Grįžti...

Kiti istoriniai taškai

Nr.Pavadinimas
1 19 amž. Dujų fabriko dujų saugyklos
2 1 sandėlys
3 Adolfo Jucio namas
4 Aiseto tiltas/keltas
5 Akmens a. gyvenvietė
6 Akmens a. gyvenvietė I
7 Akmens a. gyvenvietė II
8 Alytaus sinagoga
9 Alytaus tvirtovės forto liekanos
10 Alkakalnis
11 Alkakalnis
12 Alkakalnis
13 Alkos alkakalnis
14 Alkos kalnas
15 Antakalnio bunkeriai
16 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
17 Antro pasaulinio karo baterija
18 Antros Bubių dvaro sodybos rūsys
19 Apleistas bunkeris
20 Apleisti sovietų karių barakai
21 Arklidės liekanos
22 Arnionių dvaro sodybos kumetyno liekanos
23 Arnionių dvaro sodybos oranžerijos liekanos
24 Arnionių dvaro sodybos parko statinys
25 Artezinis šulinys
26 Aukštadvario vienuolynas
27 Aukštutinė pilis
28 Avilčių akmuo su „Žmogaus pėdomis“
29 Baltadvario piliavietė
30 Bandužių kapinynas
31 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griūvėsiai
32 Bečių dvaro kamino liekanos
33 Bečių dvaro ledainės liekanos
34 Bedančių raketinė bazė
35 Be pavadinimo
36 Be pavadinimo
37 Be pavadinimo
38 Be pavadinimo
39 Be pavadinimo
40 Be pavadinimo
41 Be pavadinimo
42 Bieliškių, Šakimo senovės gyvenvietė
43 Biržų Radvilų pilis
44 Bradeliškių vandens malūno griuvėsiai
45 Bružo alkakalnis
46 Bunkeris
47 Bunkeris – vadavietė
48 Burvelių alkakalnis
49 Buvęs geležinkelio tiltas per Varėnę
50 Buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas
51 Buvusi ryšių bazė
52 Čedasų dvaras
53 Darinės bunkeris
54 Digrių koplyčia
55 Domeikavos fortas (S662)
56 Dominikonų vienuolynas
57 Dominikonų vienuolyno vartai
58 Dotnuvos vienuolynas
59 Dvaro rūmų liekanos
60 Elena Kondratavičienė
61 Evangelikų kapinės
62 Evangelikų reformatų bažnyčios liekanos
63 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
64 Garvežys
65 Gedimino pilis
66 Geležinkelio (Palemono) fortas
67 Griuvėsiai
68 Guronių alkakalnis
69 I Fortas
70 II Fortas
71 III Fortas
72 IV Fortas
73 IX Fortas
74 Įtvirtinimai
75 Jano Frydricho Niškovskio koplyčia-mauzoliejus
76 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
77 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
78 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
79 Joniškės kapinynas
80 Kalno Grikštų senovės gyvenvietė
81 Kalnujų bažnyčios griuvėsiai
82 Kauno pilis
83 Kauno tvirtovės blindažas (S684)
84 Kernavės senoji bažnyčia
85 Kėdainių minaretas
86 Kimbariškių akmens amžiaus gyvenvietė
87 Klaipėdos pilis
88 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
89 Kukuliškių (Karklės) baterija
90 Kuodžių alkakalnis
91 Kvetkų mokyklos pastatas
92 Lamokėlių alkakalnis
93 Leonovos Oginskos kapas
94 Liaukiškių alkakalnis
95 Lietuvos karių kapai
96 Linkuvos karmelitų vienuolynas
97 Liškiavos Alkakalnis
98 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
99 Margių bunkeris prie šermukšnių takelio
100 Marimonto vandens malūno liekanos
101 Mauzoliejus
102 Medininkų pilis
103 Mekių malūno griuvėsiai
104 Mergiškių alkakalnis
105 Mičiūnų alkakalnis
106 Mikytų alkakalnis
107 Molėtūno vandens malūnas
108 Molotovo linijos bunkerio vieta. Nepradėtas statyti stebėjimo postas.
109 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris
110 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
111 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
112 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
113 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
114 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
115 Norviliškių pilis
116 Obelių šilo mūšio vieta
117 Oficinos liekanos
118 Pabartupių plokštinis kapinynas
119 Pabiržės senovės gyvenvietė
120 Pabūklo platforma
121 Pabūklo platforma „Hirschwiese“
122 Paežerių alkakalnis
123 Palėvenės dominikonų vienuolynas
124 Panemunės pilis
125 Paparčių kolumbariumas
126 Paskendusios lėktuvo nuolaužos
127 Patrankų liejyklos liekanos
128 Pavandenės alkakalnis - Sklepkalnis
129 Pažaislio vienuolynas
130 Pienionių dvaro sodybos rūmų rūsys
131 Pietinis pilies bokštas
132 Plieninis tralbotas (laivas)
133 R-12 atominių raketų bazė
134 Raudondvario dvaras
135 Raudonės pilis
136 Rytinė pabūklo platforma Fla 24a
137 Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvė
138 Rūgių koplyčia
139 Rūmų liekanos
140 Sakelių kolumbariumas Sklepkalnyje
141 Sandėlių kompleksas
142 Saulės mūšio vieta
143 Senoji Kauno miesto siena
144 Senoji Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
145 Senojo geležinkelio platformos likučiai
146 Senojo Peterso tilto liekanos
147 Senosios bažnyčios pamatai
148 Senosios Kryžių koplyčios vieta
149 Seno tilto liekanos
150 Senųjų Trakų senovės gyvenvietė
151 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
152 Siaurukas
153 Siručių šeimos antkapis
154 Skrebiškių alkakalnis
155 Standartinės geležinkelio pralaidos griuvėsiai
156 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
157 Šačių alkakalnis
158 Šateikių dvaro sodybos kluono liekanos
159 Šateikių dvaro sodybos tvoros fragmentai
160 Šaudmenų saugykla Fla 2
161 Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė
162 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
163 Šumsko dvaro ledainė
164 Šumsko dvaro tvoros liekanos
165 Švenčionių apskrities žydų žudynių vieta ir kapas
166 Švėkšnos dvaro sodybos ledainės liekanos
167 Šv. Jono teologo vienuolynas
168 Šv. Jonų bažnyčia
169 Šv. Onos bažnyčia
170 Tauragės pilis
171 Tautodailininko, skulptoriaus, knygnešio Augustino Potockio-Norkaus kapas
172 Tilto atramų liekanos
173 Tilto atramų liekanos
174 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
175 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
176 Trakų pusiasalio pilis
177 Trakų salos pilis
178 Traukinys
179 Troškūnų vienuolynas
180 Tu2
181 Tvoros fragmentai su vartais
182 Tvoros liekanos
183 Umiastovskių rūmai
184 Vaineželio naujojo dvaro vieta
185 Vaišvydavos blindažas
186 Valdovų rūmai
187 Valkininkų vienuolyno vieta
188 Varėnos sinagoga
189 Varpinės bokštas
190 V Fortas
191 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
192 VI Fortas
193 VII Fortas
194 VIII Fortas
195 Vilkų alkakalnis
196 Vilniaus aukštutinė pilis
197 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
198 Vilniaus benediktinių vienuolynas
199 Vilniaus dominikonų vienuolynas
200 Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčia
201 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
202 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas
203 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
204 Vydūno kapas
205 V. Michnevičiaus kapas
206 Watermill ruins
207 XIX a. pilies instaliacija
208 Žalpių alkakalnis
209 Žvejybos traleris „Dubingiai“ (laivas)
210 Žvejybos traleris MŽT-90 (laivas)