Grįžti...

Kiti istoriniai taškai

Nr.Pavadinimas
1 19 amž. Dujų fabriko dujų saugyklos
2 1 sandėlys
3 Aiseto tiltas/keltas
4 Akmens a. gyvenvietė
5 Alytaus sinagoga
6 Alytaus tvirtovės forto liekanos
7 Alkakalnis
8 Alkakalnis
9 Alkakalnis
10 Alkos alkakalnis
11 Alkos kalnas
12 Antakalnio bunkeriai
13 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
14 Antro pasaulinio karo baterija
15 Apleistas bunkeris
16 Apleisti sovietų karių barakai
17 Arklidės liekanos
18 Artezinis šulinys
19 Aukštadvario vienuolynas
20 Aukštutinė pilis
21 Avilčių akmuo su „Žmogaus pėdomis“
22 Baltadvario piliavietė
23 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griūvėsiai
24 Bečių dvaro kamino liekanos
25 Bečių dvaro ledainės liekanos
26 Bedančių raketinė bazė
27 Be pavadinimo
28 Be pavadinimo
29 Be pavadinimo
30 Be pavadinimo
31 Be pavadinimo
32 Be pavadinimo
33 Bieliškių, Šakimo senovės gyvenvietė
34 Biržų Radvilų pilis
35 Bradeliškių vandens malūno griuvėsiai
36 Bružo alkakalnis
37 Bunkeris
38 Bunkeris – vadavietė
39 Burvelių alkakalnis
40 Buvęs geležinkelio tiltas per Varėnę
41 Buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas
42 Buvusi ryšių bazė
43 Čedasų dvaras
44 Darinės bunkeris
45 Digrių koplyčia
46 Domeikavos fortas (S662)
47 Dominikonų vienuolynas
48 Dominikonų vienuolyno vartai
49 Dotnuvos vienuolynas
50 Dvaro rūmų liekanos
51 Elena Kondratavičienė
52 Evangelikų kapinės
53 Evangelikų reformatų bažnyčios liekanos
54 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
55 Garvežys
56 Gedimino pilis
57 Gedimino pilis
58 Geležinkelio (Palemono) fortas
59 Griuvėsiai
60 Guronių alkakalnis
61 I Fortas
62 II Fortas
63 III Fortas
64 IV Fortas
65 IX Fortas
66 Įtvirtinimai
67 Jano Frydricho Niškovskio koplyčia-mauzoliejus
68 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
69 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
70 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
71 Kalno Grikštų senovės gyvenvietė
72 Kalnujų bažnyčios griuvėsiai
73 Kauno pilis
74 Kauno tvirtovės blindažas (S684)
75 Kernavės senoji bažnyčia
76 Kėdainių minaretas
77 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
78 Kukuliškių (Karklės) baterija
79 Kuodžių alkakalnis
80 Kvetkų mokyklos pastatas
81 Lamokėlių alkakalnis
82 Leonovos Oginskos kapas
83 Liaukiškių alkakalnis
84 Lietuvos karių kapai
85 Linkuvos karmelitų vienuolynas
86 Liškiavos Alkakalnis
87 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
88 Margių bunkeris prie šermukšnių takelio
89 Marimonto vandens malūno liekanos
90 Mauzoliejus
91 Medininkų pilis
92 Mekių malūno griuvėsiai
93 Mergiškių alkakalnis
94 Mičiūnų alkakalnis
95 Mikytų alkakalnis
96 Molėtūno vandens malūnas
97 Molotovo linijos bunkerio vieta. Nepradėtas statyti stebėjimo postas.
98 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris
99 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
100 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
101 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
102 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
103 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
104 Norviliškių pilis
105 Obelių šilo mūšio vieta
106 Oficinos liekanos
107 Pabartupių plokštinis kapinynas
108 Pabiržės senovės gyvenvietė
109 Pabūklo platforma
110 Pabūklo platforma „Hirschwiese“
111 Paežerių alkakalnis
112 Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
113 Palėvenės dominikonų vienuolynas
114 Panemunės Pilis
115 Paparčių kolumbariumas
116 Paskendusios lėktuvo nuolaužos
117 Patrankų liejyklos liekanos
118 Pavandenės alkakalnis - Sklepkalnis
119 Pažaislio vienuolynas
120 Pietinis pilies bokštas
121 Plieninis tralbotas (laivas)
122 R-12 atominių raketų bazė
123 Raudondvario dvaras
124 Raudonės pilis
125 Rytinė pabūklo platforma Fla 24a
126 Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvė
127 Rūgių koplyčia
128 Rūmų liekanos
129 Sakelių kolumbariumas Sklepkalnyje
130 Sandėlių kompleksas
131 Saulės mūšio vieta
132 Senoji Kauno miesto siena
133 Senoji Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
134 Senojo geležinkelio platformos likučiai
135 Senojo Peterso tilto liekanos
136 Senosios bažnyčios pamatai
137 Senosios Kryžių koplyčios vieta
138 Seno tilto liekanos
139 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
140 Siaurukas
141 Siručių šeimos antkapis
142 Skrebiškių alkakalnis
143 Standartinės geležinkelio pralaidos griuvėsiai
144 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
145 Šačių alkakalnis
146 Šaudmenų saugykla Fla 2
147 Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė
148 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
149 Šumsko dvaro tvoros liekanos
150 Švenčionių apskrities žydų žudynių vieta ir kapas
151 Šv. Jono teologo vienuolynas
152 Šv. Jonų bažnyčia
153 Šv. Onos bažnyčia
154 Tauragės pilis
155 Tautodailininko, skulptoriaus, knygnešio Augustino Potockio-Norkaus kapas
156 Tilto atramų liekanos
157 Tilto atramų liekanos
158 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
159 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
160 Trakų pusiasalio pilis
161 Trakų salos pilis
162 Traukinys
163 Troškūnų vienuolynas
164 Tu2
165 Umiastovskių rūmai
166 Vaineželio naujojo dvaro vieta
167 Vaišvydavos blindažas
168 Valdovų rūmai
169 Valkininkų vienuolyno vieta
170 Varėnos sinagoga
171 Varpinės bokštas
172 V Fortas
173 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
174 VI Fortas
175 VII Fortas
176 VIII Fortas
177 Vilkų alkakalnis
178 Vilniaus aukštutinė pilis
179 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
180 Vilniaus benediktinių vienuolynas
181 Vilniaus dominikonų vienuolynas
182 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
183 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas
184 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
185 Vydūno kapas
186 V. Michnevičiaus kapas
187 Watermill ruins
188 XIX a. pilies instaliacija
189 Žalpių alkakalnis
190 Žvejybos traleris „Dubingiai“ (laivas)
191 Žvejybos traleris MŽT-90 (laivas)