Grįžti...

Vienuolynai

Nr.Pavadinimas
1 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
2 Aukštadvario vienuolynas
3 Buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas
4 Dominikonų vienuolynas
5 Dotnuvos vienuolynas
6 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
7 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
8 Linkuvos karmelitų vienuolynas
9 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
10 Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
11 Palėvenės dominikonų vienuolynas
12 Pažaislio vienuolynas
13 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
14 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
15 Šv. Jono teologo vienuolynas
16 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
17 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
18 Troškūnų vienuolynas
19 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
20 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
21 Vilniaus benediktinių vienuolynas
22 Vilniaus dominikonų vienuolynas
23 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
24 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas