukuliškių (Karklės) baterija
61 Kuodžių alkakalnis
62 Kvetkų mokyklos pastatas
63 Lamokėlių alkakalnis
64 Liaukiškių alkakalnis
65 Linkuvos karmelitų vienuolynas
66 Liškiavos Alkakalnis
67 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
68 Margių prie šermukšnių takelio
69 Medininkų pilis
70 Mekių malūno griuvėsiai
71 Mergiškių alkakalnis
72 Mičiūnų alkakalnis
73 Mikytų alkakalnis
74 Molėtūno vandens malūnas
75 Molotovo linijos bunkerio vieta. Nepradėtas statyti stebėjimo postas.
76 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris
77 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
78 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
79 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
80 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
81 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
82 Norviliškių pilis
83 Obelių šilo mūšio vieta
84 Pabūklo platforma
85 Pabūklo platforma „Hirschwiese“
86 Paežerių alkakalnis
87 Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
88 Palėvenės dominikonų vienuolynas
89 Panemunės Pilis
90 Paparčių vienuolynas
91 Patrankų liejyklos liekanos
92 Pažaislio vienuolynas
93 Pietinis pilies bokštas
94 R-12 atominių raketų bazė
95 Raudondvario dvaras
96 Raudonės pilis
97 Rytinė pabūklo platforma Fla 24a
98 Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvė
99 Sakelių mauzoliejus Sklepkalnyje
100 Sandėlių kompleksas
101 Saulės mūšio vieta
102 Senoji Kauno miesto siena
103 Senoji Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
104 Senojo geležinkelio platformos likučiai
105 Senosios bažnyčios pamatai
106 Senosios Kryžių koplyčios vieta
107 Seno tilto liekanos
108 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
109 Skapiškio bažnyčios varpinė
110 Skrebiškių alkakalnis
111 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
112 Šačių alkakalnis
113 Šaudmenų saugykla Fla 2
114 Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė
115 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
116 Šv. Jono teologo vienuolynas
117 Šv. Jonų bažnyčia
118 Šv. Onos bažnyčia
119 Tauragės pilis
120 Tilto atramų liekanos
121 Tilto atramų liekanos
122 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
123 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
124 Trakų pusiasalio pilis
125 Trakų salos pilis
126 Troškūnų vienuolynas
127 Vaineželio naujojo dvaro vieta
128 Vaišvydavos blindažas
129 Valdovų rūmai
130 Varpinės bokštas
131 V Fortas
132 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
133 VI fortas
134 VII fortas
135 VIII Fortas
136 Vilkų alkakalnis
137 Vilniaus aukštutinė pilis
138 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
139 Vilniaus benediktinių vienuolynas
140 Vilniaus dominikonų vienuolynas
141 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
142 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas
143 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
144 Vydūno kapas
145 Watermill ruins
146 XIX a. pilies instaliacija
147 Žalpių alkakalnis
148 Žuvies restoranas