Grįžti...

Kiti istoriniai taškai

Nr.Pavadinimas
1 19 amž. Dujų fabriko dujų saugyklos
2 1 sandėlys
3 Aiseto tiltas/keltas
4 Akmens a. gyvenvietė
5 Alytaus tvirtovės forto liekanos
6 Alkakalnis
7 Alkakalnis
8 Alkakalnis
9 Alkos alkakalnis
10 Alkos kalnas
11 Antakalnio bunkeriai
12 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
13 Antro pasaulinio karo baterija
14 Apleistas bunkeris
15 Apleisti sovietų karių barakai
16 Arklidės liekanos
17 Artezinis šulinys
18 Aukštadvario vienuolynas
19 Aukštutinė pilis
20 Avilčių akmuo su „Žmogaus pėdomis“
21 Baltadvario piliavietė
22 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griūvėsiai
23 Bedančių raketinė bazė
24 Be pavadinimo
25 Be pavadinimo
26 Be pavadinimo
27 Be pavadinimo
28 Biržų Radvilų pilis
29 Bradeliškių vandens malūno griuvėsiai
30 Bružo alkakalnis
31 Bunkeris
32 Bunkeris – vadavietė
33 Buvęs geležinkelio tiltas per Varėnę
34 Buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas
35 Buvusi ryšių bazė
36 Čedasų dvaras
37 Darinės bunkeris
38 Domeikavos fortas (S662)
39 Dominikonų vienuolynas
40 Dominikonų vienuolyno vartai
41 Dotnuvos vienuolynas
42 Dvaro rūmų liekanos
43 Elena Kondratavičienė
44 Evangelikų kapinės
45 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
46 Gedimino pilis
47 Gedimino pilis
48 Geležinkelio (Palemono) fortas
49 Griuvėsiai
50 Guronių alkakalnis
51 I Fortas
52 II Fortas
53 III Fortas
54 IV Fortas
55 IX Kauno fortas
56 Jano Frydricho Niškovskio koplyčia-mauzoliejus
57 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
58 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
59 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
60 Kalnas vad. Koplyčkalniu
61 Kalno Grikštų senovės gyvenvietė
62 Kalnujų bažnyčios griuvėsiai
63 Karmėlavos raketinė bazė
64 Kauno pilis
65 Kauno tvirtovės blindažas (S684)
66 Kernavės senoji bažnyčia
67 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
68 Kukuliškių (Karklės) baterija
69 Kuodžių alkakalnis
70 Kvetkų mokyklos pastatas
71 Lamokėlių alkakalnis
72 Liaukiškių alkakalnis
73 Linkuvos karmelitų vienuolynas
74 Liškiavos Alkakalnis
75 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
76 Margių bunkeris prie šermukšnių takelio
77 Marimonto vandens malūno liekanos
78 Mauzoliejus
79 Medininkų pilis
80 Mekių malūno griuvėsiai
81 Mergiškių alkakalnis
82 Mičiūnų alkakalnis
83 Mikytų alkakalnis
84 Molėtūno vandens malūnas
85 Molotovo linijos bunkerio vieta. Nepradėtas statyti stebėjimo postas.
86 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris
87 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
88 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
89 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
90 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
91 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
92 Norviliškių pilis
93 Obelių šilo mūšio vieta
94 Oficinos liekanos
95 Pabiržės senovės gyvenvietė
96 Pabūklo platforma
97 Pabūklo platforma „Hirschwiese“
98 Paežerių alkakalnis
99 Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
100 Palėvenės dominikonų vienuolynas
101 Panemunės Pilis
102 Paparčių kolumbariumas
103 Paskendusios lėktuvo nuolaužos
104 Patrankų liejyklos liekanos
105 Pavandenės alkakalnis - Sklepkalnis
106 Pažaislio vienuolynas
107 Pietinis pilies bokštas
108 R-12 atominių raketų bazė
109 Raudondvario dvaras
110 Raudonės pilis
111 Rytinė pabūklo platforma Fla 24a
112 Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvė
113 Rūmų liekanos
114 Sakelių kolumbariumas Sklepkalnyje
115 Sandėlių kompleksas
116 Saulės mūšio vieta
117 Senoji Kauno miesto siena
118 Senoji Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
119 Senojo geležinkelio platformos likučiai
120 Senojo Peterso tilto liekanos
121 Senosios bažnyčios pamatai
122 Senosios Kryžių koplyčios vieta
123 Seno tilto liekanos
124 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
125 Siručių šeimos antkapis
126 Skrebiškių alkakalnis
127 Standartinės geležinkelio pralaidos griuvėsiai
128 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
129 Šačių alkakalnis
130 Šaudmenų saugykla Fla 2
131 Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė
132 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
133 Šumsko dvaro tvoros liekanos
134 Šv. Jono teologo vienuolynas
135 Šv. Jonų bažnyčia
136 Šv. Onos bažnyčia
137 Tauragės pilis
138 Tautodailininko, skulptoriaus, knygnešio Augustino Potockio-Norkaus kapas
139 Tilto atramų liekanos
140 Tilto atramų liekanos
141 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
142 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
143 Trakų pusiasalio pilis
144 Trakų salos pilis
145 Troškūnų vienuolynas
146 Tu2
147 Vaineželio naujojo dvaro vieta
148 Vaišvydavos blindažas
149 Valdovų rūmai
150 Valkininkų vienuolyno vieta
151 Varėnos sinagoga
152 Varpinės bokštas
153 V Fortas
154 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
155 VI fortas
156 VII fortas
157 VIII Fortas
158 Vilkų alkakalnis
159 Vilniaus aukštutinė pilis
160 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
161 Vilniaus benediktinių vienuolynas
162 Vilniaus dominikonų vienuolynas
163 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
164 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas
165 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
166 Vydūno kapas
167 Watermill ruins
168 XIX a. pilies instaliacija
169 Žalpių alkakalnis