Grįžti...

Kiti istoriniai taškai

Nr.Pavadinimas
1 19 amž. Dujų fabriko dujų saugyklos
2 1 sandėlys
3 Aiseto tiltas/keltas
4 Akmens a. gyvenvietė
5 Alytaus sinagoga
6 Alytaus tvirtovės forto liekanos
7 Alkakalnis
8 Alkakalnis
9 Alkakalnis
10 Alkos alkakalnis
11 Alkos kalnas
12 Antakalnio bunkeriai
13 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
14 Antro pasaulinio karo baterija
15 Apleistas bunkeris
16 Apleisti sovietų karių barakai
17 Arklidės liekanos
18 Artezinis šulinys
19 Aukštadvario vienuolynas
20 Aukštutinė pilis
21 Avilčių akmuo su „Žmogaus pėdomis“
22 Baltadvario piliavietė
23 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griūvėsiai
24 Bečių dvaro kamino liekanos
25 Bečių dvaro ledainės liekanos
26 Bedančių raketinė bazė
27 Be pavadinimo
28 Be pavadinimo
29 Be pavadinimo
30 Bieliškių, Šakimo senovės gyvenvietė
31 Biržų Radvilų pilis
32 Bradeliškių vandens malūno griuvėsiai
33 Bružo alkakalnis
34 Bunkeris
35 Bunkeris – vadavietė
36 Buvęs geležinkelio tiltas per Varėnę
37 Buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas
38 Buvusi ryšių bazė
39 Čedasų dvaras
40 Darinės bunkeris
41 Domeikavos fortas (S662)
42 Dominikonų vienuolynas
43 Dominikonų vienuolyno vartai
44 Dotnuvos vienuolynas
45 Dvaro rūmų liekanos
46 Elena Kondratavičienė
47 Evangelikų kapinės
48 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
49 Gedimino pilis
50 Gedimino pilis
51 Geležinkelio (Palemono) fortas
52 Griuvėsiai
53 Guronių alkakalnis
54 I Fortas
55 II Fortas
56 III Fortas
57 IV Fortas
58 IX Kauno fortas
59 Jano Frydricho Niškovskio koplyčia-mauzoliejus
60 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
61 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
62 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
63 Kalnas vad. Koplyčkalniu
64 Kalno Grikštų senovės gyvenvietė
65 Kalnujų bažnyčios griuvėsiai
66 Karmėlavos raketinė bazė
67 Kauno pilis
68 Kauno tvirtovės blindažas (S684)
69 Kernavės senoji bažnyčia
70 Kėdainių minaretas
71 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
72 Kukuliškių (Karklės) baterija
73 Kuodžių alkakalnis
74 Kvetkų mokyklos pastatas
75 Lamokėlių alkakalnis
76 Liaukiškių alkakalnis
77 Lietuvos karių kapai
78 Linkuvos karmelitų vienuolynas
79 Liškiavos Alkakalnis
80 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
81 Margių bunkeris prie šermukšnių takelio
82 Marimonto vandens malūno liekanos
83 Mauzoliejus
84 Medininkų pilis
85 Mekių malūno griuvėsiai
86 Mergiškių alkakalnis
87 Mičiūnų alkakalnis
88 Mikytų alkakalnis
89 Molėtūno vandens malūnas
90 Molotovo linijos bunkerio vieta. Nepradėtas statyti stebėjimo postas.
91 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris
92 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
93 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
94 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
95 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
96 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
97 Norviliškių pilis
98 Obelių šilo mūšio vieta
99 Oficinos liekanos
100 Pabiržės senovės gyvenvietė
101 Pabūklo platforma
102 Pabūklo platforma „Hirschwiese“
103 Paežerių alkakalnis
104 Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
105 Palėvenės dominikonų vienuolynas
106 Panemunės Pilis
107 Paparčių kolumbariumas
108 Paskendusios lėktuvo nuolaužos
109 Patrankų liejyklos liekanos
110 Pavandenės alkakalnis - Sklepkalnis
111 Pažaislio vienuolynas
112 Pietinis pilies bokštas
113 R-12 atominių raketų bazė
114 Raudondvario dvaras
115 Raudonės pilis
116 Rytinė pabūklo platforma Fla 24a
117 Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvė
118 Rūgių koplyčia
119 Rūmų liekanos
120 Sakelių kolumbariumas Sklepkalnyje
121 Sandėlių kompleksas
122 Saulės mūšio vieta
123 Senoji Kauno miesto siena
124 Senoji Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
125 Senojo geležinkelio platformos likučiai
126 Senojo Peterso tilto liekanos
127 Senosios bažnyčios pamatai
128 Senosios Kryžių koplyčios vieta
129 Seno tilto liekanos
130 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
131 Siručių šeimos antkapis
132 Skrebiškių alkakalnis
133 Standartinės geležinkelio pralaidos griuvėsiai
134 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
135 Šačių alkakalnis
136 Šaudmenų saugykla Fla 2
137 Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė
138 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
139 Šumsko dvaro tvoros liekanos
140 Šv. Jono teologo vienuolynas
141 Šv. Jonų bažnyčia
142 Šv. Onos bažnyčia
143 Tauragės pilis
144 Tautodailininko, skulptoriaus, knygnešio Augustino Potockio-Norkaus kapas
145 Tilto atramų liekanos
146 Tilto atramų liekanos
147 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
148 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
149 Trakų pusiasalio pilis
150 Trakų salos pilis
151 Troškūnų vienuolynas
152 Tu2
153 Vaineželio naujojo dvaro vieta
154 Vaišvydavos blindažas
155 Valdovų rūmai
156 Valkininkų vienuolyno vieta
157 Varėnos sinagoga
158 Varpinės bokštas
159 V Fortas
160 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
161 VI fortas
162 VII fortas
163 VIII Fortas
164 Vilkų alkakalnis
165 Vilniaus aukštutinė pilis
166 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
167 Vilniaus benediktinių vienuolynas
168 Vilniaus dominikonų vienuolynas
169 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
170 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas
171 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
172 Vydūno kapas
173 V. Michnevičiaus kapas
174 Watermill ruins
175 XIX a. pilies instaliacija
176 Žalpių alkakalnis