Grįžti...

Kiti istoriniai taškai

Nr.Pavadinimas
1 19 amž. Dujų fabriko dujų saugyklos
2 1 sandėlys
3 Aiseto tiltas/keltas
4 Akmens a. gyvenvietė
5 Akmens a. gyvenvietė I
6 Akmens a. gyvenvietė II
7 Alytaus sinagoga
8 Alytaus tvirtovės forto liekanos
9 Alkakalnis
10 Alkakalnis
11 Alkakalnis
12 Alkos alkakalnis
13 Alkos kalnas
14 Antakalnio bunkeriai
15 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
16 Antro pasaulinio karo baterija
17 Apleistas bunkeris
18 Apleisti sovietų karių barakai
19 Arklidės liekanos
20 Artezinis šulinys
21 Aukštadvario vienuolynas
22 Aukštutinė pilis
23 Avilčių akmuo su „Žmogaus pėdomis“
24 Baltadvario piliavietė
25 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griūvėsiai
26 Bečių dvaro kamino liekanos
27 Bečių dvaro ledainės liekanos
28 Bedančių raketinė bazė
29 Be pavadinimo
30 Be pavadinimo
31 Be pavadinimo
32 Be pavadinimo
33 Be pavadinimo
34 Be pavadinimo
35 Be pavadinimo
36 Bieliškių, Šakimo senovės gyvenvietė
37 Biržų Radvilų pilis
38 Bradeliškių vandens malūno griuvėsiai
39 Bružo alkakalnis
40 Bunkeris
41 Bunkeris – vadavietė
42 Burvelių alkakalnis
43 Buvęs geležinkelio tiltas per Varėnę
44 Buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas
45 Buvusi ryšių bazė
46 Čedasų dvaras
47 Darinės bunkeris
48 Digrių koplyčia
49 Domeikavos fortas (S662)
50 Dominikonų vienuolynas
51 Dominikonų vienuolyno vartai
52 Dotnuvos vienuolynas
53 Dvaro rūmų liekanos
54 Elena Kondratavičienė
55 Evangelikų kapinės
56 Evangelikų reformatų bažnyčios liekanos
57 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
58 Garvežys
59 Gedimino pilis
60 Gedimino pilis
61 Geležinkelio (Palemono) fortas
62 Griuvėsiai
63 Guronių alkakalnis
64 I Fortas
65 II Fortas
66 III Fortas
67 IV Fortas
68 IX Fortas
69 Įtvirtinimai
70 Jano Frydricho Niškovskio koplyčia-mauzoliejus
71 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
72 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
73 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
74 Kalno Grikštų senovės gyvenvietė
75 Kalnujų bažnyčios griuvėsiai
76 Kauno pilis
77 Kauno tvirtovės blindažas (S684)
78 Kernavės senoji bažnyčia
79 Kėdainių minaretas
80 Kimbariškių akmens amžiaus gyvenvietė
81 Klaipėdos pilis
82 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
83 Kukuliškių (Karklės) baterija
84 Kuodžių alkakalnis
85 Kvetkų mokyklos pastatas
86 Lamokėlių alkakalnis
87 Leonovos Oginskos kapas
88 Liaukiškių alkakalnis
89 Lietuvos karių kapai
90 Linkuvos karmelitų vienuolynas
91 Liškiavos Alkakalnis
92 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
93 Margių bunkeris prie šermukšnių takelio
94 Marimonto vandens malūno liekanos
95 Mauzoliejus
96 Medininkų pilis
97 Mekių malūno griuvėsiai
98 Mergiškių alkakalnis
99 Mičiūnų alkakalnis
100 Mikytų alkakalnis
101 Molėtūno vandens malūnas
102 Molotovo linijos bunkerio vieta. Nepradėtas statyti stebėjimo postas.
103 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris
104 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
105 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
106 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
107 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
108 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
109 Norviliškių pilis
110 Obelių šilo mūšio vieta
111 Oficinos liekanos
112 Pabartupių plokštinis kapinynas
113 Pabiržės senovės gyvenvietė
114 Pabūklo platforma
115 Pabūklo platforma „Hirschwiese“
116 Paežerių alkakalnis
117 Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
118 Palėvenės dominikonų vienuolynas
119 Panemunės Pilis
120 Paparčių kolumbariumas
121 Paskendusios lėktuvo nuolaužos
122 Patrankų liejyklos liekanos
123 Pavandenės alkakalnis - Sklepkalnis
124 Pažaislio vienuolynas
125 Pietinis pilies bokštas
126 Plieninis tralbotas (laivas)
127 R-12 atominių raketų bazė
128 Raudondvario dvaras
129 Raudonės pilis
130 Rytinė pabūklo platforma Fla 24a
131 Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvė
132 Rūgių koplyčia
133 Rūmų liekanos
134 Sakelių kolumbariumas Sklepkalnyje
135 Sandėlių kompleksas
136 Saulės mūšio vieta
137 Senoji Kauno miesto siena
138 Senoji Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
139 Senojo geležinkelio platformos likučiai
140 Senojo Peterso tilto liekanos
141 Senosios bažnyčios pamatai
142 Senosios Kryžių koplyčios vieta
143 Seno tilto liekanos
144 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
145 Siaurukas
146 Siručių šeimos antkapis
147 Skrebiškių alkakalnis
148 Standartinės geležinkelio pralaidos griuvėsiai
149 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
150 Šačių alkakalnis
151 Šaudmenų saugykla Fla 2
152 Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė
153 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
154 Šumsko dvaro tvoros liekanos
155 Švenčionių apskrities žydų žudynių vieta ir kapas
156 Šv. Jono teologo vienuolynas
157 Šv. Jonų bažnyčia
158 Šv. Onos bažnyčia
159 Tauragės pilis
160 Tautodailininko, skulptoriaus, knygnešio Augustino Potockio-Norkaus kapas
161 Tilto atramų liekanos
162 Tilto atramų liekanos
163 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
164 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
165 Trakų pusiasalio pilis
166 Trakų salos pilis
167 Traukinys
168 Troškūnų vienuolynas
169 Tu2
170 Umiastovskių rūmai
171 Vaineželio naujojo dvaro vieta
172 Vaišvydavos blindažas
173 Valdovų rūmai
174 Valkininkų vienuolyno vieta
175 Varėnos sinagoga
176 Varpinės bokštas
177 V Fortas
178 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
179 VI Fortas
180 VII Fortas
181 VIII Fortas
182 Vilkų alkakalnis
183 Vilniaus aukštutinė pilis
184 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
185 Vilniaus benediktinių vienuolynas
186 Vilniaus dominikonų vienuolynas
187 Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčia
188 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
189 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas
190 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
191 Vydūno kapas
192 V. Michnevičiaus kapas
193 Watermill ruins
194 XIX a. pilies instaliacija
195 Žalpių alkakalnis
196 Žvejybos traleris „Dubingiai“ (laivas)
197 Žvejybos traleris MŽT-90 (laivas)