Grįžti...

Kiti istoriniai taškai

Nr.Pavadinimas
1 19 amž. Dujų fabriko dujų saugyklos
2 1 sandėlys
3 Aiseto tiltas/keltas
4 Akmens a. gyvenvietė
5 Alytaus tvirtovės forto liekanos
6 Alkakalnis
7 Alkakalnis
8 Alkakalnis
9 Alkos alkakalnis
10 Alkos kalnas
11 Antakalnio bunkeriai
12 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
13 Antro pasaulinio karo baterija
14 Apleistas bunkeris
15 Apleisti sovietų karių barakai
16 Aukštadvario vienuolynas
17 Aukštutinė pilis
18 Avilčių akmuo su „Žmogaus pėdomis“
19 Baltadvario piliavietė
20 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griūvėsiai
21 Bedančių raketinė bazė
22 Be pavadinimo
23 Be pavadinimo
24 Be pavadinimo
25 Be pavadinimo
26 Biržų Radvilų pilis
27 Bradeliškių vandens malūno griuvėsiai
28 Bružo alkakalnis
29 Bunkeris
30 Bunkeris – vadavietė
31 Buvęs geležinkelio tiltas per Varėnę
32 Buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas
33 Buvusi ryšių bazė
34 Čedasų dvaras
35 Darinės bunkeris
36 Domeikavos fortas (S662)
37 Dotnuvos vienuolynas
38 Dvaro rūmų liekanos
39 Elena Kondratavičienė
40 Evangelikų kapinės
41 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
42 Gedimino pilis
43 Gedimino pilis
44 Geležinkelio (Palemono) fortas
45 Griuvėsiai
46 Guronių alkakalnis
47 I Fortas
48 II Fortas
49 III Fortas
50 IV Fortas
51 IX Fortas
52 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
53 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
54 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
55 Kalnas vad. Koplyčkalniu
56 Kalno Grikštų senovės gyvenvietė
57 Kalnujų bažnyčios griuvėsiai
58 Karmėlavos raketinė bazė
59 Kauno pilis
60 Kauno tvirtovės blindažas (S684)
61 Kernavės senoji bažnyčia
62 Koplyčia
63 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
64 Kukuliškių (Karklės) baterija
65 Kuodžių alkakalnis
66 Kvetkų mokyklos pastatas
67 Lamokėlių alkakalnis
68 Liaukiškių alkakalnis
69 Linkuvos karmelitų vienuolynas
70 Liškiavos Alkakalnis
71 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
72 Margių bunkeris prie šermukšnių takelio
73 Mauzoliejus
74 Medininkų pilis
75 Mekių malūno griuvėsiai
76 Mergiškių alkakalnis
77 Mičiūnų alkakalnis
78 Mikytų alkakalnis
79 Molėtūno vandens malūnas
80 Molotovo linijos bunkerio vieta. Nepradėtas statyti stebėjimo postas.
81 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris
82 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
83 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
84 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
85 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
86 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
87 Norviliškių pilis
88 Obelių šilo mūšio vieta
89 Pabiržės senovės gyvenvietė
90 Pabūklo platforma
91 Pabūklo platforma „Hirschwiese“
92 Paežerių alkakalnis
93 Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
94 Palėvenės dominikonų vienuolynas
95 Panemunės Pilis
96 Paparčių vienuolynas
97 Paskendusios lėktuvo nuolaužos
98 Patrankų liejyklos liekanos
99 Pažaislio vienuolynas
100 Pietinis pilies bokštas
101 R-12 atominių raketų bazė
102 Raudondvario dvaras
103 Raudonės pilis
104 Rytinė pabūklo platforma Fla 24a
105 Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvė
106 Sakelių mauzoliejus Sklepkalnyje
107 Sandėlių kompleksas
108 Saulės mūšio vieta
109 Senoji Kauno miesto siena
110 Senoji Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
111 Senojo geležinkelio platformos likučiai
112 Senojo Peterso tilto liekanos
113 Senosios bažnyčios pamatai
114 Senosios Kryžių koplyčios vieta
115 Seno tilto liekanos
116 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
117 Skrebiškių alkakalnis
118 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
119 Šačių alkakalnis
120 Šaudmenų saugykla Fla 2
121 Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė
122 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
123 Šv. Jono teologo vienuolynas
124 Šv. Jonų bažnyčia
125 Šv. Onos bažnyčia
126 Tauragės pilis
127 Tautodailininko, skulptoriaus, knygnešio Augustino Potockio-Norkaus kapas
128 Tilto atramų liekanos
129 Tilto atramų liekanos
130 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
131 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
132 Trakų pusiasalio pilis
133 Trakų salos pilis
134 Troškūnų vienuolynas
135 Tu2
136 Vaineželio naujojo dvaro vieta
137 Vaišvydavos blindažas
138 Valdovų rūmai
139 Varpinės bokštas
140 V Fortas
141 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
142 VI fortas
143 VII fortas
144 VIII Fortas
145 Vilkų alkakalnis
146 Vilniaus aukštutinė pilis
147 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
148 Vilniaus benediktinių vienuolynas
149 Vilniaus dominikonų vienuolynas
150 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
151 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas
152 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
153 Vydūno kapas
154 Watermill ruins
155 XIX a. pilies instaliacija
156 Žalpių alkakalnis