Grįžti...

Kiti istoriniai taškai

Nr.Pavadinimas
1 19 amž. Dujų fabriko dujų saugyklos
2 1 sandėlys
3 Akmens a. gyvenvietė
4 Alytaus tvirtovės forto liekanos
5 Alkakalnis
6 Alkakalnis
7 Alkakalnis
8 Alkos alkakalnis
9 Alkos kalnas
10 Antakalnio bunkeriai
11 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
12 Antro pasaulinio karo baterija
13 Apleistas bunkeris
14 Apleisti sovietų karių barakai
15 Aukštadvario vienuolynas
16 Aukštutinė pilis
17 Avilčių akmuo su „Žmogaus pėdomis“
18 Baltadvario piliavietė
19 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griūvėsiai
20 Bedančių raketinė bazė
21 Be pavadinimo
22 Be pavadinimo
23 Be pavadinimo
24 Biržų Radvilų pilis
25 Bradeliškių vandens malūno griuvėsiai
26 Bružo alkakalnis
27 Bunkeris
28 Bunkeris – vadavietė
29 Buvęs geležinkelio tiltas per Varėnę
30 Buvusi ryšių bazė
31 Čedasų dvaras
32 Darinės bunkeris
33 Domeikavos fortas (S662)
34 Dotnuvos vienuolynas
35 Dvaro rūmų liekanos
36 Elena Kondratavičienė
37 Evangelikų kapinės
38 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
39 Gedimino pilis
40 Gedimino pilis
41 Geležinkelio (Palemono) fortas
42 Griuvėsiai
43 I Fortas
44 II Fortas
45 III Fortas
46 IV Fortas
47 IX Fortas
48 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
49 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
50 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
51 Kalnas vad. Koplyčkalniu
52 Kalno Grikštų senovės gyvenvietė
53 Kalnujų bažnyčios griuvėsiai
54 Karmėlavos raketinė bazė
55 Kauno pilis
56 Kauno tvirtovės blindažas (S684)
57 Kernavės senoji bažnyčia
58 Koplyčia
59 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
60 Krikonių buv. dvaro sodybos fragmentai
61 Kukuliškių (Karklės) baterija
62 Kuodžių alkakalnis
63 Kvetkų mokyklos pastatas
64 Lamokėlių alkakalnis
65 Liaukiškių alkakalnis
66 Linkuvos karmelitų vienuolynas
67 Liškiavos Alkakalnis
68 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
69 Margių prie šermukšnių takelio
70 Medininkų pilis
71 Mekių malūno griuvėsiai
72 Mergiškių alkakalnis
73 Mičiūnų alkakalnis
74 Mikytų alkakalnis
75 Molėtūno vandens malūnas
76 Molotovo linijos bunkerio vieta. Nepradėtas statyti stebėjimo postas.
77 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris
78 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
79 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
80 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
81 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
82 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
83 Norviliškių pilis
84 Obelių šilo mūšio vieta
85 Pabūklo platforma
86 Pabūklo platforma „Hirschwiese“
87 Paežerių alkakalnis
88 Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
89 Palėvenės dominikonų vienuolynas
90 Panemunės Pilis
91 Paparčių vienuolynas
92 Patrankų liejyklos liekanos
93 Pažaislio vienuolynas
94 Pietinis pilies bokštas
95 R-12 atominių raketų bazė
96 Raudondvario dvaras
97 Raudonės pilis
98 Rytinė pabūklo platforma Fla 24a
99 Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvė
100 Sakelių mauzoliejus Sklepkalnyje
101 Sandėlių kompleksas
102 Saulės mūšio vieta
103 Senoji Kauno miesto siena
104 Senoji Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
105 Senojo geležinkelio platformos likučiai
106 Senosios bažnyčios pamatai
107 Senosios Kryžių koplyčios vieta
108 Seno tilto liekanos
109 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
110 Skapiškio bažnyčios varpinė
111 Skrebiškių alkakalnis
112 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
113 Šačių alkakalnis
114 Šaudmenų saugykla Fla 2
115 Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė
116 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
117 Šv. Jono teologo vienuolynas
118 Šv. Jonų bažnyčia
119 Šv. Onos bažnyčia
120 Tauragės pilis
121 Tilto atramų liekanos
122 Tilto atramų liekanos
123 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
124 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
125 Trakų pusiasalio pilis
126 Trakų salos pilis
127 Troškūnų vienuolynas
128 Vaineželio naujojo dvaro vieta
129 Vaišvydavos blindažas
130 Valdovų rūmai
131 Varpinės bokštas
132 V Fortas
133 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
134 VI fortas
135 VII fortas
136 VIII Fortas
137 Vilkų alkakalnis
138 Vilniaus aukštutinė pilis
139 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
140 Vilniaus benediktinių vienuolynas
141 Vilniaus dominikonų vienuolynas
142 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
143 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas
144 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
145 Vydūno kapas
146 Watermill ruins
147 XIX a. pilies instaliacija
148 Žalpių alkakalnis
149 Žuvies restoranas