Grįžti...

Kiti istoriniai taškai

Nr.Pavadinimas
1 1941 m. Birželio sukilimo karių aprūpinimo mazgo griuvėsiai
2 19 amž. Dujų fabriko dujų saugyklos
3 1 sandėlys
4 Adolfo Jucio namas
5 Aiseto tiltas/keltas
6 Akmens a. gyvenvietė
7 Akmens a. gyvenvietė I
8 Akmens a. gyvenvietė II
9 Alytaus sinagoga
10 Alytaus tvirtovės forto liekanos
11 Alkakalnis
12 Alkakalnis
13 Alkakalnis
14 Alkos alkakalnis
15 Alkos kalnas
16 Antakalnio bunkeriai
17 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
18 Antro pasaulinio karo baterija
19 Antros Bubių dvaro sodybos rūsys
20 Apleistas bunkeris
21 Apleisti sovietų karių barakai
22 Arklidės liekanos
23 Arnionių dvaro sodybos kumetyno liekanos
24 Arnionių dvaro sodybos oranžerijos liekanos
25 Arnionių dvaro sodybos parko statinys
26 Artezinis šulinys
27 Aukštadvario vienuolynas
28 Aukštutinė pilis
29 Avilčių akmuo su „Žmogaus pėdomis“
30 Baltadvario piliavietė
31 Bandužių kapinynas
32 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griuvėsiai
33 Bečių dvaro kamino liekanos
34 Bečių dvaro ledainės liekanos
35 Bedančių raketinė bazė
36 Be pavadinimo
37 Be pavadinimo
38 Be pavadinimo
39 Be pavadinimo
40 Be pavadinimo
41 Be pavadinimo
42 Be pavadinimo
43 Bieliškių, Šakimo senovės gyvenvietė
44 Biržų Radvilų pilis
45 Bradeliškių vandens malūno griuvėsiai
46 Bružo alkakalnis
47 Bunkeris
48 Bunkeris – vadavietė
49 Burvelių alkakalnis
50 Buvęs geležinkelio tiltas per Varėnę
51 Buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas
52 Buvusi ryšių bazė
53 Čedasų dvaras
54 Darinės bunkeris
55 Digrių koplyčia
56 Domeikavos fortas (S662)
57 Dominikonų vienuolynas
58 Dominikonų vienuolyno vartai
59 Dotnuvos vienuolynas
60 Dvaro rūmų liekanos
61 Elena Kondratavičienė
62 Emilijos Pliaterytės kapas
63 Evangelikų kapinės
64 Evangelikų reformatų bažnyčios liekanos
65 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
66 Garvežys
67 Gedimino pilis
68 Geležinkelio (Palemono) fortas
69 Griuvėsiai
70 Guronių alkakalnis
71 I Fortas
72 II Fortas
73 III Fortas
74 IV Fortas
75 IX Fortas
76 Įtvirtinimai
77 Jano Frydricho Niškovskio koplyčia-mauzoliejus
78 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
79 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
80 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
81 Joniškės kapinynas
82 Kalno Grikštų senovės gyvenvietė
83 Kalnujų bažnyčios griuvėsiai
84 Kauno pilis
85 Kauno tvirtovės blindažas (S684)
86 Kernavės senoji bažnyčia
87 Kėdainių minaretas
88 Kimbariškių akmens amžiaus gyvenvietė
89 Klaipėdos pilis
90 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
91 Kukuliškių (Karklės) baterija
92 Kuodžių alkakalnis
93 Kvetkų mokyklos pastatas
94 Lamokėlių alkakalnis
95 Leonovos Oginskos kapas
96 Liaukiškių alkakalnis
97 Lietuvos karių kapai
98 Linkuvos karmelitų vienuolynas
99 Liškiavos Alkakalnis
100 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
101 Margių bunkeris prie šermukšnių takelio
102 Marimonto vandens malūno liekanos
103 Mauzoliejus
104 Medininkų pilis
105 Mekių malūno griuvėsiai
106 Mergiškių alkakalnis
107 Mičiūnų alkakalnis
108 Mikytų alkakalnis
109 Molėtūno vandens malūnas
110 Molotovo linijos bunkerio vieta. Nepradėtas statyti stebėjimo postas.
111 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris
112 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
113 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
114 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
115 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
116 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
117 Nendrijos dvaro griuvėsiai
118 Norviliškių pilis
119 Obelių šilo mūšio vieta
120 Oficinos liekanos
121 Pabartupių plokštinis kapinynas
122 Pabiržės senovės gyvenvietė
123 Pabūklo platforma
124 Pabūklo platforma „Hirschwiese“
125 Paežerių alkakalnis
126 Palėvenės dominikonų vienuolynas
127 Panemunės pilis
128 Paparčių kolumbariumas
129 Paskendusios lėktuvo nuolaužos
130 Patrankų liejyklos liekanos
131 Pavandenės alkakalnis - Sklepkalnis
132 Pažaislio vienuolynas
133 Pienionių dvaro sodybos rūmų rūsys
134 Pietinis pilies bokštas
135 Plieninis tralbotas (laivas)
136 R-12 atominių raketų bazė
137 Raudondvario dvaras
138 Raudonės pilis
139 Rytinė pabūklo platforma Fla 24a
140 Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvė
141 Rūgių koplyčia
142 Rūmų liekanos
143 Sakelių kolumbariumas Sklepkalnyje
144 Sandėlių kompleksas
145 Saulės mūšio vieta
146 Senoji Kauno miesto siena
147 Senoji Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
148 Senojo geležinkelio platformos likučiai
149 Senojo Peterso tilto liekanos
150 Senosios bažnyčios pamatai
151 Senosios Kryžių koplyčios vieta
152 Seno tilto liekanos
153 Senųjų Trakų senovės gyvenvietė
154 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
155 Senųjų Trijų Kryžių liekanos
156 Siaurukas
157 Siručių šeimos antkapis
158 Skrebiškių alkakalnis
159 Standartinės geležinkelio pralaidos griuvėsiai
160 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
161 Šačių alkakalnis
162 Šateikių dvaro sodybos kluono liekanos
163 Šateikių dvaro sodybos tvoros fragmentai
164 Šaudmenų saugykla Fla 2
165 Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė
166 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
167 Šumsko dvaro ledainė
168 Šumsko dvaro tvoros liekanos
169 Švenčionių apskrities žydų žudynių vieta ir kapas
170 Švėkšnos dvaro sodybos ledainės liekanos
171 Šv. Jono teologo vienuolynas
172 Šv. Jonų bažnyčia
173 Šv. Onos bažnyčia
174 Tauragės pilis
175 Tautodailininko, skulptoriaus, knygnešio Augustino Potockio-Norkaus kapas
176 Tilto atramų liekanos
177 Tilto atramų liekanos
178 Tilto griuvėsiai
179 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
180 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
181 Trakų pusiasalio pilis
182 Trakų salos pilis
183 Traukinys
184 Troškūnų vienuolynas
185 Tu2
186 Tvoros fragmentai su vartais
187 Tvoros liekanos
188 Umiastovskių rūmai
189 Vaineželio naujojo dvaro vieta
190 Vaišvydavos blindažas
191 Valdovų rūmai
192 Valkininkų vienuolyno vieta
193 Varėnos sinagoga
194 Varpinės bokštas
195 V Fortas
196 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
197 VI Fortas
198 VII Fortas
199 VIII Fortas
200 Vilkų alkakalnis
201 Vilniaus aukštutinė pilis
202 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
203 Vilniaus benediktinių vienuolynas
204 Vilniaus dominikonų vienuolynas
205 Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčia
206 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
207 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas
208 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
209 Vydūno kapas
210 V. Michnevičiaus kapas
211 Watermill ruins
212 XIX a. pilies instaliacija
213 Žalpių alkakalnis
214 Žvejybos traleris „Dubingiai“ (laivas)
215 Žvejybos traleris MŽT-90 (laivas)