Grįžti...

Vienuolynai

Nr.Pavadinimas
1 Antalieptės basųjų karmelitų vienuolynas
2 Aukštadvario vienuolynas
3 Dotnuvos vienuolynas
4 Gailestingojo Jėzaus Brolių vienuolynas „Gailestingumo namai“
5 Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolynas
6 Linkuvos karmelitų vienuolynas
7 Liškiavos buvęs dominikonų vienuolynas
8 Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas
9 Palėvenės dominikonų vienuolynas
10 Paparčių vienuolynas
11 Pažaislio vienuolynas
12 Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
13 Surdegio stačiatikių Šv. Dvasios vyrų vienuolynas
14 Šv. Jono teologo vienuolynas
15 Tytuvėnų bernardinų vienuolynas
16 Trakų buv. dominikonų vienuolynas
17 Troškūnų vienuolynas
18 Videniškių regulinių atgailos kanauninkų vienuolynas
19 Vilniaus basųjų karmelitų vienuolynas
20 Vilniaus benediktinių vienuolynas
21 Vilniaus dominikonų vienuolynas
22 Vilniaus Laterano kanauninkų vienuolynas
23 Vilniaus Pranciškonų vienuolynas