Grįžti...

Kiti istoriniai taškai

Nr.Pavadinimas
1 19 amž. Dujų fabriko dujų saugyklos
2 1 sandėlys
3 Administracinių pastatų komplekso administracinis pastatas
4 Administracinių pastatų komplekso daboklės pastatas
5 Administracinių pastatų komplekso ūkinis pastatas
6 Akmens a. gyvenvietė
7 Alytaus tvirtovės forto liekanos
8 Alkakalnis
9 Alkakalnis
10 Alkakalnis
11 Alkos alkakalnis
12 Alkos kalnas
13 Antakalnio bunkeriai
14 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
15 Antro pasaulinio karo baterija
16 Apleistas bunkeris
17 Apleisti sovietų karių barakai
18 Aukštadvario vienuolynas
19 Aukštutinė pilis
20 Avilčių akmuo su „Žmogaus pėdomis“
21 Baltadvario piliavietė
22 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griūvėsiai
23 Bedančių raketinė bazė
24 Be pavadinimo
25 Be pavadinimo
26 Be pavadinimo
27 Biržų Radvilų pilis
28 Bradeliškių vandens malūno griuvėsiai
29 Bružo alkakalnis
30 Bunkeris
31 Bunkeris – vadavietė
32 Buvęs geležinkelio tiltas per Varėnę
33 Buvusi ryšių bazė
34 Čedasų dvaras
35 Darinės bunkeris
36 Domeikavos fortas (S662)
37 Dotnuvos vienuolynas
38 Dvaro rūmų liekanos
39 Elena Kondratavičienė
40 Evangelikų kapinės
41 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
42 Gedimino pilis
43 Gedimino pilis
44 Geležinkelio (Palemono) fortas
45 Griuvėsiai
46 I Fortas
47 II Fortas
48 III Fortas
49 IV Fortas
50 IX Fortas
51 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
52 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
53 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
54 Kalnas vad. Koplyčkalniu
55 Kalno Grikštų senovės gyvenvietė
56 Kalnujų bažnyčios griuvėsiai
57 Karmėlavos raketinė bazė
58 Kauno pilis
59 Kauno tvirtovės blindažas (S684)
60 Kernavės senoji bažnyčia
61 Koplyčia
62 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
63 Krikonių buv. dvaro sodybos fragmentai
64 Kukuliškių (Karklės) baterija
65 Kuodžių alkakalnis
66 Kvetkų mokyklos pastatas
67 Lamokėlių alkakalnis
68 Liaukiškių alkakalnis
69 Linkuvos karmelitų vienuolynas
70 Liškiavos Alkakalnis
71 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
72 Margių prie šermukšnių takelio
73 Medininkų pilis
74 Mekių malūno griuvėsiai
75 Mergiškių alkakalnis
76 Mičiūnų alkakalnis
77 Mikytų alkakalnis
78 Molėtūno vandens malūnas
79 Molotovo linijos bunkerio vieta. Nepradėtas statyti stebėjimo postas.
80 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris
81 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
82 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
83 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
84 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
85 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
86 Norviliškių pilis
87 Obelių šilo mūšio vieta
88 Pabūklo platforma
89 Pabūklo platforma „Hirschwiese“
90 Paežerių alkakalnis
91 Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
92 Palėvenės dominikonų vienuolynas
93 Panemunės Pilis
94 Paparčių vienuolynas
95 Patrankų liejyklos liekanos
96 Pažaislio vienuolynas
97 Pietinis pilies bokštas
98 R-12 atominių raketų bazė
99 Raudondvario dvaras
100 Raudonės pilis
101 Rytinė pabūklo platforma Fla 24a
102 Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvė
103 Sakelių mauzoliejus Sklepkalnyje
104 Sandėlių kompleksas
105 Saulės mūšio vieta
106 Senoji Kauno miesto siena
107 Senoji Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
108 Senojo geležinkelio platformos likučiai
109 Senosios bažnyčios pamatai
110 Senosios Kryžių koplyčios vieta
111 Seno tilto liekanos
112 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
113 Skrebiškių alkakalnis
114 Subačiaus grūdų sandėlis
115 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
116 Šačių alkakalnis
117 Šaudmenų saugykla Fla 2
118 Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė
119 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
120 Šv. Jono teologo vienuolynas
121 Šv. Jonų bažnyčia
122 Šv. Onos bažnyčia
123 Tauragės pilis
124 Tilto atramų liekanos
125 Tilto atramų liekanos
126 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
127 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
128 Trakų pusiasalio pilis
129 Trakų salos pilis
130 Troškūnų vienuolynas
131 Vaineželio naujojo dvaro vieta
132 Vaišvydavos blindažas
133 Valdovų rūmai
134 Varpinės bokštas
135 V Fortas
136 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
137 VI fortas
138 VII fortas
139 VIII Fortas
140 Vilkų alkakalnis
141 Vilniaus aukštutinė pilis
142 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
143 Vilniaus benediktinių vienuolynas
144 Vilniaus dominikonų vienuolynas
145 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
146 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas
147 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
148 Vydūno kapas
149 Watermill ruins
150 XIX a. pilies instaliacija
151 Žalpių alkakalnis