Grįžti...

Kiti istoriniai taškai

Nr.Pavadinimas
1 19 amž. Dujų fabriko dujų saugyklos
2 Akmens a. gyvenvietė
3 Alytaus tvirtovės forto liekanos
4 Alkakalnis
5 Alkakalnis
6 Alkakalnis
7 Alkos alkakalnis
8 Alkos kalnas
9 Antakalnio bunkeriai
10 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
11 Antro pasaulinio karo baterija
12 Apleistas bunkeris
13 Apleisti sovietų karių barakai
14 Aukštadvario vienuolynas
15 Aukštutinė pilis
16 Avilčių akmuo su „Žmogaus pėdomis“
17 Baltadvario piliavietė
18 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griūvėsiai
19 Bedančių raketinė bazė
20 Be pavadinimo
21 Be pavadinimo
22 Be pavadinimo
23 Be pavadinimo
24 Be pavadinimo
25 Biržų Radvilų pilis
26 Bradeliškių vandens malūno griuvėsiai
27 Bružo alkakalnis
28 Bunkeris
29 Bunkeris – vadavietė
30 Buvęs geležinkelio tiltas per Varėnę
31 Buvusi ryšių bazė
32 Čedasų dvaras
33 Darinės bunkeris
34 Domeikavos fortas (S662)
35 Dotnuvos vienuolynas
36 Dvaro rūmų liekanos
37 Elena Kondratavičienė
38 Evangelikų kapinės
39 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
40 Gedimino pilis
41 Gedimino pilis
42 Geležinkelio (Palemono) fortas
43 Griuvėsiai
44 I Fortas
45 II Fortas
46 III Fortas
47 IV Fortas
48 IX Fortas
49 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
50 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
51 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
52 Kalnas vad. Koplyčkalniu
53 Kalno Grikštų senovės gyvenvietė
54 Kalnujų bažnyčios griuvėsiai
55 Karmėlavos raketinė bazė
56 Kauno pilis
57 Kauno tvirtovės blindažas (S684)
58 Kernavės senoji bažnyčia
59 Koplyčia
60 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
61 Kukuliškių (Karklės) baterija
62 Kuodžių alkakalnis
63 Kvetkų mokyklos pastatas
64 Lamokėlių alkakalnis
65 Liaukiškių alkakalnis
66 Linkuvos karmelitų vienuolynas
67 Liškiavos Alkakalnis
68 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
69 Margių prie šermukšnių takelio
70 Medininkų pilis
71 Mekių malūno griuvėsiai
72 Mergiškių alkakalnis
73 Mičiūnų alkakalnis
74 Mikytų alkakalnis
75 Molotovo linijos bunkerio vieta. Nepradėtas statyti stebėjimo postas.
76 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris
77 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
78 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
79 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
80 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
81 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
82 Norviliškių pilis
83 Obelių šilo mūšio vieta
84 Pabūklo platforma
85 Pabūklo platforma „Hirschwiese“
86 Paežerių alkakalnis
87 Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
88 Palėvenės dominikonų vienuolynas
89 Panemunės Pilis
90 Paparčių vienuolynas
91 Patrankų liejyklos liekanos
92 Pažaislio vienuolynas
93 Pietinis pilies bokštas
94 Raudondvario dvaras
95 Raudonės pilis
96 Rytinė pabūklo platforma Fla 24a
97 Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvė
98 Sakelių mauzoliejus Sklepkalnyje
99 Saulės mūšio vieta
100 Senoji Kauno miesto siena
101 Senoji Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
102 Senojo geležinkelio platformos likučiai
103 Senosios bažnyčios pamatai
104 Senosios Kryžių koplyčios vieta
105 Seno tilto liekanos
106 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
107 Skapiškio bažnyčios varpinė
108 Skrebiškių alkakalnis
109 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
110 Šačių alkakalnis
111 Šaudmenų saugykla Fla 2
112 Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė
113 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
114 Šv. Jono teologo vienuolynas
115 Šv. Jonų bažnyčia
116 Šv. Onos bažnyčia
117 Tauragės pilis
118 Tilto atramų liekanos
119 Tilto atramų liekanos
120 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
121 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
122 Trakų pusiasalio pilis
123 Trakų salos pilis
124 Troškūnų vienuolynas
125 Vaineželio naujojo dvaro vieta
126 Vaišvydavos blindažas
127 Valdovų rūmai
128 Varpinės bokštas
129 V Fortas
130 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
131 VI fortas
132 VII fortas
133 VIII Fortas
134 Vilkų alkakalnis
135 Vilniaus aukštutinė pilis
136 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
137 Vilniaus benediktinių vienuolynas
138 Vilniaus dominikonų vienuolynas
139 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
140 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas
141 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
142 Vydūno kapas
143 Watermill ruins
144 XIX a. pilies instaliacija
145 Žalpių alkakalnis
146 Žuvies restoranas