Grįžti...

Kiti istoriniai taškai

Nr.Pavadinimas
1 19 amž. Dujų fabriko dujų saugyklos
2 1 sandėlys
3 Aiseto tiltas/keltas
4 Akmens a. gyvenvietė
5 Alytaus tvirtovės forto liekanos
6 Alkakalnis
7 Alkakalnis
8 Alkakalnis
9 Alkos alkakalnis
10 Alkos kalnas
11 Antakalnio bunkeriai
12 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
13 Antro pasaulinio karo baterija
14 Apleistas bunkeris
15 Apleisti sovietų karių barakai
16 Artezinis šulinys
17 Aukštadvario vienuolynas
18 Aukštutinė pilis
19 Avilčių akmuo su „Žmogaus pėdomis“
20 Baltadvario piliavietė
21 Bartninkų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griūvėsiai
22 Bedančių raketinė bazė
23 Be pavadinimo
24 Be pavadinimo
25 Be pavadinimo
26 Be pavadinimo
27 Biržų Radvilų pilis
28 Bradeliškių vandens malūno griuvėsiai
29 Bružo alkakalnis
30 Bunkeris
31 Bunkeris – vadavietė
32 Buvęs geležinkelio tiltas per Varėnę
33 Buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas
34 Buvusi ryšių bazė
35 Čedasų dvaras
36 Darinės bunkeris
37 Domeikavos fortas (S662)
38 Dotnuvos vienuolynas
39 Dvaro rūmų liekanos
40 Elena Kondratavičienė
41 Evangelikų kapinės
42 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
43 Gedimino pilis
44 Gedimino pilis
45 Geležinkelio (Palemono) fortas
46 Griuvėsiai
47 Guronių alkakalnis
48 I Fortas
49 II Fortas
50 III Fortas
51 IV Fortas
52 IX Fortas
53 Jano Frydricho Niškovskio koplyčia-mauzoliejus
54 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
55 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
56 Jonavos geležinkelio tilto bunkeriai
57 Kalnas vad. Koplyčkalniu
58 Kalno Grikštų senovės gyvenvietė
59 Kalnujų bažnyčios griuvėsiai
60 Karmėlavos raketinė bazė
61 Kauno pilis
62 Kauno tvirtovės blindažas (S684)
63 Kernavės senoji bažnyčia
64 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
65 Kukuliškių (Karklės) baterija
66 Kuodžių alkakalnis
67 Kvetkų mokyklos pastatas
68 Lamokėlių alkakalnis
69 Liaukiškių alkakalnis
70 Linkuvos karmelitų vienuolynas
71 Liškiavos Alkakalnis
72 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
73 Margių bunkeris prie šermukšnių takelio
74 Mauzoliejus
75 Medininkų pilis
76 Mekių malūno griuvėsiai
77 Mergiškių alkakalnis
78 Mičiūnų alkakalnis
79 Mikytų alkakalnis
80 Molėtūno vandens malūnas
81 Molotovo linijos bunkerio vieta. Nepradėtas statyti stebėjimo postas.
82 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris
83 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
84 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
85 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
86 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
87 Molotovo linijos bunkeris. Artilerijos bunkeris.
88 Norviliškių pilis
89 Obelių šilo mūšio vieta
90 Pabiržės senovės gyvenvietė
91 Pabūklo platforma
92 Pabūklo platforma „Hirschwiese“
93 Paežerių alkakalnis
94 Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
95 Palėvenės dominikonų vienuolynas
96 Panemunės Pilis
97 Paparčių vienuolynas
98 Paskendusios lėktuvo nuolaužos
99 Patrankų liejyklos liekanos
100 Pažaislio vienuolynas
101 Pietinis pilies bokštas
102 R-12 atominių raketų bazė
103 Raudondvario dvaras
104 Raudonės pilis
105 Rytinė pabūklo platforma Fla 24a
106 Rudaminos Viešpaties Atsivertimo cerkvė
107 Sakelių mauzoliejus Sklepkalnyje
108 Sandėlių kompleksas
109 Saulės mūšio vieta
110 Senoji Kauno miesto siena
111 Senoji Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
112 Senojo geležinkelio platformos likučiai
113 Senojo Peterso tilto liekanos
114 Senosios bažnyčios pamatai
115 Senosios Kryžių koplyčios vieta
116 Seno tilto liekanos
117 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
118 Siručių šeimos antkapis
119 Skrebiškių alkakalnis
120 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
121 Šačių alkakalnis
122 Šaudmenų saugykla Fla 2
123 Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė
124 Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
125 Šv. Jono teologo vienuolynas
126 Šv. Jonų bažnyčia
127 Šv. Onos bažnyčia
128 Tauragės pilis
129 Tautodailininko, skulptoriaus, knygnešio Augustino Potockio-Norkaus kapas
130 Tilto atramų liekanos
131 Tilto atramų liekanos
132 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
133 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
134 Trakų pusiasalio pilis
135 Trakų salos pilis
136 Troškūnų vienuolynas
137 Tu2
138 Vaineželio naujojo dvaro vieta
139 Vaišvydavos blindažas
140 Valdovų rūmai
141 Varėnos sinagoga
142 Varpinės bokštas
143 V Fortas
144 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
145 VI fortas
146 VII fortas
147 VIII Fortas
148 Vilkų alkakalnis
149 Vilniaus aukštutinė pilis
150 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
151 Vilniaus benediktinių vienuolynas
152 Vilniaus dominikonų vienuolynas
153 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
154 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas
155 Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
156 Vydūno kapas
157 Watermill ruins
158 XIX a. pilies instaliacija
159 Žalpių alkakalnis